قیمت طراحی و چاپ کارت ویزیت در اصفهان

مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع کارت ویزیت در اصفهان و کل کشور/تحویل فوری /گارنتی قیمت و کیفیت
چینی-زرین-ایران-کارت-کارت-ویزیت-چینی-زرین-ایران-کارت-شفاف-کارت-ویزیت-شفاف-چینی-زرین

چاپ فوری کارت ویزیت در اصفهان

به اطلاع مشتریان عزیز می رساند که چاپ فوری کارت ویزیت راه اندازی گردید.

  • همانطور که اطلاع دارید چاپ کارت ویزیت بسته به مدل آن در حدود ۲ تا ۱۰ روز کاری زمان می برد.
  • از آنجا که برخی مشتریان گرامی نیاز به کارت ویزیت فوری دارند؛ گروه منجی گرافیک خدمتی جدید را به مجموعه خدمات خود اضافه نموده است.
دسترسی سریع چاپ کارت ویزیت

قیمت طراحی و چاپ کارت ویزیت در اصفهان

کلیه قیمت ها به روز می باشد.

هم اکنون امکان ثبت سفارش با قیمت های اعلامی وجود دارد.

کارت ویزیت سلفون براق

جنس کارت ویزیت

۱۰۰۰ عدد

قیمت چاپ (تومان)

۱۰۰۰ عدد

سلفون براق (دور صاف ساده) یک رو دورو
۴ روزکاری ۲ روزکاری ۶ روزکاری ۲ روزکاری
۲۵۴,۰۰۰ ۲۸۴,۰۰۰ ۳۴۱,۰۰۰ ۳۷۱,۰۰۰
سلفون براق (دورگرد) یک رو دورو
۶ روزکاری ۳ روزکاری ۶ روزکاری ۳ روزکاری
۴۰۴,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ ۵۰۶,۰۰۰
سلفون براق مربع (دورگرد) یک رو دورو
۸ روزکاری ۶ روزکاری ۳ روزکاری ۱ روزکاری
۲۹۴,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
سلفون براق طرح موج دورو
۱۳ روزکاری
۶۱۴,۰۰۰

جنس کارت ویزیت

۵۰۰ عدد

قیمت چاپ(تومان)

۵۰۰ عدد

سلفون براق (دورو – دورگرد) ۴ روزکاری ۱ روزکاری
۳۹۵,۰۰۰ ۴۵۳,۰۰۰

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت|سلفون براق|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت|سلفون براق|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت سلفون مات

جنس کارت ویزیت

۱۰۰۰ عدد

قیمت چاپ (تومان)

۱۰۰۰عدد

سلفون مات (دور صاف ساده) یکرو دورو
۶ روزکاری ۲ روزکاری ۶ روزکاری ۲ روزکاری
۲۵۴,۰۰۰ ۲۸۴,۰۰۰ ۳۴۱,۰۰۰ ۳۷۱,۰۰۰
سلفون مات (دورگرد) یکرو دورو
۶ روزکاری ۳ روزکاری ۶ روزکاری ۳ روزکاری
۴۰۴,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰
سلفون مات (دورو-دورگرد-موضعی) دورو
۷ روزکاری
۶۷۴,۰۰۰
سلفون مات مربع (دورو دورگرد) یک رو دورو
۸ روزکاری ۶ روزکاری ۳ روزکاری ۱ روزکاری
۲۹۴,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰ ۳۸۳,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰

جنس کارت ویزیت

۵۰۰ عدد

قیمت چاپ(تومان)

۵۰۰ عدد

سلفون مات (دورو – دورگرد) ۱ روزکاری
۴۵۳,۰۰۰

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت|سلفون مات|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت|سلفون مات|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت لمینت براق

جنس کارت ویزیت

۱۰۰۰ عدد

قیمت چاپ (تومان)

۱۰۰۰ عدد

لمینت براق (دورو دورگرد) ۸ روزکاری ۴ روزکاری
۷۹۷,۰۰۰ ۸۴۳,۰۰۰
لمینت براق (دورو دورگرد دایره ای قطر۵.۵) ۶ روزکاری ۳ روزکاری
۶۰۶,۰۰۰ ۶۵۳,۰۰۰
لمینت براق مربع (دورگرد) ۸ روزکاری ۵ روزکاری
۵۲۲,۰۰۰ ۵۶۹,۰۰۰

جنس کارت ویزیت

۵۰۰ عدد

قیمت چاپ(تومان)

۵۰۰ عدد

لمینت براق (دورو – دورگرد) ۱۳ روزکاری ۸ روزکاری
۵۱۵,۰۰۰ ۵۶۱,۰۰۰
لمینت براق مربع(دورو – دورگرد) ۱۳ روزکاری ۸ روزکاری
۴۲۹,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت|لمینت براق|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت|لمینت براق|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت|چاپ کارت ویزیت لمینت براق|چاپ کارت ویزیت در اصفهان
کارت ویزیت لمینت براق|کارت ویزیت مربع|کارت ویزیت فروشگاه مواد غذایی
کارت ویزیت لمینت مات

جنس کارت ویزیت

۱۰۰۰ عدد

قیمت چاپ (تومان)

۱۰۰۰ عدد

لمینت مات (دورو دورگرد) ۱۳ روزکاری ۸ روزکاری
۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۰۶۴,۰۰۰
لمینت مات (دورو دورگرد مربعی) ۱۳ روزکاری
۶۵۹,۰۰۰

جنس کارت ویزیت

۵۰۰ عدد

قیمت چاپ(تومان)

۵۰۰ عدد

لمینت مات (دورو دورگرد) ۱۱ روزکاری
۶۲۹,۰۰۰
لمینت مات مربع (دورو دورگرد) ۱۱ روزکاری
۵۲۱,۰۰۰

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت|لمینت مات|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت|کارت ویزیت مربع|کارت ویزیت خانه بوم گردی
کارت ویزیت لمینت برجسته

جنس کارت ویزیت

۱۰۰۰ عدد

قیمت چاپ (تومان)

۱۰۰۰ عدد

لمینت استخوانی برجسته (دورو دورگرد) ۱۰ روزکاری ۶ روزکاری
۸۹۷,۰۰۰ ۹۴۲,۰۰۰
لمینت استخوانی برجسته مربعی (دورو دورگرد) ۱۰ روزکاری ۶ روزکاری
۶۷۴,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰

جنس کارت ویزیت

۵۰۰ عدد

قیمت چاپ(تومان)

۵۰۰ عدد

لمینت استخوانی برجسته (دورو دورگرد) ۱۲ روزکاری
۶۴۵,۰۰۰
لمینت استخوانی برجسته مربعی (دورو دورگرد) ۱۲ روزکاری
۴۹۱,۰۰۰

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت لاکچری|کارت ویزیت ارزان|کارت ویزیت جدید
کارت ویزیت مربع|کارت ویزیت برجسته|کارت ویزیت مزون
کارت ویزیت طلاکوب

جنس کارت ویزیت

۱۰۰۰ عدد

قیمت چاپ (تومان)

۱۰۰۰ عدد

سلفون مات طلاکوب (دورو دورگرد) ۱۳ روزکاری
۷۶۷,۰۰۰
لمینت براق طلاکوب (دورو دورگرد) ۱۳ روزکاری
۱,۳۷۴,۰۰۰
لمینت استخوانی برجسته طلاکوب (دورو دورگرد) ۱۳ روزکاری
۱,۵۱۲,۰۰۰
لمینت استخوانی برجسته طلاکوب مربع (دورو دورگرد) ۱۳ روزکاری
۱,۱۳۳,۰۰۰
سلفون مخملی طلاکوب (دورو دورگرد) ۱۶ روزکاری
۱,۴۹۷,۰۰۰
کتان امباس طلاکوب (دورو دورگرد) ۱۹ روزکاری
۹۵۷,۰۰۰
 کتان لمینت امباس طلاکوب (دورو دورگرد) ۱۶ روزکاری
۱,۵۸۶,۰۰۰
کتان لمینت امباس طلاکوب مربع (دورو دورگرد) ۱۶ روزکاری
۱,۰۷۱,۰۰۰

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت|طلاکوب|چاپ کارت ویزیت طلاکوب|طراحی کارت ویزیت طلاکوب|انواع کارت ویزیت طلاکوب|چاپ کارت ویزیت طلاکوب در اصفهان|کارت ویزیت طلاکوب مخملی در تهران|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت|طلاکوب|چاپ کارت ویزیت طلاکوب|طراحی کارت ویزیت طلاکوب|انواع کارت ویزیت طلاکوب|چاپ کارت ویزیت طلاکوب در اصفهان|کارت ویزیت طلاکوب در تهران|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت|طلاکوب|چاپ کارت ویزیت طلاکوب|طراحی کارت ویزیت طلاکوب|انواع کارت ویزیت طلاکوب|چاپ کارت ویزیت طلاکوب در اصفهان|کارت ویزیت طلاکوب در تهران|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت مخملی

جنس کارت ویزیت

۱۰۰۰ عدد

قیمت چاپ (تومان)

۱۰۰۰ عدد

سلفون مخملی (دورو دورگرد) ۱۳ روزکاری
۸۱۰,۰۰۰
سلفون مخملی موضعی (دورو دورگرد) ۱۶ روزکاری
۹۴۸,۰۰۰
لمینت استخوانی مخملی برجسته (دورو دورگرد) ۱۶ روزکاری
۱,۱۶۱,۰۰۰
لمینت استخوانی مخملی مربع برجسته (دورو دورگرد) ۱۶ روزکاری
۸۵۷,۰۰۰
لمینت استخوانی برجسته مخملی طلاکوب مربع (دورو دورگرد) ۱۸ روزکاری
۱,۳۴۴,۰۰۰
لمینت استخوانی مخملی برجسته طلاکوب (دورو دورگرد) ۱۳ روزکاری
۱,۷۶۹,۰۰۰
لمینت استخوانی مخملی برجسته نقره کوب (دورو دورگرد) ۱۴ روزکاری
۲,۲۰۰,۰۰۰

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت|طلاکوب|چاپ کارت ویزیت طلاکوب|طراحی کارت ویزیت طلاکوب|انواع کارت ویزیت طلاکوب|چاپ کارت ویزیت طلاکوب در اصفهان|کارت ویزیت طلاکوب مخملی در تهران|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت|مخملی|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت،چاپ کارت ویزیت مخملی در اصفهان|چاپ کارت ویزیت مخملی در تهران|چاپ کارت ویزت در اصفهان،چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت فوری|چاپ کارت ویزیت در تهران
کارت ویزیت نقره کوب|کارت ویزیت مخملی|کارت ویزیت معماری
کارت ویزیت شیشه ای

نوع کارت ویزیت شیشه ای / قیمت ضخامت ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰عدد زمان تحویل

شیشه ای مات (برفکی)

با چاپ رنگی

۵۰۰ میکرون ۱,۳۵۱,۰۰۰ تومان ۲,۶۰۴,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری

شیشه ای مات (برفکی)

طلاکوب / نقره کوب / مس کوب / هولوگرامی

۵۰۰ میکرون ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۱۲ روزکاری

شیشه ای مات (برفکی)

چاپ رنگی + طلاکوب یا نقره کوب

۵۰۰ میکرون ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵ روزکاری
شیشه ای شفاف برجسته ۵۰۰ میکرون —– —– ۲۵ روزالی یکماه کاری

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

چاپ کارت ویزیت|نمونه طرح کارت ویزیت شیشه ای|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت شیشه ای|کارت ویزیت نیمه شفاف|سفارش کارت ویزیت شیشه ای|چاپ فوری کارت ویزیت شیشه ای|
کارت ویزیت طلاکوب|چاپ کارت ویزیت شیشه ای طلاکوب|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت شیشه ای|کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت خاص|چاپ کارت ویزیت طلاکوب|نمونه کارت ویزیت شیشه ای|کارت ویزیت شیشه ای در تهران
کارت ویزیت شیشه ای هولوگرامی|کارت ویزیت هولوگرامی
کارت ویزیت PVC

نوع جنس ۲۵۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد
PVC 760 میکرون ۱,۸۰۲,۰۰۰ تومان ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان ۴,۱۰۵,۰۰۰ تومان
PVC 500 میکرون با روکش براق ناموجود ۲,۳۱۷,۰۰۰ تومان ۳,۵۵۲,۰۰۰ تومان
PVC 500 میکرون مات ناموجود ۱,۴۳۳,۰۰۰ تومان ۲,۱۵۵,۰۰۰ تومان
PVC 300 میکرون ________ ۱,۳۵۸,۰۰۰ تومان ________
۷۶۰ PVC میکرون متالیک ________ ناموجود ________

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت|PVC|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت
کارت ویزیت کتان

جنس کارت ویزیت

۱۰۰۰ عدد

قیمت چاپ (تومان)

۱۰۰۰ عدد

زمان تحویل (تقریبی)
کارت ویزیت طرح امباس دورصاف یک رو دورو ۱۱ روزکاری
۳۱۷,۰۰۰ ۳۶۲,۰۰۰
کارت ویزیت طرح امباس دورگرد دورو ۱۳ روزکاری
۴۹۱,۰۰۰
کارت ویزیت کتان لمینت امباس دورگرد دورو ۱۶ روزکاری
۹۰۳,۰۰۰
کارت ویزیت چرمی دورگرد دورو ۲۱ روزکاری
۴۶۱,۰۰۰
کارت ویزیت چرمی دورصاف دورو ۲۱ روزکاری
۳۴۷,۰۰۰

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت|کتان|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت
کارت ویزیت کتان|چاپ کارت ویزیت کتان|چاپ کارت ویزیت کتان
کارت ویزیت برش دار
نوع و جنس کارت ویزیت سایز قیمت چاپ (تومان) تعداد زمان تحویل (تقریبی)
لمینت براق برش دار – دورو تا سایز ۵*۸ ۱,۴۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد ۱۵ روز کاری
سلفون مات برش دار – دورو تا سایز ۸*۸ ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰۰۰ عدد ۱۵ روز کاری
  • قیمت های فوق با احتساب هزینه ی قالب و برش می باشد.
  • سایز طراحی کارت ویزیت برش دار ۵/۸ * ۸/۸ سانتی متر و بعد از برش سایز آن ۵*۸ می باشد.

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

کارت ویزیت|برشی|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت
کارت ویزیت|برشی|چاپ کارت ویزیت|طراحی کارت ویزیت|انواع کارت ویزیت
چاپ کارت ویزیت دیجیتال فوری

قیمت چاپ کارت ویزیت دیجیتال فوری

نوع کارت ویزیت  / قیمت ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۳۰۰ عدد ۵۰۰ عدد زمان تحویل
گلاسه ۳۰۰ گرم – یک رو ۳۳۸,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان ۵۲۰,۰۰۰ تومان ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۸ ساعته
گلاسه ۳۰۰ گرم – دو رو ۳۷۰,۰۰۰ تومان ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۶۲۰,۰۰۰ تومان ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۸ ساعته
لمینت براق سایز ۵.۵*۸.۵  دورگرد – دورو ۴۸۰,۰۰۰ تومان ۷۱۰,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان ۸ ساعته
لمینت مات سایز ۵.۵*۸.۵ دورگرد – دو رو ۵۲۰,۰۰۰ تومان ۷۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۸ ساعته
کتان – دورو ۳۹۵,۰۰۰ تومان ۵۶۵,۰۰۰ تومان ۶۶۵,۰۰۰ تومان ۹۲۰,۰۰۰ تومان ۸ ساعته

زمان تحویل محصول در قیمت تاثیر دارد لطفا به زمان تحویل آن دقت فرمایید.

چاپ کارت ویزیت افست فوری

نوع کارت ویزیت ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
کارت ویزیت سلفون براق و مات دورصاف (یکرو) ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱ روزکاری
کارت ویزیت سلفون براق و مات دورصاف (دورو) ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۱ روزکاری
کارت ویزیت سلفون براق و مات دورگرد (یکرو) ۴۹۰,۰۰۰ تومان ۱ روزکاری
کارت ویزیت سلفون براق و مات دورگرد (دورو) ۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱ روزکاری
کارت ویزیت لمینت براق دورگرد (دورو) ۸۹۰,۰۰۰ تومان ۲ روزکاری
  • زمان تحویل سفارشات ۱روزه،ظهر روز بعد خواهد بود در صورتیکه سفارشتان را قبل از ساعت ۱۰ ثبت کنید.
  • سفارشات یک روزه از شنبه تا چهارشنبه پذیرفته می شود.
آشنایی بیشتر با کارت ویزیت

کارت ویزیت یکی از مهمترین و اولین ابزارهای تبلیغاتی هر کسب و کاری می باشد. طراحی و چاپ مناسب کارت ویزیت بسیار مهم است. اگر می خواهید با کارت ویزیت بیشتر آشنا شوید مطلب زیر را بخوانید:

ویژگی های یک کارت ویزیت خوب

نکات مهم
  • قیمت های فوق فقط قیمت چاپ بوده و هزینه طراحی کارت ویزیت جداگانه می باشد.
  • مدت زمان تحویل بر اساس روزهای کاری محاسبه می گردد.
  • امکان ارسال سفارشات به کلیه نقاط ایران توسط باربری و یا تیپاکس وجود دارد.

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟