تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

لیبل شفاف ، برچسب شیشه ای

لیبل شفاف | لیبل شیشه ای | برچسب شیشه ای | برچسب شفاف | چاپ برچسب شیشه ای

لیبل شفاف

برچسب ترانسپارنت ، برچسب شیشه ای و یا لیبل شفاف اینگونه برچسبها بیشترین مصرف را در بخش خودرو دارند و همانگونه که از نام آن مشخص است شفاف و بی رنگ بوده و پس از چاپ روی آن از هر دو طرف قابل رویت است.

حداقل تعداد سفارش برچسب شیشه ای یک برگه A3 می باشد که هزینه یک برگه ۱۸۰ هزارتومان می باشد.

قیمت برچسب شیشه ای ( شفاف )
سایز ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲.۵ سانتی متر ۱۸۰,۰۰۰ تومان

(۱۷۶عدد)

——– ۲۴۰,۰۰۰ تومان

(۳۵۲عدد)

۲۸۸,۰۰۰ تومان ۴۵۶,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۳ سانتی متر ۱۸۰,۰۰۰ تومان

(۱۲۶عدد)

۲۴۰,۰۰۰ تومان (۲۵۲عدد) ——– ۳۴۸,۰۰۰ تومان ۵۶۴,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۴ سانتی متر ۲۲۸,۰۰۰ تومان

(۱۴۰عدد)

۲۶۴,۰۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان ۵۲۸,۰۰۰ تومان

(۵۶۰ عدد)

۹۰۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۵ سانتی متر ۲۶۴,۰۰۰ تومان

(۱۲۰عدد)

۳۷۲,۰۰۰ تومان ۶۳۶,۰۰۰ تومان ۸۰۴,۰۰۰ تومان

(۵۲۰عدد)

۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۶ سانتی متر ۲۷۶,۰۰۰ تومان

(۱۰۵عدد)

۴۲۰,۰۰۰ تومان

(۲۱۰عدد)

۷۲۰,۰۰۰ تومان

(۴۲۰عدد)

——– ۱,۶۳۲,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۷ سانتی متر ۳۶۰,۰۰۰ تومان

(۱۲۰عدد)

۵۷۶,۰۰۰ تومان ۹۹۶,۰۰۰ تومان ——– ۲,۲۵۶,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
مستطیل ۳*۲ سانتی متر (لب تیز) ——– ۱۸۰,۰۰۰ تومان

(۲۲۵عدد)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

(۴۵۰عدد)

——– ۳۹۶,۰۰۰ تومان

(۱۱۲۵عدد)

۴ روزکاری
مستطیل ۵*۳ سانتی متر (لب تیز) ۲۱۶,۰۰۰ تومان

(۹۰عدد)

۲۷۶,۰۰۰ تومان

(۲۱۰عدد)

۳۸۴,۰۰۰ تومان

(۴۵۰عدد)

——– ۶۸۴,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
مستطیل ۵*۸ سانتی متر (لب تیز) ۲۶۴,۰۰۰ تومان

(۹۰عدد)

۴۶۸,۰۰۰ تومان

(۲۱۰عدد)

۸۲۸,۰۰۰ تومان ۱,۸۷۲,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟