تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

لیبل شفاف ، برچسب شیشه ای

لیبل شفاف | لیبل شیشه ای | برچسب شیشه ای | برچسب شفاف | چاپ برچسب شیشه ای

لیبل شفاف

برچسب ترانسپارنت ، برچسب شیشه ای و یا لیبل شفاف اینگونه برچسبها بیشترین مصرف را در بخش خودرو دارند و همانگونه که از نام آن مشخص است شفاف و بی رنگ بوده و پس از چاپ روی آن از هر دو طرف قابل رویت است.

قیمت برچسب شیشه ای ( شفاف )
سایز ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲.۵ سانتی متر ۱۵۰,۰۰۰ تومان

(۱۷۶عدد)

——– ۲۰۰,۰۰۰ تومان

(۳۵۲عدد)

۲۴۰,۰۰۰ تومان ۳۸۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۳ سانتی متر ۱۵۰,۰۰۰ تومان

(۱۲۶عدد)

۲۰۰,۰۰۰ تومان (۲۵۲عدد) ——– ۲۹۰,۰۰۰ تومان ۴۷۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۴ سانتی متر ۱۹۰,۰۰۰ تومان

(۱۴۰عدد)

۲۲۰,۰۰۰ تومان ۳۵۰,۰۰۰ تومان ۴۴۰,۰۰۰ تومان

(۵۶۰ عدد)

۷۵۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۵ سانتی متر ۲۲۰,۰۰۰ تومان

(۱۲۰عدد)

۳۱۰,۰۰۰ تومان ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۶۷۰,۰۰۰ تومان

(۵۲۰عدد)

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۶ سانتی متر ۲۳۰,۰۰۰ تومان

(۱۰۵عدد)

۳۵۰,۰۰۰ تومان

(۲۱۰عدد)

۶۰۰,۰۰۰ تومان

(۴۲۰عدد)

——– ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۷ سانتی متر ۳۰۰,۰۰۰ تومان

(۱۲۰عدد)

۴۸۰,۰۰۰ تومان ۸۳۰,۰۰۰ تومان ——– ۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
مستطیل ۳*۲ سانتی متر (لب تیز) ——– ۱۵۰,۰۰۰ تومان

(۲۲۵عدد)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

(۴۵۰عدد)

——– ۳۳۰,۰۰۰ تومان

(۱۱۲۵عدد)

۴ روزکاری
مستطیل ۵*۳ سانتی متر (لب تیز) ۱۸۰,۰۰۰ تومان

(۹۰عدد)

۲۳۰,۰۰۰ تومان

(۲۱۰عدد)

۳۲۰,۰۰۰ تومان

(۴۵۰عدد)

——– ۵۷۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
مستطیل ۵*۸ سانتی متر (لب تیز) ۲۲۰,۰۰۰ تومان

(۹۰عدد)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

(۲۱۰عدد)

۶۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟