تعرفه سربرگ و پاکت | مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت |

چاپ سربرگ | چاپ پاکت | چاپ منجی مرکز تخصصی طراحی و چاپ سربرگ و پاکت

ست اداری:

ست اداری از جمله ضروری ترین ابزار جهت ایجاد ارتباط و مکاتبه های اداری بین سازمان ها و ادارات مختلف می باشد. ست اداری شامل انواع سربرگ و پاکت در سایز و کاربردهای متفاوت می باشد. سربرگ بخشی از نامه های اداری می باشد که حاوی نام و لوگوی مجموعه، آدرس و تلفن می باشد و معمولا در سربرگ فارسی اسم و لوگوی مجموعه سمت راست و شماره، تاریخ و پیوست سمت چاپ و بالای سربرگ قرار می گیرد.پاکت هم قسمت مهمی از ست اداری می باشد که نامه های اداری داخل آن قرار می گیرد. در پاکت فارسی معمولا نام و لوگوی مجموعه بالا سمت راست، آدرس فرستنده بالا سمت چپ و آدرس گیرنده پایین سمت راست قرار می گیرد.

چاپ سربرگ | چهاررنگ (تمام رنگی) | فــرم عمومی
 • A4 دقیق (۲۹.۹*۲۱.۲)
 • A5 دقیق (۲۱.۲*۱۵)
سربرگ | سایز ۲۹.۹×۲۱.۲ | A4 واقعی | فرم عمومی | چاپ رنگی
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۴ روز ۲ روز ۸ روز ۴ روز ۲ روز ۸ روز ۴ روز ۲ روز
تحریر ۸۰ گرم (یکرو) ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱,۹۶۲,۰۰۰ ۲,۰۴۵,۰۰۰ ۲,۶۱۷,۰۰۰ ۲,۶۹۴,۰۰۰ ۲,۷۷۱,۰۰۰ ۴,۷۱۸,۰۰۰ ۴,۸۰۴,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰
تحریر ۸۰ گرم (دورو) ۲,۹۵۲,۰۰۰ ۳,۰۳۵,۰۰۰ ۳,۱۱۸,۰۰۰ ۳,۷۲۶,۰۰۰ ۳,۸۰۳,۰۰۰ ۳,۸۸۰,۰۰۰ ۶,۰۶۲,۰۰۰ ۶,۱۴۸,۰۰۰ ۶,۲۳۴,۰۰۰
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۴ روز ۲ روز ۸ روز ۴ روز ۲ روز ۸ روز ۴ روز ۲ روز
تحریر ۱۰۰ گرم (یکرو) ۱,۹۰۴,۰۰۰ ۲,۰۰۹,۰۰۰ ۲,۱۱۴,۰۰۰ ۳,۲۸۹,۰۰۰ ۳,۴۰۱,۰۰۰ ۳,۵۱۳,۰۰۰ ۷,۰۱۹,۰۰۰ ۷,۱۶۲,۰۰۰ ۷,۳۰۵,۰۰۰
تحریر ۱۰۰ گرم (دورو) ۳,۲۰۹,۰۰۰ ۳,۳۱۴,۰۰۰ ۳,۴۱۹,۰۰۰ ۵,۰۹۵,۰۰۰ ۵,۲۰۷,۰۰۰ ۵,۳۱۹,۰۰۰ ۱۰,۴۱۳,۰۰۰ ۱۰,۵۵۵,۰۰۰ ۱۰,۶۹۸,۰۰۰
تعداد ۱۰۰۰ عدد-۸روزکاری ۱۰۰۰ عدد-۴روزکاری
روز تحویل یکرو دورو یکرو دورو
کتان ۱۲۰ گرم ۲,۱۵۹,۰۰۰ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۱۹۶,۰۰۰ ۳,۵۱۶,۰۰۰

سربرگ | سایز ۲۱.۲×۱۵ | A5 واقعی | فرم عمومی | چاپ رنگی
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۴ روز ۲ روز ۸ روز ۴ روز ۲ روز ۸ روز ۴ روز ۲ روز
تحریر ۸۰ گرم (یکرو) ۹۴۱,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۰۷۳,۰۰۰ ۱,۳۰۹,۰۰۰ ۱,۳۷۱,۰۰۰ ۱,۴۳۳,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰ ۲,۴۳۱,۰۰۰ ۲,۵۰۳,۰۰۰
تحریر ۸۰ گرم (دورو) ۱,۴۷۸,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۸۶۴,۰۰۰ ۱,۹۲۵,۰۰۰ ۱,۹۸۷,۰۰۰ ۳,۰۳۲,۰۰۰ ۳,۱۰۴,۰۰۰ ۳,۱۷۵,۰۰۰

 • توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.
 • توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.
 • سفارش های یکروزه ( شنبه تا چهارشنبه ) : ثبت سفارش قبل از ساعت ۱۰ و تحویل روز بعد ساعت۱۲
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد (به غیر از یکروزه ها)
چاپ پاکت | چهاررنگ (تمام رنگی) | فـرم عمومی

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۵ روز ۲ روز ۸ روز ۵ روز ۲ روز ۸ روز ۵ روز ۲ روز
تحریر ۸۰ گرم ۱,۷۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۴۷,۰۰۰ تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۹۳۹,۰۰۰ تومان ۴,۸۴۸,۰۰۰ ----- -----

تعداد ۱۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۵ روز
تحریر ۱۰۰ گرم ۱,۸۸۹,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۹,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۵ روز ۲ روز ۸ روز ۵ روز ۲ روز
گلاسه ۱۳۰ گرم ۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۲,۳۸۴,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۴,۰۰۰ تومان ۳,۵۲۷,۰۰۰ تومان ۳,۷۵۱,۰۰۰ تومان --------

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۹ روز ۹ روز ۹ روز
کتان ۲,۲۷۹,۰۰۰ تومان ۴,۱۴۳,۰۰۰ تومان ۹,۴۲۴,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۱۱ روز ۱۱ روز ۱۱ روز
کارتی ۱۶۰ گرم ۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان ۴,۸۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۸,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۱۳ روز ۱۳ روز ۱۳ روز
کرافت  ۲,۲۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۵۸۳,۰۰۰ تومان ۷,۴۰۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز ۸ روز
تحریر ۸۰ گرم ۱,۹۹۴,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۷,۰۰۰ تومان ۵,۴۹۸,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز ۸ روز
تحریر ۱۰۰ گرم ۲,۱۷۴,۰۰۰ تومان ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان ۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز
گلاسه ۱۳۰ گرم ۲,۵۴۹,۰۰۰ تومان ۳,۹۱۹,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز ۸ روز
کتان ۲,۶۳۹,۰۰۰ تومان ۴,۶۴۷,۰۰۰ تومان ۱۰,۱۳۹,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۱۱ روز ۱۱ روز ۱۱ روز
کارتی ۱۶۰ گرم ۳,۱۴۹,۰۰۰ تومان ۵,۱۵۱,۰۰۰ تومان ۱۰,۵۲۹,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۱۳ روز ۱۳ روز ۱۳ روز
کرافت(کیسه ای) ۲,۵۹۴,۰۰۰ تومان ۴,۰۵۹,۰۰۰ تومان ۸,۳۸۴,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز ۸ روز
تحریر ۸۰ گرم ۳,۸۳۹,۰۰۰ تومان ۵,۵۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۲۶۹,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز ۸ روز
تحریر ۱۰۰ گرم ۴,۱۸۴,۰۰۰ تومان ۷,۱۱۱,۰۰۰ تومان ۱۵,۱۸۳,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز
گلاسه ۱۳۰ گرم ۴,۹۴۹,۰۰۰ تومان ۷,۵۵۹,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز ۸ روز
کتان ۵,۱۵۹,۰۰۰ تومان ۹,۰۹۹,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۱۴ روز ۱۴ روز ۱۴ روز
کارتی ۱۶۰ گرم ۶,۰۴۴,۰۰۰ تومان ۹,۸۶۹,۰۰۰ تومان ۱۹,۰۱۸,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۱۳ روز ۱۳ روز ۱۳ روز
کرافت (کیسه ای) ۴,۹۴۹,۰۰۰ تومان ۸,۳۹۹,۰۰۰ تومان ۱۵,۹۸۹,۰۰۰ تومان
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز ۸ روز
تحریر ۸۰ گرم ۷,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۶۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۸۹,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز ۸ روز
تحریر ۱۰۰ گرم ۸,۱۸۹,۰۰۰ تومان ۱۳,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۲۹,۷۱۷,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز
گلاسه ۱۳۰ گرم ۹,۶۴۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۸۱۱,۰۰۰ تومان

تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
روز تحویل ۸ روز ۸ روز ۸ روز
کتان ۹,۷۴۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۲۸۹,۰۰۰ تومان ۳۷,۷۲۵,۰۰۰ تومان

 • توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.
 • توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.
 • چاپ پاکـت ها یکرو بوده و داخل پاکـت چاپ نمی شود. طراحی پاکـت ها حتما باید طبق قالب پاکـت منجی گرافیک باشد.
 • پاکت A4 با جنس های تحریر ۱۰۰ گرم، کتان ۱۲۰ گرم و گلاسه ۱۳۵ گرم را می توان هم بصورت کیسه ای و هم بصورت کیفی سفارش داد، اما تحریر ۸۰ گرم فقط بصورت کیسه ای ساخته می شود.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
تعرفه سرچسب ، طلاکوب ، نقره کوب سربرگ

سرچسب طلاکوب و نقره کوب
۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تعرفه طراحی سربرگ و پاکت

طراحی یک رو دو رو
سربرگ A4 ۳۵۰.۰۰۰ تومان ۴۵۰.۰۰۰ تومان
سربرگ A5 ۲۸۰.۰۰۰ تومان ۳۸۰.۰۰۰ تومان
پاکت نامه ۳۵۰.۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5 ۴۵۰٫۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4 ۵۵۰,۰۰۰ تومان
پاکت نامه A3 ۶۵۰.۰۰۰ تومان

شاید براتون جالب باشه !!

کارت ویزیت شیشه ای|نمونه کارت ویزیت شیشه ای|کارت نیمه شفاف
کارت ویزیت شیشه ای|نمونه کارت ویزیت شیشه ای|کارت نیمه شفاف

طراحی و چاپ کارت ویزیت شیشه ای شفاف و نیمه شفاف

چاپ سربرگ|طراحی کاتالوگ|طراحی بروشور|چاپ کارت ویزیت
چاپ سربرگ|طراحی کاتالوگ|طراحی بروشور|چاپ کارت ویزیت

چاپ سربرگ در اصفهان|طراحی کاتالوگ در اصفهان|چاپ کارت ویزیت در اصفهان|

طراحی و ساخت بج سینه|فروش بج سینه|ساخت بج فوری
طراحی و ساخت بج سینه|فروش بج سینه|ساخت بج فوری

انواع بج سینه فلزی،قیمت بج فلزی|بج پلاستیکی|بج کت|بج لباس

کارت ویزیت طلاکوب برجسته
کارت ویزیت طلاکوب برجسته

طراحی و چاپ کارت ویزیت فانتزی

چاپ کارت ویزیت شیشه ای برجسته
چاپ کارت ویزیت شیشه ای برجسته

مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت شیشه ای

طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول
طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول

طراحی اختصاصی لیبل و قالب برش خاص

چاپ بج سینه
چاپ بج سینه

ساخت و تولید بج سینه رسانه آرتیمان اصفهان

طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی
طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی

تولید دستمال کاغذی اختصاصی

چاپ کارت ویزیت طلاکوب
چاپ کارت ویزیت طلاکوب
چاپ جعبه و بسته بندی
چاپ جعبه و بسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی محصول کاری از گروه تبلیغات منجی

چاپ پیکسل همایش اصفهان ۲۰ شهریور ۹۶
چاپ پیکسل همایش اصفهان ۲۰ شهریور ۹۶

به سفارش اتحادیه کانون تبلیغات استان اصفهان

تقویم سال ۱۳۹۷|طرح تقویم|تقویم لایه باز۹۷
تقویم سال ۱۳۹۷|طرح تقویم|تقویم لایه باز۹۷

دانلود تقویم لایه باز ۱۳۹۷
کاملا لایه باز و قابل ویرایش

کتاب دانشنامه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان
کتاب دانشنامه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان

صفحه اختصاصی کانون تبلیغات منجی شماره ۵

چاپ تراکت|مرکز تخصصی طراحی و چاپ
چاپ تراکت|مرکز تخصصی طراحی و چاپ

چاپ تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فوری
قیمت مناسب و تحویل فوری، بدون واسطه

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید بج سینه در اصفهان

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید بج سینه بیمه معلم

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولد بج سینه نیوشا نیک

طراحی و ساخت بج سینه در اصفهان
طراحی و ساخت بج سینه در اصفهان

طراحی و ساخت بج سینه برش لیزری

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید انواع بج سینه در اصفهان

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید بج سینه اسان صعود صنعت

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

نمونه کار بج سینه در اصفهان

طراحی و چاپ جعبه وبسته بندی
طراحی و چاپ جعبه وبسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی محصول کاری از گروه تبلیغات منجی

طراحی و چاپ بسته بندی جعبه
طراحی و چاپ بسته بندی جعبه

طراحی بسته بندی رنگ هنری

چاپ جعبه و بسته بندی
چاپ جعبه و بسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی زعفران نیایش

طراحی و چاپ بسته بندی رنگ هنری
طراحی و چاپ بسته بندی رنگ هنری

طراحی و چاپ بسته بندی رنگ های هنری Asen

چاپ و طراحی تراکت
چاپ و طراحی تراکت

چاپ تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فروری

چاپ و طراحی تراکت
چاپ و طراحی تراکت

چاپ و طراحی تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فوری در اصفهان|طراحی تراکت

طراحی تراکت مبل آنتیک
طراحی تراکت مبل آنتیک

طراحی تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فوری در اصفهان

طراحی و چاپ تراکت
طراحی و چاپ تراکت

طراحی و چاپ تراکت فوری در اصفهان

طراحی و چاپ اوراق داری
طراحی و چاپ اوراق داری

چاپ سربرگ|چاپ کاتالوگ| بروشور| سربرگ|کارویزیت

طراحی و چاپ اوراق اداری
طراحی و چاپ اوراق اداری

طراحی سربرگ|کارت ویزیت|بروشور|کاتالوگ

طراحی و چاپ بسته بندی جعبه آجیل
طراحی و چاپ بسته بندی جعبه آجیل

طراحی بسته بندی در اصفهان|چاپ بسته بندی در اصفهان|بسته بندی اجیل

طراحی و چاپ کاتالوگ
طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی کاتالوگ|چاپ کاتالوگ|طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان
طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت مهندسی مشاور ایمن اندیش پارس|چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی کاتالوگ
طراحی کاتالوگ

طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ کاتالوگ
طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی کاتالوک در اصفهان|چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ بروشور
طراحی و چاپ بروشور

طراحی بروشور|چاپ بروشور در اصفهان

طراحی و چاپ بروشور
طراحی و چاپ بروشور

طراحی و چاپ بروشور در اصفهان

طراحی و چاپ پیکسل در اصفهان
طراحی و چاپ پیکسل در اصفهان

طراحی و چاپ پیکسل|پیکسل تبلیغاتی|مرکز تخصصی چاپ پیکسل در اصفهان

طراحی پیکسل|چاپ پیکسل
طراحی پیکسل|چاپ پیکسل

چاپ پیکسل در اصفهان|طراحی پیکسل|پیکسل تبلیغاتی

طراحی و چاپ پیکسل
طراحی و چاپ پیکسل

چاپ پیکسل در اصفهان|پیکسل تبلیغاتی|پیکسل فوری|پیکسل مذهبی

طراحی و چاپ کارت پرسنلی
طراحی و چاپ کارت پرسنلی

کارت شناسایی دبستان راه نوین نوید

چاپ کارت پرسنلی در اصفهان|کارت شناسایی|چاپ کارت گارانتی|چاپ کارت pvc در اصفهان
طراحی و چاپ کارت شناسایی

طراحی و چاپ کارت شناسایی انجمن کارشناسان تجهیزات دندانپزشکی استان اصفهان

تابلو راهنما دیواری|تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنمای طبقات
تابلو راهنما دیواری|تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنمای طبقات
تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنما
تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنما
اتیکت سینه در اصفهان|نشان سینه|بج سینه|بج|
اتیکت سینه در اصفهان|نشان سینه|بج سینه|بج|

اتیکت سینه در تهران|اتیکت سینه در اصفهان| اتیکت سینه در مشهد|

بج سینه هتل عباسی اصفهان|ساخت بج سینه در اصفهان
بج سینه هتل عباسی اصفهان|ساخت بج سینه در اصفهان

بج سینه|نشان سینه|ساخت بج سینه در اصفهان|بج سینه فلزی|

بج سینه گروه ساختمانی فرزین|بج سینه فلزی
بج سینه گروه ساختمانی فرزین|بج سینه فلزی
طراحی کارت ویزیت شیشه ای|چاپ کارت شفاف
طراحی کارت ویزیت شیشه ای|چاپ کارت شفاف
اتیکت پرسنلی داروخانه|ساخت اتیکت پزشکی
اتیکت پرسنلی داروخانه|ساخت اتیکت پزشکی

اتیکت فلزی لباس|ساخت اتیکت اسم|سفارش اتیکت پزشکی

کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف دکتر مهرابی
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف دکتر مهرابی

کارت ویزیت نیمه شفاف|قابلیت طلاکوب و نقره کوب و چاپ رنگی

کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف با چاپ طلاکوب لوگو
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف با چاپ طلاکوب لوگو

با قابلیت چاپ طلاکوب و نقره کوب

کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف مترولند
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف مترولند

طراحی و چاپ کارت ویزیت شیشه ای شفاف و نیمه شفاف

کارت ویزیت لمینت استخوانی برجسته
کارت ویزیت لمینت استخوانی برجسته

جنس ضخیم|قابلیت برجستگی لوگو یا متن|شیک و خاص

کارت ویزیت لمینت استخوانی طلاکوب برجسته
کارت ویزیت لمینت استخوانی طلاکوب برجسته

قابلیت طلاکوب یا نقره کوب|یووی برجسته در دو طرف کارت

کارت ویزیت استخوانی طلاکوب برجسته
کارت ویزیت استخوانی طلاکوب برجسته

امکان طلاکوب دورو|امکان یووی برجسته دورو|

طراحی و چاپ لیوان کاغذی گروه سرمایه گذاری نیکان
طراحی و چاپ لیوان کاغذی گروه سرمایه گذاری نیکان

چاپ انواع لیوان کاغذی با طرح دلخواه

ساخت بج سینه فلزی شهرداری نجف آباد
ساخت بج سینه فلزی شهرداری نجف آباد

ساخت انواع بج سینه با طرح دلخواه|فلزی|چاپی|و …

چاپ برچسب اموال شرکت آسیا پلاستیک هوپاد
چاپ برچسب اموال شرکت آسیا پلاستیک هوپاد

انواع برچسب اموال با سایز مختلف،چاپ رنگی و سیاه سفید

چاپ برچسب پلمپ و گارانتی فروشگاه کنسول لند
چاپ برچسب پلمپ و گارانتی فروشگاه کنسول لند

انواع برچسب امنیتی،برچسب گارانتی،هولوگرام و …

پلاک آلومنیومی با قابلیت چاپ رنگی گروه دکا
پلاک آلومنیومی با قابلیت چاپ رنگی گروه دکا

انواع پلاک آلومنیومی،استیل و .. با چاپ رنگیو پشت چسبدار

چاپ کارت شناسایی روزنامه اصفهان زیبا
چاپ کارت شناسایی روزنامه اصفهان زیبا

مرکز تخصصی چاپ انواع کارت شناسایی و پرسنلی

کارت ویزیت سلفون مخملی
کارت ویزیت سلفون مخملی

طراحی وچاپ کارت مخملی خدمتی نوین از منجی گرافیک

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟