لیست قیمت فاکتور و قبض

چاپ فاکتور|طراحی فاکتور|قیمت چاپ فاکتور|چاپ فاکتور ارزان|چاپ فاکتور اصفهان|چاپ فاکتور ارزان در اصفهان|چاپ برگه فاکتور|چاپ فاکتور تک رنگ

طراحی و چاپ فاکتور در اصفهان

فاکتور برگه یا سندی است که توسط فروشنده به خریدار برای ثبت خریدی با ثبت قیمت های توافق شده، می باشد. چاپ فاکتور اغلب روی کاغذهای کاربن لس و غیر کاربن لس و در سایزهای A4 , A5 ، B4 , B5 انجام می شود. از دیگر عواملی که در چاپ فاکتور فوری یا فاکتور رسمی و مالیاتی مهم است، میتوان به چاپ فاکتور سیاه و سفید و چاپ فاکتور رنگی و برجسته بودن فاکتور های مالیاتی اشاره کرد.

نکته: دقت داشته باشید حداقل مقدار سفارش فاکتور یا قبض ۱۰۰۰ شماره سریال می باشد.

لازم به ذکر است زمان تحویل ذکر شده زمان چاپ بوده در صورت نیاز به طراحی به این زمان اضافه خواهد شد.

لیست قیمت چاپ فاکتور

قبض ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۳۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز ۲۰*۹ سانتی متر ۸۶۹,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۳۳,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
سایز A5 ۹۲۹,۰۰۰ ۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان ---------- ۶ روزکاری
قبض ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۳۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز۲۰*۹ سانتی متر ۷۰۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۱۷,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز A5 ۷۳۴,۰۰۰ تومان ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان --------- ۸ روزکاری
قبض ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4) - 20.5*29) ۳,۳۸۹,۰۰۰ تومان ۵,۵۳۸,۰۰۰ تومان ۹,۵۵۴,۰۰۰ تومان ۹ روزکاری
سایز A5) - 14.5*20.5) ۱,۸۱۴,۰۰۰ تومان ۳,۱۱۷,۰۰۰ تومان ۵,۶۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
قبض ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4 ۲,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۳۷۸,۰۰۰ تومان ۷,۷۳۴,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز A5 ۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۲,۵۸۰,۰۰۰ تومان ۴,۶۷۹,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
قبض ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4 ۴,۱۳۹,۰۰۰ تومان ۶,۶۶۹,۰۰۰ تومان ۱۲,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
سایز A5 ۲,۳۲۴,۰۰۰ تومان ۳,۸۷۲,۰۰۰ تومان ۷,۵۶۵,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
قبض ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4 ۲,۹۸۴,۰۰۰ تومان ۵,۲۱۹,۰۰۰ تومان ۱۰,۸۱۵,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز A5 ۱,۷۲۴,۰۰۰ تومان ۳,۰۸۹,۰۰۰ تومان ۶,۵۶۴,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
قبض ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4 ۳,۹۲۹,۰۰۰ تومان ۶,۵۵۳,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۶۴,۰۰۰ تومان ۹ روزکاری
سایز A5 ۲,۲۳۴,۰۰۰ تومان ۳,۷۱۱,۰۰۰ تومان ۶,۹۴۲,۰۰۰ تومان ۹ روزکاری
قبض ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4 ۲,۶۸۴,۰۰۰ تومان ۴,۹۵۸,۰۰۰ تومان ۹,۸۱۴,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز A5 ۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان ۲,۹۱۴,۰۰۰ تومان ۵,۹۲۷,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
قبض ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4 ۵,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۸,۹۸۹,۰۰۰ تومان ۱۶,۵۰۹,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
سایز A5 ۳,۱۱۹,۰۰۰ تومان ۵,۲۱۹,۰۰۰ تومان ۹,۹۰۵,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
قبض ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد زمان تحویل
سایز A4 ۳,۹۴۴,۰۰۰ تومان ۷,۲۰۶,۰۰۰ تومان ۱۴,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
سایز A5 ۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۴,۲۴۸,۰۰۰ تومان ۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری
هزینه طراحی فاکتور
نوع طراحی قیمت
طراحی فاکتور سیاه و سفید ۳۸۰,۰۰۰ تومان
طراحی فاکتور رنگی ۴۹۰,۰۰۰ تومان

نوشته های مرتبط

ارسال دیدگاه


×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟