برچسب گارانتی|چاپ لیبل پلمپ|چاپ برچسب اصالت|برچسب ضمانت|لیبل قرعه کشی

برچسب گارانتی|برچسب پلمپ |لیبل امنیتی| برچسب ضمانت|مرکز تخصصی چاپ برچسب|لیبل گچی| لیبل pvc | لیبل اموال |لیبل حرارتی

برچسب گارانتی ، برچسب پلمپ،لیبل خرد شونده،لیبل هولوگرامی،لیبل void و …

لیبل|برچسب|لیبل گچی|لیبل خوردشونده|برچسب گچی|برچسب خوردشونده|برچسب گارانتی|لیبل گارانتی،لیبل خرد شونده،برچسب ضمانت|چاپ برچسب گچی در تهران|
۱

برچسب گارانتی گچی یا لیبل گچی :

برچسب گچی جهت گارانتی و یا پلمپ محصول مورد استفاده قرار می گیرد که قابلیت تولید در سایزهای کوچک با برش و طرح دلخواه را دارا می باشد. لیبل گچی دارای چسبندگی عالی و کیفیت چاپ خوبی هست که در هنگام برداشتن لیبل از روی محصول تکه تکه و خورد خواهد شد. محدودیتی در میزان تعداد سفارش این برچسب گارانتی گچی وجود ندارد و معمولا زود آماده می شود.
برچسب گارانتی گچی قابلیت چاپ تک رنگ و رنگی با طرح دلخواه شما را دارا می باشد.قیمت به صرفه،خرد شوندگی بالا،و زمان تحویل سریع باعث محبوبیت این محصول شده است.

جهت سفارش این محصول تعداد و سایز مورد درخواست خود را در نظر گرفته و از طریق سفارش آنلاین و یا راه های ارتباطی سفارش خود را ثبت کنید.
جهت مشاوره  رایگان با کارشناسان ما هم اکنون اقدام بفرمایید.

لیست قیمت برچسب گچی

سایز ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد ۱۰۰۰۰ عدد
دایره ۱ سانتی متر ۳۶۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۹۹۶,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰
دایره ۱.۵ سانتی متر ۴۸۰,۰۰۰ ۷۴۴,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰
دایره ۲ سانتی متر ۶۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰
دایره ۲.۵ سانتی متر ۸۰۸,۰۰۰ ۱,۶۰۸,۰۰۰ ۳,۲۴۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰
مستطیل ۱*۱.۵ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۳۳۶,۰۰۰ ۴۰۸,۰۰۰ ۵۷۶,۰۰۰ ۶۹۶,۰۰۰ ۹۲۴,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰
مستطیل ۱*۲ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۳۷۲,۰۰۰ ۴۵۶,۰۰۰ ۶۳۶,۰۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۱,۰۴۴,۰۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۳,۰۷۲,۰۰۰
مستطیل ۱*۲.۵ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۴۵۶,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰ ۶۹۶,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰
مستطیل ۱*۳ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۵۱۶,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰۰ ۷۵۶,۰۰۰ ۹۸۴,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۲,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۳,۹۱۲,۰۰۰
مستطیل ۱*۳.۵ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۵۵۲,۰۰۰ ۶۹۶,۰۰۰ ۸۱۶,۰۰۰ ۱,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۶,۰۰۰
مستطیل ۲*۳ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۶۹۶,۰۰۰ ۸۷۶,۰۰۰ ۱,۰۹۷,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰
مستطیل ۱.۵*۲ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۵۱۶,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰ ۷۵۶,۰۰۰ ۹۸۴,۰۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۲,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۳,۹۱۲,۰۰۰
مستطیل ۱.۵*۲.۵ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۶۴۴,۰۰۰ ۸۷۶,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۱,۵۸۴,۰۰۰ ۱,۶۵۶,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۰۷۲,۰۰۰ ۶,۷۲۰,۰۰۰
مستطیل ۱.۵*۳ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۶۴۸,۰۰۰ ۷۵۶,۰۰۰ ۹۸۴,۰۰۰ ۱,۳۵۶,۰۰۰ ۲,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۶۸۸,۰۰۰ ۳,۹۱۲,۰۰۰ ۵,۱۶۰,۰۰۰
مستطیل ۲.۵*۲ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۶۴۸,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۹۸۴,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۱۹۶,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۳,۹۱۲,۰۰۰ ۶,۰۳۰,۰۰۰
مربع ۱.۵*۱.۵ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۴۵۶,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۶۹۶,۰۰۰ ۸۷۲,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰ ۱,۷۲۸,۰۰۰ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
مربع ۱*۱ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۳۳۶,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۵۱۶,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۹۹۶,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۴۸,۰۰۰
مربع ۲*۲ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۵۴۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۳۵۲,۰۰۰ ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۴,۶۸۰,۰۰۰
مربع ۲.۵*۲.۵ سانتی متر لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد لب تیز لب گرد
۷۸۰,۰۰۰ ۹۳۶,۰۰۰ ۱,۲۹۶,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۲,۷۱۲,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰

برای مشاهده هولوگرام اختصاصی سه بعدی، هولوگرام نیمه اختصاصی دوبعدی و هولوگرام سه بعدی عمومی کلیک کنید.

لیبل|برچسب|لیبل گارانتی|برچسب گارانتی|لیبل گارانتی لایه شونده|برچسب گارانتی لایه شونده
لیبل گارانتی لایه شونده هولوگرامی|برچسب گارانتی لایه شونده|لیبل|برچسب|برچسب گارانتی|لیبل گارانتی|لیبل خرد شونده،لیبل امنیتی|چاپ برچسب گارانتی در اصفهان
۲

لیبل لایه شونده :

این نوع برچسب هم جهت گارانتی و ضمانت کالا و یا حتی جهت تبلیغات مورد استفاده قرار میگیرد. قابلیت چسبندگی عالی و امکان چاپ رنگی و حتی چاپ طلاکوب و یا طلاکوب ۷ رنگ از ویژگی برچسب لایه شونده می باشد.

برچسب گارانتی لایه شونده در چند مدل زمینه سفید ، زمینه طلایی ، زمینه نقره ای و هولوگرامی موجود می باشد. امکان تولید در سایز و طرح دلخواه وجود داشته و محدودیتی در تعداد مورد سفارش وجود ندارد.

برچسب|لیبل|برچسب void|لیبلvoid|چاپ لیبل|چاپ برچسب|چاپ برچسب در اصفهان|برچسب گارانتی در اصفهان|لیبل گارانتی
برچسب|لیبل|برچسب void|لیبلvoid|چاپ لیبل|چاپ برچسب|چاپ برچسب در اصفهان
۳

لیبل void :

برچسب گارانتی وید یا برچسب void هم جهت گارانتی اصالت و یا پلمپ محصول مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که موقع برداشتن لیبل از روی محصول کلمه voide به جا می ماند و نشان دهنده ابطال گارانتی و یا پلمپ هست.

لیبل void در دو مدل طلایی و نقره ای  و رنگی موجود بوده که قابلیت چاپ تک رنگ و رنگی را دارا می باشد و در هر سایز و مدل برش قابل تولید است. چسبندگی عالی و طلایی و نقره ای بودن آن از ویژگی های این محصول است.

لیبل شبرنگ نقره ای|برچسب شبرنگ نقره ای
لیبل شبرنگ نقره ای خوردشونده |برچسب شبرنگ نقره ای خوردشونده
۴

لیبل شبرنگ ، برچسب  گارانتی شبرنگی :

برچسب گارانتی شبرنگی بیشتر در اموال سازمان ها و شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد که به برچسب اموال یا لیبل اموال هم معروف است. به علت چسبندگی بالا و خاصیت خوردشوندگی این محصول، یک نوع خاص آن در گارانتی و پلمپ استفاده می شود که خاصیت خرد شوندگی بالایی دارد.

قیمت به صرفه آن و عدم محدودیت در تعداد و سایز و همچنین ضد رطوبت بودن و تحمل دمای ۲۸۰ در جه سانتی گراد باعث محبوبیت بالای آن شده است. لیبل شبرنگی قابلیت چاپ رنگی و تک رنگ را دارد. در جنس های نقره ای رنگ، لیبل طلایی، لیبل زرد، لیبل سبز، لیبل آبی، لیبل قرمز و…. موجود می باشد.

برچسب|لیبل|برچسب هولوگرام|لیبل هولوگرام|چاپ لیبل|چاپ برچسب|چاپ برچسب در اصفهان|برچسب خرد شونده|لیبل گارانتی،لیبل امنیتی
۵

لیبل گارانتی هولوگرامی خورد شونده :

این مدل برچسب گارانتی قابلیت چاپ طرح و لوگوی دلخواه شما را دارا می باشد.و هنگام برداشتن از روی قطعه یا مجصول کاملا خرد و یا تکه تکه می شود.این نوع برچسب گارانتی وقتی در مقابل نور در زاویه های مختلف قرار می گیرد حالت هفت رنگ یا هولوگرامی به خود می گیرد ،به همین جهت به برچسب گارانتی هولوگرامی خورد شونده معروف است.

ویژگی این محصول :

چسبندگی به مراتب بالاتر و قوی تر و همچنین خوردشوندگی این محصول از ویژگی های این محصول است.حداقل مقدار سفارش این محصول ۱۰۰۰ عدد است.و محدودیتی در سایز و نوع برش این محصول نیست و در هر سایز و برش دلخواه قابل سفارش می باشد.

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟