تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

تعرفه قیمت چاپ تراکت | طراحی تراکت |

مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع تراکت|چاپ فوری انواع تراکت|ارسال به سراسر کشور

تراکت: تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم
 • گلاسه ۱۳۵ گرم

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۱ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۶۹.۰۰۰ ۸۷.۰۰۰ —– —- —– —–
۲۰۰۰ عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۱۲۵.۰۰۰ —— —– —– —–
۵۰۰۰ عدد ۲۱۰.۰۰۰ ۲۳۳.۰۰۰ —— —— —— ——
۱۰.۰۰۰ عدد ۴۰۰.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰ —— —— —— ——

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۱ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۹۵.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰ —— —— —— ——
۲۰۰۰ عدد ۱۶۳.۰۰۰ ۱۸۳.۰۰۰ —— —— —— ——
۵۰۰۰ عدد ۳۴۳.۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰ —— —— —— ——
۱۰.۰۰۰ عدد ۶۷۰.۰۰۰ ۷۱۰.۰۰۰ —— —— —— ——

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد

راهنمای طراحی تراکت A6  و نمونه چاپ شده. کلیک کنید

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم
 • تحریر ۸۰ سایز دقیق
 • گلاسه ۱۳۵ گرم
 • گلاسه ۱۷۰ گرم

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۱ روزه (تومان) ۸ ساعته (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۳۰.۰۰۰ ۱۶۳.۰۰۰ ۱۴۳.۰۰۰ ۱۷۸.۰۰۰ ۱۶۸.۰۰۰ ۲۰۳.۰۰۰ —– —–
۲۰۰۰ عدد ۱۹۰.۰۰۰ ۲۳۳.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰ ۲۵۳.۰۰۰ ۲۴۰.۰۰۰ ۲۸۳.۰۰۰ ۳۱۵.۰۰۰ ۳۸۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳۸۰.۰۰۰ ۴۲۵.۰۰۰ ۴۰۵.۰۰۰ ۴۵۰.۰۰۰ ۴۴۰.۰۰۰ ۴۸۵.۰۰۰ —— ——
۱۰.۰۰۰ عدد ۷۶۰.۰۰۰ ۸۵۰.۰۰۰ ۸۱۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۸۸۰.۰۰۰ ۹۷۰.۰۰۰ —— ——

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۱ روزه (تومان) ۸ ساعته (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۰۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۱ روزه (تومان) ۸ ساعته (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۰۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۰۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰ ۱۲۲.۰۰۰ ۱۷۰.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۵۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰ ۱۸۸.۰۰۰ ۲۲۶.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲۸۰.۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰ ۳۶۸.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۵۳۰.۰۰۰ ۶۵۰.۰۰۰ ۶۳۰.۰۰۰ ۶۸۰.۰۰۰
۱۵.۰۰۰ عدد ۷۷۰.۰۰۰ ۹۲۰.۰۰۰ ۸۷۴.۰۰۰ ۹۹۰.۰۰۰
۲۰.۰۰۰ عدد ۱.۱۲۱.۰۰۰ ۱.۱۵.۰۰۰ ۱.۳۷۱.۰۰۰ ۱.۲۸۴.۰۰۰
۳۰.۰۰۰ عدد ۱.۵۶۰.۰۰۰ ۱.۷۴۳.۰۰۰ ۱.۷۳۲.۰۰۰ ۱.۹۱۶.۰۰۰
۴۰.۰۰۰ عدد ۱.۰۴۵.۰۰۰ ۲.۲۸۶.۰۰۰ ۲.۲۶۱.۰۰۰ ۲.۵۱۴.۰۰۰
۵۰.۰۰۰ عدد ۲.۵۱۰.۰۰۰ ۲.۸۴۶.۰۰۰ ۲.۸۲۷.۰۰۰ ۳.۱۶۰.۰۰۰
۱۰۰.۰۰۰ عدد ۴.۹۳۷.۰۰۰ ۵.۵۸۸.۰۰۰ ۵.۵۵۰.۰۰۰ ۶.۲۱۰.۰۰۰
تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۹۵.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۸۰.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۱۷۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰ ۲۵۵.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم
 • تحریر ۸۰ سایز دقیق
 • گلاسه ۱۳۵ گرم
 • گلاسه ۱۲۰ گرم
 • گلاسه ۱۷۰ گرم

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۱ روزه (تومان) ۸ ساعته (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۰۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹.۷×۲۱ | A5 دقیق | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۱ روزه (تومان) ۸ ساعته (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۰۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۵ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۱ روزه (تومان) ۸ ساعته (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۰.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰ ۴۹.۰۰۰ ۵۹.۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰ ۸۵.۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱۱۰.۰۰۰ ۱۳۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۱۴۵.۰۰۰
۱۰.۰۰۰ عدد ۲۰۰.۰۰۰ ۲۳۰.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰ ۲۱۵.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۲۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۵۰۰۰ عدد ۲۷۰.۰۰۰ ۲۹۲.۰۰۰ ۳۰۸.۰۰۰ ۳۲۴.۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۹ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۲۱۴.۰۰۰ ۲۶۸.۰۰۰ ۲۳۱.۰۰۰ ۲۹۲.۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۳۳۴۰.۰۰۰ ۳۹۴.۰۰۰ ۳۶۰.۰۰۰ ۴۳۸.۰۰۰

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

راهنمای طراحی تراکت A4  و نمونه چاپ شده. کلیک کنید

تعرفه طراحی تراکت
 • هزینه طراحی طبق نمونه های آماده موجود در سایت جهت تراکت ۱۰.۰۰۰ تومان از طراحی اختصاصی ارزانتر می باشد.
 • کلیت طرح و رنگ طبق طرح انتخابی می باشد و مطالب، لوگو و اطلاعات شما جایگزین خواهد شد. امکان یکبار ویرایش نیز وجود دارد.
 • طراحی اختصاصی طبق اطلاعات، لوگو، رنگ سازمانی و درخواست شما جهت تراکت انجام می گردد. امکان ۳ بار ویرایش و یا تغییر طرح نیز وجود دارد.
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
تراکت A6 یا B6 یکـرو ۲۰٫۰۰۰
دورو ۲۵.۰۰۰
تراکت A5 یا B5 یکـرو ۲۵.۰۰۰
دورو ۳۰.۰۰۰
تراکت A4 یا B4 یکـرو ۳۰.۰۰۰
دورو ۳۵.۰۰۰

شاید براتون جالب باشه !!

کارت ویزیت شیشه ای|نمونه کارت ویزیت شیشه ای|کارت نیمه شفاف
کارت ویزیت شیشه ای|نمونه کارت ویزیت شیشه ای|کارت نیمه شفاف

طراحی و چاپ کارت ویزیت شیشه ای شفاف و نیمه شفاف

چاپ سربرگ|طراحی کاتالوگ|طراحی بروشور|چاپ کارت ویزیت
چاپ سربرگ|طراحی کاتالوگ|طراحی بروشور|چاپ کارت ویزیت

چاپ سربرگ در اصفهان|طراحی کاتالوگ در اصفهان|چاپ کارت ویزیت در اصفهان|

طراحی و ساخت بج سینه|فروش بج سینه|ساخت بج فوری
طراحی و ساخت بج سینه|فروش بج سینه|ساخت بج فوری

انواع بج سینه فلزی،قیمت بج فلزی|بج پلاستیکی|بج کت|بج لباس

کارت ویزیت طلاکوب برجسته
کارت ویزیت طلاکوب برجسته

طراحی و چاپ کارت ویزیت فانتزی

چاپ کارت ویزیت شیشه ای برجسته
چاپ کارت ویزیت شیشه ای برجسته

مرکز تخصصی چاپ کارت ویزیت شیشه ای

طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول
طراحی و چاپ لیبل و بسته بندی محصول

طراحی اختصاصی لیبل و قالب برش خاص

چاپ بج سینه
چاپ بج سینه

ساخت و تولید بج سینه رسانه آرتیمان اصفهان

طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی
طراحی و چاپ دستمال کاغذی تبلیغاتی

تولید دستمال کاغذی اختصاصی

چاپ کارت ویزیت طلاکوب
چاپ کارت ویزیت طلاکوب
چاپ جعبه و بسته بندی
چاپ جعبه و بسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی محصول کاری از گروه تبلیغات منجی

چاپ پیکسل همایش اصفهان ۲۰ شهریور ۹۶
چاپ پیکسل همایش اصفهان ۲۰ شهریور ۹۶

به سفارش اتحادیه کانون تبلیغات استان اصفهان

تقویم سال ۱۳۹۷|طرح تقویم|تقویم لایه باز۹۷
تقویم سال ۱۳۹۷|طرح تقویم|تقویم لایه باز۹۷

دانلود تقویم لایه باز ۱۳۹۷
کاملا لایه باز و قابل ویرایش

کتاب دانشنامه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان
کتاب دانشنامه کانون های آگهی و تبلیغات اصفهان

صفحه اختصاصی کانون تبلیغات منجی شماره ۵

چاپ تراکت|مرکز تخصصی طراحی و چاپ
چاپ تراکت|مرکز تخصصی طراحی و چاپ

چاپ تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فوری
قیمت مناسب و تحویل فوری، بدون واسطه

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید بج سینه در اصفهان

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید بج سینه بیمه معلم

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولد بج سینه نیوشا نیک

طراحی و ساخت بج سینه در اصفهان
طراحی و ساخت بج سینه در اصفهان

طراحی و ساخت بج سینه برش لیزری

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید انواع بج سینه در اصفهان

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

ساخت و تولید بج سینه اسان صعود صنعت

طراحی و ساخت بج سینه
طراحی و ساخت بج سینه

نمونه کار بج سینه در اصفهان

طراحی و چاپ جعبه وبسته بندی
طراحی و چاپ جعبه وبسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی محصول کاری از گروه تبلیغات منجی

طراحی و چاپ بسته بندی جعبه
طراحی و چاپ بسته بندی جعبه

طراحی بسته بندی رنگ هنری

چاپ جعبه و بسته بندی
چاپ جعبه و بسته بندی

طراحی و چاپ بسته بندی زعفران نیایش

طراحی و چاپ بسته بندی رنگ هنری
طراحی و چاپ بسته بندی رنگ هنری

طراحی و چاپ بسته بندی رنگ های هنری Asen

چاپ و طراحی تراکت
چاپ و طراحی تراکت

چاپ تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فروری

چاپ و طراحی تراکت
چاپ و طراحی تراکت

چاپ و طراحی تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فوری در اصفهان|طراحی تراکت

طراحی تراکت مبل آنتیک
طراحی تراکت مبل آنتیک

طراحی تراکت در اصفهان|چاپ تراکت فوری در اصفهان

طراحی و چاپ تراکت
طراحی و چاپ تراکت

طراحی و چاپ تراکت فوری در اصفهان

طراحی و چاپ اوراق داری
طراحی و چاپ اوراق داری

چاپ سربرگ|چاپ کاتالوگ| بروشور| سربرگ|کارویزیت

طراحی و چاپ اوراق اداری
طراحی و چاپ اوراق اداری

طراحی سربرگ|کارت ویزیت|بروشور|کاتالوگ

طراحی و چاپ بسته بندی جعبه آجیل
طراحی و چاپ بسته بندی جعبه آجیل

طراحی بسته بندی در اصفهان|چاپ بسته بندی در اصفهان|بسته بندی اجیل

طراحی و چاپ کاتالوگ
طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی کاتالوگ|چاپ کاتالوگ|طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان
طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ کاتالوگ شرکت مهندسی مشاور ایمن اندیش پارس|چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی کاتالوگ
طراحی کاتالوگ

طراحی و چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ کاتالوگ
طراحی و چاپ کاتالوگ

طراحی کاتالوک در اصفهان|چاپ کاتالوگ در اصفهان

طراحی و چاپ بروشور
طراحی و چاپ بروشور

طراحی بروشور|چاپ بروشور در اصفهان

طراحی و چاپ بروشور
طراحی و چاپ بروشور

طراحی و چاپ بروشور در اصفهان

طراحی و چاپ پیکسل در اصفهان
طراحی و چاپ پیکسل در اصفهان

طراحی و چاپ پیکسل|پیکسل تبلیغاتی|مرکز تخصصی چاپ پیکسل در اصفهان

طراحی پیکسل|چاپ پیکسل
طراحی پیکسل|چاپ پیکسل

چاپ پیکسل در اصفهان|طراحی پیکسل|پیکسل تبلیغاتی

طراحی و چاپ پیکسل
طراحی و چاپ پیکسل

چاپ پیکسل در اصفهان|پیکسل تبلیغاتی|پیکسل فوری|پیکسل مذهبی

طراحی و چاپ کارت پرسنلی
طراحی و چاپ کارت پرسنلی

کارت شناسایی دبستان راه نوین نوید

چاپ کارت پرسنلی در اصفهان|کارت شناسایی|چاپ کارت گارانتی|چاپ کارت pvc در اصفهان
طراحی و چاپ کارت شناسایی

طراحی و چاپ کارت شناسایی انجمن کارشناسان تجهیزات دندانپزشکی استان اصفهان

تابلو راهنما دیواری|تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنمای طبقات
تابلو راهنما دیواری|تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنمای طبقات
تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنما
تابلو سردرب اتاق|تابلو راهنما
اتیکت سینه در اصفهان|نشان سینه|بج سینه|بج|
اتیکت سینه در اصفهان|نشان سینه|بج سینه|بج|

اتیکت سینه در تهران|اتیکت سینه در اصفهان| اتیکت سینه در مشهد|

بج سینه هتل عباسی اصفهان|ساخت بج سینه در اصفهان
بج سینه هتل عباسی اصفهان|ساخت بج سینه در اصفهان

بج سینه|نشان سینه|ساخت بج سینه در اصفهان|بج سینه فلزی|

بج سینه گروه ساختمانی فرزین|بج سینه فلزی
بج سینه گروه ساختمانی فرزین|بج سینه فلزی
طراحی کارت ویزیت شیشه ای|چاپ کارت شفاف
طراحی کارت ویزیت شیشه ای|چاپ کارت شفاف
اتیکت پرسنلی داروخانه|ساخت اتیکت پزشکی
اتیکت پرسنلی داروخانه|ساخت اتیکت پزشکی

اتیکت فلزی لباس|ساخت اتیکت اسم|سفارش اتیکت پزشکی

کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف دکتر مهرابی
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف دکتر مهرابی

کارت ویزیت نیمه شفاف|قابلیت طلاکوب و نقره کوب و چاپ رنگی

کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف با چاپ طلاکوب لوگو
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف با چاپ طلاکوب لوگو

با قابلیت چاپ طلاکوب و نقره کوب

کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف مترولند
کارت ویزیت شیشه ای نیمه شفاف مترولند

طراحی و چاپ کارت ویزیت شیشه ای شفاف و نیمه شفاف

کارت ویزیت لمینت استخوانی برجسته
کارت ویزیت لمینت استخوانی برجسته

جنس ضخیم|قابلیت برجستگی لوگو یا متن|شیک و خاص

کارت ویزیت لمینت استخوانی طلاکوب برجسته
کارت ویزیت لمینت استخوانی طلاکوب برجسته

قابلیت طلاکوب یا نقره کوب|یووی برجسته در دو طرف کارت

کارت ویزیت استخوانی طلاکوب برجسته
کارت ویزیت استخوانی طلاکوب برجسته

امکان طلاکوب دورو|امکان یووی برجسته دورو|

طراحی و چاپ لیوان کاغذی گروه سرمایه گذاری نیکان
طراحی و چاپ لیوان کاغذی گروه سرمایه گذاری نیکان

چاپ انواع لیوان کاغذی با طرح دلخواه

ساخت بج سینه فلزی شهرداری نجف آباد
ساخت بج سینه فلزی شهرداری نجف آباد

ساخت انواع بج سینه با طرح دلخواه|فلزی|چاپی|و …

چاپ برچسب اموال شرکت آسیا پلاستیک هوپاد
چاپ برچسب اموال شرکت آسیا پلاستیک هوپاد

انواع برچسب اموال با سایز مختلف،چاپ رنگی و سیاه سفید

چاپ برچسب پلمپ و گارانتی فروشگاه کنسول لند
چاپ برچسب پلمپ و گارانتی فروشگاه کنسول لند

انواع برچسب امنیتی،برچسب گارانتی،هولوگرام و …

پلاک آلومنیومی با قابلیت چاپ رنگی گروه دکا
پلاک آلومنیومی با قابلیت چاپ رنگی گروه دکا

انواع پلاک آلومنیومی،استیل و .. با چاپ رنگیو پشت چسبدار

چاپ کارت شناسایی روزنامه اصفهان زیبا
چاپ کارت شناسایی روزنامه اصفهان زیبا

مرکز تخصصی چاپ انواع کارت شناسایی و پرسنلی

کارت سلفون مخملی(جدید)
کارت سلفون مخملی(جدید)

طراحی وچاپ کارت مخملی خدمتی نوین از منجی گرافیک

کارت پرسنلی اختصاصی
کارت پرسنلی اختصاصی

چاپ کارت شناسایی شرکت بتون ایران

چاپ کارت پرسنلی و شناسایی شرکت گلنور
چاپ کارت پرسنلی و شناسایی شرکت گلنور

چاپ کارت شناسایی پی وی ۷۶۰ میکرون

تخفیفات ویژه – جدیدترین محصولات ویژه اعضاء کانال تلگرام منجی

نوشته های مرتبط

ارسال دیدگاه