طراحی گرافیک از ایده پردازی تا اجرای پروژه های تبلیغاتی | نمونه کارها | هزینه آنلاین
031-32640997

تعرفه قیمت چاپ تراکت | طراحی تراکت |

طراحی و تولید انواع تراکت|چاپ فوری انواع تراکت|ارسال به سراسر کشور

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم
 • گلاسه ۱۳۵ گرم
 • گلاسه ۱۲۰ گرم
 • گلاسه ۱۷۰ گرم

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۷.۵۰۰ ۲۵.۵۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۳۰.۵۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۲.۵۰۰ ۳۱.۵۰۰ ۲۹.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۴۰.۵۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۴۸.۵۰۰ ۵۷.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۷۸.۵۰۰ ۹۵.۰۰۰ ۹۴.۰۰۰ ۱۱۱.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۱۷.۵۰۰ ۱۴۲.۵۰۰ ۱۴۱.۰۰۰ ۱۶۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱۵۵.۵۰۰ ۱۸۸.۰۰۰ ۱۸۶.۰۰۰ ۲۲۰.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۲۳۳.۰۰۰ ۲۸۲.۰۰۰ ۲۷۹.۰۰۰ ۳۳۱.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۰۷.۵۰۰ ۳۷۲.۵۰۰ ۳۶۸.۵۰۰ ۴۳۷.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۳۸۴.۰۰۰ ۴۶۵.۵۰۰ ۴۶۰.۵۰۰ ۵۴۶.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۷۶۱.۵۰۰ ۹۲۱.۰۰۰ ۹۱۱.۵۰۰ ۱.۰۸۱.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۰.۵۰۰ ۳۰.۰۰۰ ۲۵.۵۰۰ ۳۶.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۰.۰۰۰ ۳۸.۵۰۰ ۳۷.۰۰۰ ۴۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵۹.۰۰۰ ۶۷.۰۰۰ ۶۶.۵۰۰ ۷۴.۵۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۱۴.۵۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۲۹.۰۰۰ ۱۴۴.۵۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۷۱.۵۰۰ ۱۹۵.۰۰۰ ۱۹۳.۵۰۰ ۲۱۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۲۲۶.۵۰۰ ۲۵۷.۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۲۸۶.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۳۴۰.۰۰۰ ۳۸۶.۰۰۰ ۳۸۳.۰۰۰ ۴۲۹.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۴۴۸.۵۰۰ ۵۰۹.۰۰۰ ۵۰۵.۵۰۰ ۵۶۶.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۵۶۰.۵۰۰ ۶۳۶.۵۰۰ ۶۳۲.۰۰۰ ۷۰۷.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۱.۲۵۹.۵۰۰ ۱.۲۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۵۲.۵۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۵۹.۵۰۰ ۶۶.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۰۲.۰۰۰ ۱۱۴.۵۰۰ ۱۱۵.۵۰۰ ۱۲۸.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۱۵۳.۰۰۰ ۱۷۱.۵۰۰ ۱۷۳.۰۰۰ ۱۹۲.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۲۰۱.۵۰۰ ۲۲۶.۵۰۰ ۲۲۹.۰۰۰ ۲۵۳.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۳۰۲.۵۰۰ ۳۴۰.۰۰۰ ۳۴۳.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۳۹۹.۰۰۰ ۴۴۸.۵۰۰ ۴۵۲.۰۰۰ ۵۰۱.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۴۹۹.۰۰۰ ۵۶۰.۵۰۰ ۵۶۵.۰۰۰ ۶۲۷.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۹۸۷.۰۰۰ ۱.۱۰۹.۰۰۰ ۱.۱۱۸.۵۰۰ ۱.۲۴۱.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۴۲.۵۰۰ ۵۴.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۶۷.۵۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۷۲.۵۰۰ ۸۵.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد

راهنمای طراحی تراکت A6  و نمونه چاپ شده. کلیک کنید

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم
 • تحریر ۸۰ سایز دقیق
 • گلاسه ۱۳۵ گرم
 • گلاسه ۱۲۰ گرم
 • گلاسه ۱۷۰ گرم

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۵.۰۰۰ ۵۱.۰۰۰ ۴۶.۰۰۰ ۶۱.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۵.۰۰۰ ۶۳.۰۰۰ ۵۸.۰۰۰ ۷۴.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۸۱.۰۰۰ ۹۸.۰۰۰ ۹۷.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۱۵۷.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰ ۱۸۸.۰۰۰ ۲۲۳.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۲۳۶.۰۰۰ ۲۸۵.۰۰۰ ۲۸۲.۰۰۰ ۳۳۴.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۳۱۱.۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰ ۳۷۲.۵۰۰ ۴۴۱.۵۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۴۶۶.۵۰۰ ۵۶۴.۵۰۰ ۵۵۹.۰۰۰ ۶۶۲.۵۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۶۱۵.۵۰۰ ۷۴۵.۰۰۰ ۷۳۷.۰۰۰ ۸۷۴.۵۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۷۶۹.۵۰۰ ۹۳۱.۰۰۰ ۹۲۱.۵۰۰ ۱.۰۹۲.۵۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۲۳.۰۰۰ ۱.۸۴۲.۵۰۰ ۱.۸۲۳.۵۰۰ ۲.۱۶۲.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۴.۰۰۰ ۷۰.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۵.۰۰۰ ۸۰.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰ ۱۰۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۶.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۳۶.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۱.۰۰۰ ۶۰.۰۰۰ ۵۱.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۰.۰۰۰ ۷۷.۰۰۰ ۷۴.۰۰۰ ۹۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۱۸.۰۰۰ ۱۳۴.۰۰۰ ۱۳۳.۰۰۰ ۱۴۹.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۲۹.۰۰۰ ۲۶۰.۰۰۰ ۲۵۸.۰۰۰ ۲۸۹.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۳۴۳.۵۰۰ ۳۹۰.۰۰۰ ۳۸۷.۰۰۰ ۴۳۳.۵۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۴۵۳.۰۰۰ ۵۱۴.۵۰۰ ۵۱۱.۰۰۰ ۵۷۲.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۶۷۹.۵۰۰ ۷۷۲.۰۰۰ ۷۶۶.۰۰۰ ۸۵۸.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۸۹۷.۰۰۰ ۱.۰۱۸.۰۰۰ ۱.۰۱۱.۰۰۰ ۱.۱۳۲.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۲۷۳.۰۰۰ ۱.۲۶۳.۰۰۰ ۱.۴۱۵.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۲.۲۱۸.۰۰۰ ۲.۵۱۹.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۱.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۱۰۵.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰ ۱۱۹.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۰۴.۰۰۰ ۲۲۹.۰۰۰ ۲۳۱.۰۰۰ ۲۵۶.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۳۰۵.۵۰۰ ۳۴۳.۰۰۰ ۳۴۶.۰۰۰ ۳۸۴.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۴۰۳.۰۰۰ ۴۵۳.۰۰۰ ۴۵۷.۰۰۰ ۵۰۷.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۶۰۵.۰۰۰ ۶۷۹.۵۰۰ ۶۸۵.۰۰۰ ۷۶۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۷۹۸.۰۰۰ ۸۹۷.۰۰۰ ۹۰۴.۰۰۰ ۱.۰۰۳.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۹۹۷.۵۰۰ ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۱۳۰.۰۰۰ ۱.۲۵۴.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۷۴.۰۰۰ ۲۲۱۸.۰۰۰ ۲.۲۳۷.۰۰۰ ۲.۴۸۱.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۸۵.۰۰۰ ۱۰۸.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۱۳۵.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم
 • تحریر ۸۰ سایز دقیق
 • گلاسه ۱۳۵ گرم
 • گلاسه ۱۲۰ گرم
 • گلاسه ۱۷۰ گرم

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۰.۰۰۰ ۱۰۲.۰۰۰ ۹۲.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۹۰.۰۰۰ ۱۲۶.۰۰۰ ۱۱۶.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۶۲.۰۰۰ ۱۹۶.۰۰۰ ۱۹۴.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۳۱۴.۰۰۰ ۳۸۰.۰۰۰ ۳۷۶.۰۰۰ ۴۴۶.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۴۷۱.۵۰۰ ۵۷۰.۰۰۰ ۵۶۴.۵۰۰ ۶۶۹.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۶۲۲.۰۰۰ ۷۵۲.۵۰۰ ۷۴۵.۰۰۰ ۸۸۳.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۹۳۳.۰۰۰ ۱.۱۲۹.۰۰۰ ۱.۱۱۷.۰۰۰ ۱.۳۲۵.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۲۳۱.۰۰۰ ۱.۴۸۹.۰۰۰ ۱.۴۷۴.۰۰۰ ۱.۷۴۸.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۳۹.۰۰۰ ۱.۸۶۲.۰۰۰ ۱.۸۳۴.۰۰۰ ۲.۱۸۵.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۰۴۵.۰۰۰ ۳.۶۸۴.۰۰۰ ۳.۶۴۷.۰۰۰ ۴.۳۲۴.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۸.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۱۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۹۲.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰ ۲۷۲.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۲.۰۰۰ ۱۲۰.۰۰۰ ۱۰۲.۰۰۰ ۱۴۴.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۲۰.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰ ۱۴۸.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۳۶.۰۰۰ ۲۶۸.۰۰۰ ۲۶۶.۰۰۰ ۲۹۸.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۴۵۸.۰۰۰ ۵۲۰.۰۰۰ ۵۱۶.۰۰۰ ۵۷۸.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۶۸۷.۰۰۰ ۷۸۰.۰۰۰ ۷۷۴.۰۰۰ ۸۶۷.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۹۰۶.۰۰۰ ۱.۰۲۹.۰۰۰ ۱.۰۲۱.۰۰۰ ۱.۱۴۴.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۳۵۹.۰۰۰ ۱.۵۴۳.۰۰۰ ۱.۵۳۲.۰۰۰ ۱.۷۱۶.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۷۹۳.۰۰۰ ۲.۰۳۶.۰۰۰ ۲.۰۲۱.۰۰۰ ۲.۲۶۴.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۲۴۲.۰۰۰ ۲.۵۴۶.۰۰۰ ۲.۵۲۷.۰۰۰ ۲.۸۳۱.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۴۳۷.۰۰۰ ۵.۰۳۸.۰۰۰ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵.۶۰۰.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۲۱۰.۰۰۰ ۲۳۶.۰۰۰ ۲۳۸.۰۰۰ ۲۶۴.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۴۰۷.۵۰۰ ۴۵۸.۰۰۰ ۴۶۲.۰۰۰ ۵۱۲.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۶۱۱.۰۰۰ ۶۸۷.۰۰۰ ۶۹۲.۵۰۰ ۷۶۸.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۸۰۶.۰۰۰ ۹۰۶.۰۰۰ ۹۱۴.۰۰۰ ۱.۰۱۳.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۲۰۹.۰۰۰ ۱.۳۵۹.۰۰۰ ۱.۳۷۰.۰۰۰ ۱.۵۲۰.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۹۶.۰۰۰ ۱.۷۹۳.۰۰۰ ۱.۸۰۸.۰۰۰ ۲.۰۰۶.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۱.۹۹۵.۰۰۰ ۲.۲۴۲.۰۰۰ ۲.۲۶۱.۰۰۰ ۲.۵۰۸.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۳.۹۴۸.۰۰۰ ۴.۴۳۷.۰۰۰ ۴.۴۷۴.۰۰۰ ۴.۹۶۳.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱۷۰.۰۰۰ ۲۱۶.۰۰۰ ۱۸۴.۰۰۰ ۲۳۶.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۲۷۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰ ۲۹۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی تراکت A4  و نمونه چاپ شده. کلیک کنید

تعرفه طراحی تراکت
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد.
 • کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد.
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد.

 

طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰

شاید براتون جالب باشه !!

چاپ کارت پرسنلی و شناسایی
چاپ کارت پرسنلی و شناسایی

چاپ کارت پرسنلی و شناسایی،کارت تردد،کارت عضویت،کارت باشگاه ها،کارت هوشمند،کارت پارکینگ،کارت تخفیف و …

کارت ویزیت های شیشه ای
کارت ویزیت های شیشه ای

طراحی و چاپ کارت ویزیت شیشه ای و مات

طراحی و چاپ اوراق اداری
طراحی و چاپ اوراق اداری

چاپ سربرگ،کاتالوگ،بروشور و ….

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

انواع بج سینه فلزی، طلایی،استیل و مولتی استایل با تحویل فوری

طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی
طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی

تولید دستمال کاغذی اختصاصی

چاپ جعبه و بسته بندی
چاپ جعبه و بسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی محصول کاری از گروه تبلیغات منجی

چاپ پیکسل همایش اصفهان ۲۰ شهریور ۹۶
چاپ پیکسل همایش اصفهان ۲۰ شهریور ۹۶

به سفارش اتحادیه کانون تبلیغات استان اصفهان
همایش ۲۰ شهریور ۹۶ – اتاق بازرگانی
امروز، دیروز نیست!

تقویم سال ۱۳۹۷|طرج تقویم|تقویم لایه باز۹۷
تقویم سال ۱۳۹۷|طرج تقویم|تقویم لایه باز۹۷
طراحی و چاپ استند نمایشگاهی و رول آپ
طراحی و چاپ استند نمایشگاهی و رول آپ

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد

چاپ کارت ویزیت طلاکوب
چاپ کارت ویزیت طلاکوب
طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول
طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول

طراحی اختصاصی لیبل و قالب برش خاص

کارت ویزیت طلاکوب برجسته
کارت ویزیت طلاکوب برجسته

طراحی و چاپ کارت ویزیت فانتزی

چاپ پیکسل
چاپ پیکسل

چاپ پیکسل تبلیغاتی مجموعه شهر علم اصفهان

کارت سلفون مخملی(جدید)
کارت سلفون مخملی(جدید)

طراحی وچاپ کارت مخملی خدمتی نوین از منجی گرافیک

چاپ کارت ویزیت شفاف برجسته
چاپ کارت ویزیت شفاف برجسته

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد

چاپ پیکسل|پیکسل تبلیغاتی
چاپ پیکسل|پیکسل تبلیغاتی

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد

کارت پرسنلی اختصاصی
کارت پرسنلی اختصاصی

طراحی و چاپ حرفه ای کارت پرسنلی

راهنمایی طراحی تراکت A5 و نمونه های چاپ شده

نوشته های مرتبط

گذاشتن باسخ