طراحی گرافیک از ایده پردازی تا اجرای پروژه های تبلیغاتی | نمونه کارها | هزینه آنلاین
031-32640997

تعرفه سربرگ و پاکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت |

چاپ سربرگ | چاپ پاکت | چاپ منجی مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت

ست اداری:ست اداری از جمله ضروری ترین ابزار جهت ایجاد ارتباط و مکاتبه های اداری بین سازمان ها و ادارات مختلف می باشد. ست اداری شامل انواع سربرگ و پاکت در سایز و کاربردهای متفاوت می باشد. سربرگ بخشی از نامه های اداری می باشد که حاوی نام و لوگوی مجموعه، آدرس و تلفن می باشد و معمولا در سربرگ فارسی اسم و لوگوی مجموعه سمت راست و شماره، تاریخ و پیوست سمت چاپ و بالای سربرگ قرار می گیرد.پاکت هم قسمت مهمی از ست اداری می باشد که نامه های اداری داخل آن قرار می گیرد. در پاکت فارسی معمولا نام و لوگوی مجموعه بالا سمت راست، آدرس فرستنده بالا سمت چپ و آدرس گیرنده پایین سمت راست قرار می گیرد.

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی
 • A4 دقیق (29.7*21)
 • A4 کوچک (29*20)
 • A5 دقیق (14.8*21)
 • A5 کوچک (14.5*20)
 • یادداشت A6
سربرگ | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A4 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی
نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۸۸.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ —–
دورو ۱۴۰.۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۱۱۰.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰ ۱۶۴.۰۰۰
دورو ۱۶۰.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۲۲۸.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۱۹۲.۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰ —–
دورو ۲۴۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۱۱۶.۰۰۰ —– —–
دورو ۲۰۰.۰۰۰ —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۱۷۰.۰۰۰ —– —–
دورو ۲۰۴.۰۰۰ —– —–
سربرگ | سایز ۲۹×۲۰ | A4 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی
نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۷۰.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰ —–
دورو ۱۰۲.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۹۰.۰۰۰ ۱۱۶.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰
دورو ۱۲۶.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰ ۱۷۶.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۱۶۲.۰۰۰ ۱۹۴.۰۰۰ —–
دورو ۱۹۶.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ —–
سربرگ | سایز ۲۱×۱۴.۸ | A5 دقیق | فرم عمومی | چاپ رنگی
نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۴۴.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ —–
دورو ۷۰.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۵۵.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰ ۸۲.۰۰۰
دورو ۸۰.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰ ۱۱۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۹۶.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰ —–
دورو ۱۲۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ —–
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۵۸.۰۰۰ —– —–
دورو ۱۰۰.۰۰۰ —– —–
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۸۵.۰۰۰ —– —–
دورو ۱۰۲.۰۰۰ —– —–
سربرگ | سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 کوچک | فرم عمومی | چاپ رنگی
نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۳۵.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ —–
دورو ۵۱.۰۰۰ ۶۱.۰۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۴۵.۰۰۰ ۵۸.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰
دورو ۶۳.۰۰۰ ۷۴.۰۰۰ ۸۸.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۸۱.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ —–
دورو ۹۸.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ —–
سربرگ | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | فرم عمومی | چاپ رنگی
نوع کاغذ تیراژ نوع چاپ ۹ روزه ۴ روزه یکـروزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد یکرو ۱۷.۵۰۰ ۲۳.۰۰۰ —–
دورو ۲۵.۵۰۰ ۳۰.۵۰۰ —–
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد یکرو ۲۲.۵۰۰ ۲۹.۰۰۰ ۳۵.۰۰۰
دورو ۳۱.۵۰۰ ۳۷.۰۰۰ ۴۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد یکرو ۴۰.۵۰۰ ۴۸.۵۰۰ —–
دورو ۴۹.۰۰۰ ۵۷.۵۰۰ —–
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
 • هزینه سرچسب ۱۰۰۰ عدد : ۸۰۰۰ تومان | ۲۰۰۰ عدد : ۱۰.۰۰۰ تومان | ۵۰۰۰ عدد : ۱۵.۰۰۰ تومان

راهنمای طراحی سربرگ

چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی
 • پاکت نامه ملخی
 • پاکت A5
 • پاکت A4
 • پاکت A3
پاکت نامه | سایز بسته ۱۱×۲۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی
نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۰۳.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد ۱۴۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد ۲۸۳.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد ۱۱۹.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد ۱۹۳.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد ۳۶۲.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۳۴.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۳۹.۰۰۰
پاکت A5 | سایز بسته ۲۱.۵×۱۶.۵ | چاپ رنگی | فرم عمومی
نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۳۴.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد ۱۹۸.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد ۳۶۷.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد ۱۴۷.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد ۲۲۳.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد ۴۷۳.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۶۴.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۱۷۸.۰۰۰
پاکت A4 | سایز بسته ۳۰.۵×۲۳ | چاپ رنگی | فرم عمومی
نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۲۵۳.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۲۰۰۰ عدد ۳۶۳.۰۰۰
تحریر ۸۰ گـرم ۵۰۰۰ عدد ۶۷۵.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۱۰۰۰ عدد ۲۶۹.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۲۰۰۰ عدد ۴۲۸.۰۰۰
گلاسه ۱۳۵ گرم ۵۰۰۰ عدد ۸۵۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۲۶۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۳۳۲.۰۰۰
پاکت A3 | سایز بسته ۴۴×۳۲ | چاپ رنگی | فرم عمومی
نوع کاغذ تیراژ ۹ روزه
تحریر ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۵۷۵.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گـرم ۱۰۰۰ عدد ۶۲۵.۰۰۰
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت منجی گرافیک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی پاکت

چاپ سربرگ و پاکت | فرم اختصاصی | چاپ رنگی
 • فرم شماره 1
 • فرم شماره 2
 • فرم شماره 3
 • فرم شماره 4

سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + سربرگ A5 تعداد ۲۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۴۱۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۴۴۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۵۳۰.۰۰۰

سربرگ A4 تعداد ۳۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۴۱۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۴۴۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۵۳۰.۰۰۰

سربرگ A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + پاکت A4 تعداد ۱۰۰۰ عدد + پاکت نامه تعداد ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۴۵۰.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۵۰۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۵۶۵.۰۰۰

سربرگ A4 تعداد ۲۰۰۰ عدد + سربرگ A5 تعداد ۱۰۰۰ عدد + یادداشت A6 تعداد ۲۰۰۰ عدد + پاکت نامه ۱۰۰۰ عدد

جنس کاغذ ۹ روزه
تحریر ۸۰ گرم ۴۱۵.۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم ۴۴۰.۰۰۰
کتان ۱۲۰ گرم ۵۳۰.۰۰۰
 • چاپ فرم فوق یکرو می باشد. طراحی پاکت ها حتما باید طبق قالب پاکت منجی گرافیک باشد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی پاکت و نمونه چاپ شده. کلیک کنید

تعرفه طراحی تراکت
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت پاکت و سربرگ ۱۰.۰۰۰ تومان می باشد می باشد.کلیت طــرح و رنگ طبق طرح انتخابی                          می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد.
 • هزینه طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت سربرگ ۲۵.۰۰۰ تومان و پاکت ۲۵.۰۰۰ تومان می باشد.                                      امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد. (اجراء توسط تیم طراحی منجی)

 

طراحی اختصاصی سربرگ و پاکت
سربرگ A4 و سربرگ A5 ۳۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه و پاکت A4 ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه ۴۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و پاکت نامه و پاکت A4 ۶۰٫۰۰۰ تومان
سربرگ A4 و A5 و A6 و پاکت نامه و پاکت A5 و پاکت A4 ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

شاید براتون جالب باشه !!

چاپ کارت پرسنلی و شناسایی
چاپ کارت پرسنلی و شناسایی

چاپ کارت پرسنلی و شناسایی،کارت تردد،کارت عضویت،کارت باشگاه ها،کارت هوشمند،کارت پارکینگ،کارت تخفیف و …

کارت ویزیت های شیشه ای
کارت ویزیت های شیشه ای

طراحی و چاپ کارت ویزیت شیشه ای و مات

طراحی و چاپ اوراق اداری
طراحی و چاپ اوراق اداری

چاپ سربرگ،کاتالوگ،بروشور و ….

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

انواع بج سینه فلزی، طلایی،استیل و مولتی استایل با تحویل فوری

طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی
طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی

تولید دستمال کاغذی اختصاصی

چاپ جعبه و بسته بندی
چاپ جعبه و بسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی محصول کاری از گروه تبلیغات منجی

چاپ پیکسل همایش اصفهان 20 شهریور 96
چاپ پیکسل همایش اصفهان 20 شهریور 96

به سفارش اتحادیه کانون تبلیغات استان اصفهان
امروز، دیروز نیست!

تقویم سال 1397|طرج تقویم|تقویم لایه باز97
تقویم سال 1397|طرج تقویم|تقویم لایه باز97

دانلود تقویم لایه باز 1397
کاملا لایه باز و قابل ویرایش

طراحی و چاپ استند نمایشگاهی و رول آپ
طراحی و چاپ استند نمایشگاهی و رول آپ

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد

چاپ کارت ویزیت طلاکوب
چاپ کارت ویزیت طلاکوب
کتاب دانشنامه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان
کتاب دانشنامه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان

صفحه اختصاصی کانون تبلیغات منجی شماره 5

طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول
طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول

طراحی اختصاصی لیبل و قالب برش خاص

کارت ویزیت طلاکوب برجسته
کارت ویزیت طلاکوب برجسته

طراحی و چاپ کارت ویزیت فانتزی

چاپ پیکسل
چاپ پیکسل

چاپ پیکسل تبلیغاتی مجموعه شهر علم اصفهان

کارت سلفون مخملی(جدید)
کارت سلفون مخملی(جدید)

طراحی وچاپ کارت مخملی خدمتی نوین از منجی گرافیک

چاپ کارت ویزیت شفاف برجسته
چاپ کارت ویزیت شفاف برجسته

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد

چاپ پیکسل|پیکسل تبلیغاتی
چاپ پیکسل|پیکسل تبلیغاتی

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد

کارت پرسنلی اختصاصی
کارت پرسنلی اختصاصی

طراحی و چاپ حرفه ای کارت پرسنلی

گذاشتن باسخ