طراحی گرافیک از ایده پردازی تا اجرای پروژه های تبلیغاتی | نمونه کارها | هزینه آنلاین
031-32640997

تعرفه قیمت چاپ تراکت | طراحی تراکت |

مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع تراکت|چاپ فوری انواع تراکت|ارسال به سراسر کشور

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم
 • گلاسه ۱۳۵ گرم
 • گلاسه ۱۷۰ گرم

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۵.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰ ۴۴.۰۰۰ ۵۴.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۵.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۷۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۰۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۸۰.۰۰۰ ۹۰/۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۱۴۵.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد

راهنمای طراحی تراکت A6  و نمونه چاپ شده. کلیک کنید

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم
 • تحریر ۸۰ سایز دقیق
 • گلاسه ۱۳۵ گرم
 • گلاسه ۱۷۰ گرم

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۰.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰ ۹۳۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۰.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۹۸.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۲۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۸۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۳۰.۰۰۰ ۳۱۰.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰ ۳۵۵.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۵.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۷۵.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۳۵۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۰.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۶۵.۰۰۰ ۹۵.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۷۵.۰۰۰ ۱۱۰.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۴۰.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰ ۲۰۵.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۵۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۱۸۸.۰۰۰ ۲۲۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۸۰.۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰ ۳۶۸.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۵۳۰.۰۰۰ ۶۵۰.۰۰۰ ۶۳۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۷۷۰.۰۰۰ ۹۲۰.۰۰۰ ۸۷۴.۰۰۰ ۹۹۰.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۱۵.۰۰۰ ۱.۳۷۱.۰۰۰ ۱.۲۸۴.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۶۰.۰۰۰ ۱.۷۴۳.۰۰۰ ۱.۷۳۲.۰۰۰ ۱.۹۱۶.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۴۵.۰۰۰ ۲.۲۸۶.۰۰۰ ۲.۲۶۱.۰۰۰ ۲.۵۱۴.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۵۱۰.۰۰۰ ۲.۸۴۶.۰۰۰ ۲.۸۲۷.۰۰۰ ۳.۱۶۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۹۳۷.۰۰۰ ۵.۵۸۸.۰۰۰ ۵.۵۵۰.۰۰۰ ۶.۲۱۰.۰۰۰
تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۹۵.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۱۷۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم
 • تحریر ۸۰ سایز دقیق
 • گلاسه ۱۳۵ گرم
 • گلاسه ۱۲۰ گرم
 • گلاسه ۱۷۰ گرم

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ ۱۶۵.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۱۸.۰۰۰ ۱۶۲.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۰۵.۰۰۰ ۲۴۶.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۸۴.۰۰۰ ۴۶۵.۰۰۰ ۴۶۱.۰۰۰ ۴۴۶.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۵۹۱.۵۰۰ ۷۱۵.۰۰۰ ۷۰۷.۵۰۰ ۸۳۳.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۸۳۴.۰۰۰ ۹۴۲.۵۰۰ ۹۷۰.۰۰۰ ۱.۰۹۶.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۴۰.۰۰۰ ۱.۳۹۵.۰۰۰ ۱.۳۸۵.۰۰۰ ۱.۶۳۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۱۷.۰۰۰ ۱.۸۳۰.۰۰۰ ۱.۸۱۰.۰۰۰ ۲.۱۴۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۸۹۶.۰۰۰ ۲.۲۸۴.۰۰۰ ۲.۲۵۱.۰۰۰ ۲.۶۷۲.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۷۴۵.۰۰۰ ۴.۵۲۰.۰۰۰ ۴.۴۷۶.۰۰۰ ۵.۲۸۸.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۲۰.۰۰۰ ۱۷۸.۰۰۰ ۱۵۵.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۴۲.۰۰۰ ۲۰۲.۰۰۰ ۱۹۵.۰۰۰ ۲۶۲.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۴۲.۰۰۰ ۲۹۸.۰۰۰ ۳۳۷.۰۰۰ ۳۹۴.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۵۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۱۸۸.۰۰۰ ۲۲۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۸۰.۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰ ۳۶۸.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۵۳۰.۰۰۰ ۶۵۰.۰۰۰ ۶۳۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۷۷۰.۰۰۰ ۹۲۰.۰۰۰ ۸۷۴.۰۰۰ ۹۹۰.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۱۵.۰۰۰ ۱.۳۷۱.۰۰۰ ۱.۲۸۴.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۶۰.۰۰۰ ۱.۷۴۳.۰۰۰ ۱.۷۳۲.۰۰۰ ۱.۹۱۶.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۴۵.۰۰۰ ۲.۲۸۶.۰۰۰ ۲.۲۶۱.۰۰۰ ۲.۵۱۴.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۵۱۰.۰۰۰ ۲.۸۴۶.۰۰۰ ۲.۸۲۷.۰۰۰ ۳.۱۶۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۹۳۷.۰۰۰ ۵.۵۸۸.۰۰۰ ۵.۵۵۰.۰۰۰ ۶.۲۱۰.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۲۷۰.۰۰۰ ۲۹۲.۰۰۰ ۳۰۸.۰۰۰ ۳۲۴.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۲۱۴.۰۰۰ ۲۶۸.۰۰۰ ۲۳۱.۰۰۰ ۲۹۲.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۳۳۴۰.۰۰۰ ۳۹۴.۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰ ۴۳۸.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی تراکت A4  و نمونه چاپ شده. کلیک کنید

تعرفه طراحی تراکت
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد.
 • کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد.
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد.
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰

شاید براتون جالب باشه !!

چاپ کارت پرسنلی و شناسایی
چاپ کارت پرسنلی و شناسایی

چاپ کارت پرسنلی و شناسایی،کارت تردد،کارت عضویت،کارت باشگاه ها،کارت هوشمند،کارت پارکینگ،کارت تخفیف و …

کارت ویزیت های شیشه ای
کارت ویزیت های شیشه ای

طراحی و چاپ کارت ویزیت شیشه ای و مات

طراحی و چاپ اوراق اداری
طراحی و چاپ اوراق اداری

چاپ سربرگ،کاتالوگ،بروشور و ….

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

انواع بج سینه فلزی، طلایی،استیل و مولتی استایل با تحویل فوری

طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی
طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی

تولید دستمال کاغذی اختصاصی

چاپ جعبه و بسته بندی
چاپ جعبه و بسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی محصول کاری از گروه تبلیغات منجی

چاپ پیکسل همایش اصفهان 20 شهریور 96
چاپ پیکسل همایش اصفهان 20 شهریور 96

به سفارش اتحادیه کانون تبلیغات استان اصفهان
امروز، دیروز نیست!

تقویم سال 1397|طرج تقویم|تقویم لایه باز97
تقویم سال 1397|طرج تقویم|تقویم لایه باز97

دانلود تقویم لایه باز 1397
کاملا لایه باز و قابل ویرایش

طراحی و چاپ استند نمایشگاهی و رول آپ
طراحی و چاپ استند نمایشگاهی و رول آپ

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد

چاپ کارت ویزیت طلاکوب
چاپ کارت ویزیت طلاکوب
کتاب دانشنامه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان
کتاب دانشنامه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان

صفحه اختصاصی کانون تبلیغات منجی شماره 5

طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول
طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول

طراحی اختصاصی لیبل و قالب برش خاص

کارت ویزیت طلاکوب برجسته
کارت ویزیت طلاکوب برجسته

طراحی و چاپ کارت ویزیت فانتزی

چاپ پیکسل
چاپ پیکسل

چاپ پیکسل تبلیغاتی مجموعه شهر علم اصفهان

کارت سلفون مخملی(جدید)
کارت سلفون مخملی(جدید)

طراحی وچاپ کارت مخملی خدمتی نوین از منجی گرافیک

چاپ کارت ویزیت شفاف برجسته
چاپ کارت ویزیت شفاف برجسته

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد

چاپ پیکسل|پیکسل تبلیغاتی
چاپ پیکسل|پیکسل تبلیغاتی

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد

کارت پرسنلی اختصاصی
کارت پرسنلی اختصاصی

طراحی و چاپ حرفه ای کارت پرسنلی

تخفیفات ویژه – جدیدترین محصولات ویژه اعضاء کانال تلگرام منجی

نوشته های مرتبط

گذاشتن باسخ