لیبل شفاف ، برچسب شیشه ای

لیبل شفاف | لیبل شیشه ای | برچسب شیشه ای | برچسب شفاف | چاپ برچسب شیشه ای

لیبل شفاف

برچسب ترانسپارنت ، برچسب شیشه ای و یا لیبل شفاف اینگونه برچسبها بیشترین مصرف را در بخش خودرو دارند و همانگونه که از نام آن مشخص است شفاف و بی رنگ بوده و پس از چاپ روی آن از هر دو طرف قابل رویت است.

حداقل تعداد سفارش برچسب شیشه ای یک برگه A3 می باشد که هزینه یک برگه ۳۰۰ هزارتومان می باشد.

قیمت برچسب شیشه ای ( شفاف )
سایز ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲.۵ سانتی متر ۳۰۰,۰۰۰ تومان

(۱۸۷عدد)

——– ۴۶۰,۰۰۰ تومان

(۳۷۴عدد)

۵۴۰,۰۰۰ تومان

(۵۶۱ عدد)

۷۸۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۳ سانتی متر ۳۰۰,۰۰۰ تومان

(۱۲۶عدد)

۴۶۰,۰۰۰ تومان (۲۵۲عدد) ۵۴۰,۰۰۰ تومان

(۳۷۸عدد)

۶۲۰,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۴ سانتی متر ۴۶۰,۰۰۰ تومان

(۱۴۰عدد)

۵۴۰,۰۰۰ تومان ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۹۴۰,۰۰۰ تومان

(۵۶۰ عدد)

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۵ سانتی متر ۵۴۰,۰۰۰ تومان

(۱۲۰عدد)

۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۳,۰۰۰ تومان

(۵۲۰عدد)

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۶ سانتی متر ۵۴۰,۰۰۰ تومان

(۱۰۵عدد)

۷۸۰,۰۰۰ تومان

(۲۱۰عدد)

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

(۴۲۰عدد)

۱,۵۰۰,۰۰۰تومان

(۵۲۵عدد)

۳,۲۴۸,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
دایره ۷ سانتی متر ۷۰۰,۰۰۰ تومان

(۱۲۰عدد)

۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۲,۰۰۰ تومان ۴,۵۳۶,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
مستطیل ۳*۲ سانتی متر (لب تیز) ——– ۳۰۰,۰۰۰ تومان

(۲۳۰عدد)

۴۶۰,۰۰۰ تومان

(۴۶۰عدد)

——– ۷۰۰,۰۰۰ تومان

(۱۱۲۵عدد)

۴ روزکاری
مستطیل ۵*۳ سانتی متر (لب تیز) ۳۰۰,۰۰۰ تومان

(۹۰عدد)

۵۴۰,۰۰۰ تومان

(۲۷۰عدد)

۷۰۰,۰۰۰ تومان

(۴۵۰عدد)

۷۸۰.۰۰۰ تومان

(۵۲۵ عدد)

۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
مستطیل ۵*۸ سانتی متر (لب تیز) ۶۲۰,۰۰۰ تومان

(۱۲۰عدد)

۸۶۰,۰۰۰ تومان

(۲۱۰عدد)

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان ۳,۸۰۸,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟