تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

تعرفه قیمت چاپ تراکت | طراحی تراکت

مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع تراکت|چاپ فوری انواع تراکت|ارسال به سراسر کشور

تراکت

تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A4)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A4)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A4)
 • کرافت ۸۰ گرم (A4)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۰۶,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۷,۰۰۰ ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۷۸۴,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۱۱۳,۰۰۰ ۱,۴۵۴,۰۰۰ ۱,۱۵۷,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۲۰۱,۰۰۰ ۲,۵۷۳,۰۰۰ ۲,۲۵۲,۰۰۰ ۲,۶۲۴,۰۰۰ ۲,۳۰۱,۰۰۰ ۲,۶۷۳,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۱۱,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۰۰۰ ۸۴۶,۰۰۰ ۱,۱۱۲,۰۰۰ ۸۸۱,۰۰۰ ۱,۱۴۷,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۳۴۹,۰۰۰ ۱,۶۶۰,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۷۴۱,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۷۹۴,۰۰۰ ۳,۱۴۵,۰۰۰ ۲,۸۵۳,۰۰۰ ۳,۲۰۴,۰۰۰ ۲,۹۱۱,۰۰۰ ۳,۲۶۲,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱,۸۶۲,۰۰۰ ۲,۲۱۳,۰۰۰ ۱,۸۹۶,۰۰۰ ۲,۲۴۷,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۲۸۱,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۴,۰۴۲,۰۰۰ ۴,۷۹۶,۰۰۰ ——- ۴,۸۳۵,۰۰۰ ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۴,۸۷۴,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۴۱,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۲۰۱,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۴۴۳,۰۰۰ ۲,۸۲۰,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A5)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A5)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A5)
 • کرافت ۸۰ گرم (A5)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۶۳,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰ ۵۳۹,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۶۵,۰۰۰ ۷۳۶,۰۰۰ ۶۰۳,۰۰۰ ۷۷۳,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۱۰۹,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰ ۱,۳۳۸,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۳۸۱,۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۱۳,۰۰۰ ۵۴۶,۰۰۰ ۴۴۱,۰۰۰ ۵۷۴,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰ ۶۰۲,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۸۲,۰۰۰ ۸۳۷,۰۰۰ ۷۱۶,۰۰۰ ۸۷۱,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۹۰۵,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۴۰۴,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱,۶۷۱,۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۹۳۹,۰۰۰ ۱,۱۱۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۰۲۸,۰۰۰ ۲,۴۰۵,۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۷۸,۰۰۰ ۵۱۱,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۰۸,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۲۲۹,۰۰۰ ۱,۴۱۷,۰۰۰

 • توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.
 • توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A6)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A6)
 • کرافت ۸۰ گرم (A6)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۸۵,۰۰۰ ۲۵۸,۰۰۰ ۲۰۹,۰۰۰ ۲۸۲,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۸۷,۰۰۰ ۳۷۲,۰۰۰ ۳۱۶,۰۰۰ ۴۰۱,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵۵۸,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰ ——- ——-

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۱۰,۰۰۰ ۲۷۶,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۴۵,۰۰۰ ۴۲۲,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۶۷۸,۰۰۰ ۷۶۳,۰۰۰

تراکت | A6 | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۹۲,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۰۷,۰۰۰ ۳۸۸,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵۹۴,۰۰۰ ۶۸۴,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد

خدمات سرچسب و برش از وسط و خط تا
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
ته چسب ( سرچسب ) ۳۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
برش از وسط ۲۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
خط تا ۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
تعرفه طراحی تراکت
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
یکـرو ۱۰۰,۰۰۰
دورو ۱۵۰,۰۰۰

تخفیفات ویژه – جدیدترین محصولات ویژه اعضاء کانال تلگرام منجی

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟