تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

قیمت طراحی و چاپ کارت ویزیت در اصفهان

مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع کارت ویزیت در اصفهان و کل کشور/تحویل فوری /گارنتی قیمت و کیفیت

چاپ فوری کارت ویزیت در اصفهان

به اطلاع مشتریان عزیز می رساند که چاپ فوری کارت ویزیت راه اندازی گردید.

  • همانطور که اطلاع دارید چاپ کارت ویزیت بسته به مدل آن در حدود ۲ تا ۱۰ روز کاری زمان می برد.
  • از آنجا که برخی مشتریان گرامی نیاز به کارت ویزیت فوری دارند؛ گروه منجی گرافیک خدمتی جدید را به مجموعه خدمات خود اضافه نموده است.

دسترسی سریع چاپ کارت ویزیت

قیمت طراحی و چاپ کارت ویزیت در اصفهان

کلیه قیمت ها به روز می باشد.

آخرین به روز رسانی:  فروردین ۱۴۰۰

هم اکنون امکان ثبت سفارش با قیمت های اعلامی وجود دارد.

کارت ویزیت سلفون براق

نوع و جنس کارت ویزیت

قیمت چاپ (تومان)

۱۰۰۰ عدد

زمان تحویل (تقریبی)
کارت ویزیت سلفون براق – دور صاف ساده

یک رو ۹۰,۰۰۰ تومان

دو رو ۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵ روز کاری
کارت ویزیت سلفون براق – دور صاف ساده فوری یک رو ۱۲۷,۰۰۰ تومان
دو رو ۱۶۱,۰۰۰ تومان
۲ روزکاری ،ثبت سفارش از شنبه تا چهارشنبه
کارت ویزیت سلفون براق- دورو – دورگرد یک رو ۱۶۰,۰۰۰ تومان
دو رو ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۷ روز کاری
کارت ویزیت سلفون براق – دورو – دورگرد یک رو ۱۷۵,۰۰۰ تومان
دو رو ۲۰۳,۰۰۰ تومان
۳ روزکاری

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت سلفون مات

نوع و جنس کارت ویزیت

قیمت چاپ (تومان)

۱۰۰۰عدد

زمان تحویل (تقریبی)
کارت ویزیت سلفون مات دور صاف ساده یک رو ۹۰,۰۰۰ تومان
دو رو ۱۲۰,۰۰۰ تومان
۷ روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات دور صاف ساده فوری یک رو ۱۳۰,۰۰۰ تومان
دو رو ۱۶۱,۰۰۰ تومان
۲ روز کاری می باشد،ثبت سفارش از شنبه تا چهارشنبه
کارت ویزیت سلفون مات-دورگرد یک رو ۱۶۰,۰۰۰ تومان
دورو ۱۷۵,۰۰۰ تومان
پانصد عدد دورو ۱۴۵,۰۰۰ تومان
۶ روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات-دورگرد یک رو ۱۷۰,۰۰۰ تومان
دورو ۱۹۵,۰۰۰ تومان
پانصد عدد دورو ۱۶۰,۰۰۰ تومان
۳ روز کاری
کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد موضعی هزار عدد ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۱۳ روزکاری
کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد موضعی هزار عدد ۲۵۵,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت لمینت براق

نوع و جنس کارت ویزیت قیمت چاپ (تومان) زمان تحویل (تقریبی)

کارت ویزیت لمینت براق

دورو دورگرد

پانصد عدد  ۱۹۲,۰۰۰ تومان

هزار عدد  ۳۱۴,۰۰۰ تومان

۱۱ روزکاری

۸ روزکاری

کارت ویزیت لمینت براق

دورو دورگرد-فوری

پانصد عدد  ۲۱۰,۰۰۰ تومان

هزار عدد  ۳۲۵,۰۰۰ تومان

۵ روزکاری

۴روزکاری

کارت ویزیت لمینت براق

دورو دورگرد طرح موج

هزار عدد  ۳۱۴,۰۰۰ تومان ۱۲ روزکاری

کارت ویزیت لمینت براق

دورو دورگرد طرح دایره ای قطر۵.۵

هزار عدد  ۲۲۴,۰۰۰ تومان

هزار عدد ۲۴۳,۰۰۰ تومان

۱۲ روزکاری

۶ روزکاری

کارت ویزیت لمینت براق

مربع دورگرد

پانصد عدد ۱۸۰,۰۰۰ تومان

هزار عدد  ۲۴۵,۰۰۰ تومان

۸ روزکاری

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت لمینت مات

نوع و جنس کارت ویزیت قیمت چاپ (تومان) زمان تحویل (تقریبی)

کارت ویزیت لمینت مات

دورو دورگرد

پانصد عدد  ۲۷۶,۰۰۰ تومان

پانصد عدد  ۲۹۰,۰۰۰ تومان

۱۱ روزکاری

۶ روزکاری

کارت ویزیت لمینت مات

دورو دورگرد

هزار عدد  ۴۴۸,۰۰۰ تومان

هزار عدد  ۴۶۰,۰۰۰ تومان

۱۱ روزکاری

۶ روزکاری

کارت ویزیت لمینت مات

دورو طرح موج

هزار عدد  ۴۴۹,۰۰۰ تومان ۱۳ روز

کارت ویزیت لمینت مات

دورو مربعی

هزار عدد  ۲۹۵,۰۰۰ تومان ۱۱ روز

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت لمینت برجسته

نوع و جنس کارت ویزیت قیمت چاپ (تومان) زمان تحویل (تقریبی)

کارت ویزیت لمینت استخوانی برجسته

دورو دورگرد

هزار عدد ۳۶۵,۰۰۰ تومان

هزار عدد  ۳۴۵,۰۰۰ تومان

۷ روز

۱۰ روز

کارت ویزیت لمینت استخوانی برجسته

دورو مربعی

هزار عدد ۲۶۰,۰۰۰ تومان

هزار عدد  ۲۵۰,۰۰۰ تومان

۷ روز

۱۰ روز

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت طلاکوب

نوع و جنس کارت ویزیت قیمت چاپ (تومان) زمان تحویل (تقریبی)

کارت ویزیت سلفون مات طلاکوب

دورو دورگرد

هزار عدد  ۴۲۳,۰۰۰ تومان

هزار عدد  ۳۹۷,۰۰۰ تومان

۷ روز

۱۳ روز

کارت ویزیت لمینت براق طلاکوب

دورو دورگرد

هزار عدد  ۵۲۴,۰۰۰ تومان

هزار عدد  ۴۹۸,۰۰۰ تومان

۸ روز

۱۳ روز

کارت ویزیت لمینت مات طلاکوب

دورو دورگرد

هزار عدد  ۷۸۲,۰۰۰ تومان ۱۳ روز

کارت ویزیت لمینت استخوانی برجسته طلاکوب

دورو دورگرد

هزار عدد  ۵۷۵,۰۰۰ تومان

هزار عدد  ۵۳۷,۰۰۰ تومان

۶ روز

۱۲ روز

کارت ویزیت لمینت استخوانی برجسته طلاکوب مربع

دورو دورگرد

هزار عدد  ۴۴۰,۰۰۰ تومان

هزار عدد  ۳۹۰,۰۰۰ تومان

۶ روز

۱۲ روز

کارت ویزیت سلفون مات مخملی طلاکوب

دورو دورگرد

هزار عدد  ۵۷۵,۰۰۰ تومان ۱۳ روز

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت مخملی

نوع و جنس کارت ویزیت قیمت چاپ (تومان) زمان تحویل (تقریبی)

کارت ویزیت سلفون مخملی

دورو دورگرد

هزار عدد  ۳۵۵,۰۰۰ تومان ۱۲ روز

کارت ویزیت سلفون مخملی

دورو دورگرد موضعی

هزار عدد  ۳۸۴,۰۰۰ تومان ۱۲ روز

کارت ویزیت لمینت استخوانی مخملی برجسته موضعی

دورو دورگرد

هزار عدد  ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۱۲ روز

کارت ویزیت لمینت استخوانی مخملی مربع موضعی برجسته

دورو

هزار عدد  ۳۹۰,۰۰۰ تومان ۱۲ روز

کارت ویزیت لمینت استخوانی مخملی برجسته طلاکوب

دورو دورگرد

هزار عدد  ۷۲۰,۰۰۰ تومان ۱۷ روز

کارت ویزیت لمینت استخوانی مخملی برجسته نقره کوب

دورو دورگرد

هزار عدد  ۷۷۰,۰۰۰ تومان ۱۷ روز

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت شیشه ای

نوع کارت ویزیت شیشه ای / قیمت ضخامت ۲۵۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰عدد زمان تحویل

شیشه ای مات (برفکی)

با چاپ رنگی

۵۰۰ میکرون —– ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۸ روزکاری

شیشه ای مات (برفکی)

طلاکوب / نقره کوب / مس کوب / هولوگرامی

۵۰۰ میکرون —– ۶۸۰,۰۰۰ تومان ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری

شیشه ای مات (برفکی)

چاپ رنگی + طلاکوب یا نقره کوب

۵۰۰ میکرون —– ۸۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵ روزکاری
شیشه ای شفاف برجسته ۵۰۰ میکرون ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان —– ۲۵ روزالی یکماه کاری

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت PVC

نوع و جنس کارت ویزیت قیمت چاپ (تومان) زمان تحویل (تقریبی)
کارت ویزیت pvc
۷۶۰ میکرون دورو ۵.۷*۸.۶۵
۲۵۰ عدد ۶۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰ عدد ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ عدد ۱,۷۷۳,۰۰۰ تومان
۷ تا ۱۰ روز کاری
کارت ویزیت pvc متالیک
۷۶۰ میکرون دورو ۵.۷*۸.۶۵
۵۰۰ عدد ۱,۳۲۷,۰۰۰ تومان ۱۸ روز کاری
کارت ویزیت pvc
۳۰۰ میکرون دورو ۵.۷*۸.۶۵
۵۰۰ عدد ۴۳۰,۰۰۰ تومان ۱۵ تا ۱۷ روز کاری
کارت ویزیت pvc
۵۰۰ میکرون دورو ۵.۷*۸.۶۵

۵۰۰ عدد ۵۳۲,۰۰۰ تومان

۱۰۰۰ عدد ۷۹۸,۰۰۰ تومان

۱۵ تا ۱۷ روز کاری
کارت ویزیت آهنربایی یکرو ۸/۵*۵/۵ —– ناموجود ۱۵ تا ۱۷ روز کاری

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت کتان

نوع و جنس کارت ویزیت قیمت چاپ (تومان) تعداد زمان تحویل (تقریبی)
کتان آلمان ۸.۵ × ۴.۸ یک رو ۲۳۰,۰۰۰ تومان
دورو ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ عدد ۸ روز کاری
کارت ویزیت طرح امباس ۸.۵ × ۴.۸ یک رو ۱۶۰,۰۰۰ تومان
دورو ۱۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ عدد ۸ روز کاری
کارت ویزیت چرمی ۸.۵ × ۴.۸ ویزیتی دورصاف + ۱۳۸,۰۰۰ تومان
۶×۹ دورگرد + ۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ عدد ۱۶ روز کاری
کارت ویزیت یووی براق ۸.۵ × ۴.۸ ۷ روزکاری + یکرو + ۹۰,۰۰۰ تومان
۷ روزکاری + دورو + ۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ عدد ۸ روزکاری

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت برش دار
نوع و جنس کارت ویزیت سایز قیمت چاپ (تومان) تعداد زمان تحویل (تقریبی)
لمینت براق برش دار – دورو ۵*۸ ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد ۱۵ روز کاری
لمینت مات برش دار – دورو ۵*۸ ۶۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد ۱۵ روز کاری
  • قیمت های فوق با احتساب هزینه ی قالب و برش می باشد.
  • سایز طراحی کارت ویزیت برش دار ۵/۸ * ۸/۸ سانتی متر و بعد از برش سایز آن ۵*۸ می باشد.

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت|برشی|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت
کارت ویزیت|برشی|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت
چاپ کارت ویزیت دیجیتال فوری

قیمت چاپ کارت ویزیت دیجیتال فوری

نوع کارت ویزیت  / قیمت ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد زمان تحویل
گلاسه ۳۰۰ گرم – یکرو —- —- ۱۳۶,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۸ ساعته
گلاسه ۳۰۰ گرم – دورو —- —- ۱۶۵,۰۰۰ تومان ۲۵۵,۰۰۰ تومان ۸ ساعته
لمینت براق سایز ۸/۵*۵/۵  دورگرد – دورو ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان ۳۳۰,۰۰۰ تومان ۴۶۰,۰۰۰ تومان ۸ ساعته
لمینت مات سایز ۸/۵*۵/۵ دورگرد – دو رو ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۵۲۰,۰۰۰ تومان ۸ ساعته
کتان – یکرو —- —- ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان ۸ ساعته
کتان – دورو —- —- ۲۱۲,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان ۸ ساعته

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

آشنایی بیشتر با کارت ویزیت

کارت ویزیت یکی از مهمترین و اولین ابزارهای تبلیغاتی هر کسب و کاری می باشد. طراحی و چاپ مناسب کارت ویزیت بسیار مهم است. اگر می خواهید با کارت ویزیت بیشتر آشنا شوید مطلب زیر را بخوانید:

ویژگی های یک کارت ویزیت خوب

نکات مهم
  • قیمت های فوق فقط قیمت چاپ بوده و هزینه طراحی کارت ویزیت جداگانه می باشد.
  • مدت زمان تحویل بر اساس روزهای کاری محاسبه می گردد.
  • امکان ارسال سفارشات به کلیه نقاط ایران توسط باربری و یا تیپاکس وجود دارد.

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟