تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

طراحی پوستر|مرکز تخصصی چاپ پوستر|چاپ پوستر تکی

چگونه پوستر طراحی کنیم|طراحی پوستر تبلیغاتی
طراحی پوستر در اصفهان|چاپ پوستر در اصفهان|قیمت طراحی پوستر|تعرفه چاپ پوستر

طراحی پوستر در اصفهان

پوستر تبلیغ موقت یک ایده ، محصول یا رویدادی است که در یک فضای عمومی قرار داده شده است. به طور معمول ، پوسترها شامل هر دو عنصر متنی و گرافیکی هستند ، اگرچه یک پوستر ممکن است کاملاً گرافیکی یا کاملاً متنی باشد. پوسترها به گونه ای طراحی شده اند که چشم نواز و آموزنده باشند. پوسترها ممکن است برای اهداف مختلفی استفاده شوند. آنها ابزاری مکرر برای تبلیغ کنندگان (به ویژه رویدادها ، نوازندگان و فیلم ها) ، مبلغان ، معترضین و سایر گروه هایی هستند که سعی در برقراری ارتباط با یک پیام دارند.
یک پوستر تبلیغاتی باید سریعا جلب توجه کند و مخاطب آن بتواند در سریع ترین فرصت ممکن آن را بخواند. شما باید اطلاعات را از لحاظ اهمیت دسته بندی کنید. اگر متن شما خیلی کوتاه است، دنبال تصاویر و گرافیک برجسته و ساده باشید، مانند طرح زیر. اما اگر متن شما زیاد است، تمرکز خود را روی متن بگذارید و آن را از لحاظ اهمیت، اولویت بندی کنید.

لیست قیمت پوستر

سایز پوستر ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری
(A3 / (30*45 ۵۳۲,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰ ۸۱۳,۰۰۰ ۸۵۲,۰۰۰ ۱,۴۶۳,۰۰۰ ۱,۵۳۸,۰۰۰
(B3 / (35*50 ۶۳۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰ ۹۸۲,۰۰۰ ۱,۰۳۴,۰۰۰ ۱,۷۹۴,۰۰۰ ۱,۸۸۲,۰۰۰
(A2 / (45*60 ۱,۱۱۳,۰۰۰ ۱,۱۶۹,۰۰۰ ۱,۶۵۱,۰۰۰ ۱,۷۳۶,۰۰۰ ۲,۹۵۷,۰۰۰ ۳,۰۹۴,۰۰۰
(B2 / (50*70 ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۳۶۵,۰۰۰ ۱,۹۹۶,۰۰۰ ۲,۰۹۳,۰۰۰ ۳,۶۱۳,۰۰۰ ۳,۷۷۵,۰۰۰
سایز پوستر ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری
(A3 / (30*45 ۱,۱۳۴,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۳۷۲,۰۰۰ ۱,۴۳۷,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۳۶۳,۰۰۰
(B3 / (35*50 ۱,۲۳۲,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۵۴۱,۰۰۰ ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۲,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
(A2 / (45*60 ۲,۰۷۹,۰۰۰ ۲,۱۷۷,۰۰۰ ۲,۵۴۸,۰۰۰ ۲,۶۷۲,۰۰۰ ۴,۲۰۷,۰۰۰ ۴,۳۸۸,۰۰۰
(B2 / (50*70 ۲,۲۶۱,۰۰۰ ۲,۳۷۳,۰۰۰ ۲,۸۹۳,۰۰۰ ۳,۰۲۳,۰۰۰ ۴,۸۶۳,۰۰۰ ۵,۰۶۹,۰۰۰
سایز پوستر ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری
(A3 / (30*45 ۱,۳۰۹,۰۰۰ ۱,۳۷۹,۰۰۰ ۱,۶۸۴,۰۰۰ ۱,۷۶۲,۰۰۰ ۲,۸۴۵,۰۰۰ ۲,۹۶۹,۰۰۰
(B3 / (35*50 ۱,۴۶۳,۰۰۰ ۱,۵۳۳,۰۰۰ ۱,۹۶۳,۰۰۰ ۲,۰۶۱,۰۰۰ ۳,۳۷۵,۰۰۰ ۳,۵۲۵,۰۰۰
(A2 / (45*60 ۲,۴۱۵,۰۰۰ ۲,۵۳۴,۰۰۰ ۳,۱۶۶,۰۰۰ ۳,۳۰۹,۰۰۰ ۵,۳۶۹,۰۰۰ ۵,۵۷۵,۰۰۰
(B2 / (50*70 ۲,۷۱۶,۰۰۰ ۲,۸۴۹,۰۰۰ ۳,۷۱۸,۰۰۰ ۳,۸۸۷,۰۰۰ ۶,۳۶۳,۰۰۰ ۶,۵۸۸,۰۰۰
سایز پوستر ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری
(A3 / (30*45 ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۶۸۷,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۴۰,۰۰۰ ۳,۸۸۸,۰۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰
(B3 / (35*50 ۲,۰۰۹,۰۰۰ ۲,۱۰۷,۰۰۰ ۲,۹۵۸,۰۰۰ ۳,۰۹۴,۰۰۰ ۵,۲۱۹,۰۰۰ ۵,۴۱۹,۰۰۰
(A2 / (45*60 ۳,۰۰۳,۰۰۰ ۳,۱۴۳,۰۰۰ ۴,۲۵۱,۰۰۰ ۴,۴۲۷,۰۰۰ ۷,۳۷۵,۰۰۰ ۷,۶۳۸,۰۰۰
(B2 / (50*70 ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۳,۹۶۲,۰۰۰ ۵,۶۳۶,۰۰۰ ۵,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۱۹,۰۰۰
سایز پوستر ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری
(A3 / (30*45 ۱,۹۴۶,۰۰۰ ۲,۰۳۷,۰۰۰ ۲,۸۵۴,۰۰۰ ۲,۹۸۴,۰۰۰ ۵,۰۶۳,۰۰۰ ۵,۲۶۳,۰۰۰
(B3 / (35*50 ۲,۴۴۳,۰۰۰ ۲,۵۶۲,۰۰۰ ۳,۷۶۴,۰۰۰ ۳,۹۳۳,۰۰۰ ۶,۷۴۴,۰۰۰ ۶,۹۸۲,۰۰۰
(A2 / (45*60 ۳,۶۸۲,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۵,۴۸۶,۰۰۰ ۵,۷۰۱,۰۰۰ ۹,۷۳۲,۰۰۰ ۱۰,۰۴۴,۰۰۰
(B2 / (50*70 ۴,۶۶۲,۰۰۰ ۴,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۲۴۱,۰۰۰ ۷,۲۰۷,۰۰۰ ۱۳,۰۵۷,۰۰۰ ۱۳,۴۲۵,۰۰۰
سایز پوستر ۵۰۰ عدد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد
۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری ۸ روزکاری ۴ روزکاری
(A3 / (30*45 ۱,۹۵۳,۰۰۰ ۲,۰۴۴,۰۰۰ ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۵,۰۸۸,۰۰۰ ۵,۲۸۲,۰۰۰
(B3 / (35*50 ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۵۶۹,۰۰۰ ۳,۷۷۷,۰۰۰ ۳,۹۵۲,۰۰۰ ۶,۷۶۹,۰۰۰ ۷,۰۰۷,۰۰۰
(A2 / (45*60 ۳,۶۸۹,۰۰۰ ۳,۸۵۷,۰۰۰ ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۵,۷۲۰,۰۰۰ ۹,۷۷۵,۰۰۰ ۱۰,۰۸۸,۰۰۰
(B2 / (50*70 ۴,۶۷۶,۰۰۰ ۴,۸۷۹,۰۰۰ ۷,۲۶۷,۰۰۰ ۷,۵۲۱,۰۰۰ ۱۳,۱۰۷,۰۰۰ ۱۳,۴۸۲,۰۰۰

چندگام در طراحی پوستر

چهارمین گام : دقت به چیدمان

سعی کنید از شلوغی در تصویر هر پوستر بپرهیزید، در نظر داشته باشید چنانچه هر یک از کاراکتر ها به صورت به هم چسبیده و یا همانطور که در ابتدای این نوشتار ملاحظه کردید ، بیش از ۵ کاراکتر باشد ، حتما چند مولفه مهم از پوستر را نخواهد دید.

سومین گام : انتخاب شعار تبلیغاتی و هدف طراحی پوستر

یک پوستر تبلیغاتی باید سریعا جلب توجه کند بنابراین پیش ازطراحی پوستر به دنبال یک شعار مناسب و جذاب با دیدگاه بازاریابی باشید تا بتوانید هدف از طراحی پوستر و تبلیغات را به مخاطب القاء کنید.

دومین گام : انتخاب فونت مناسب

هرگز انتخاب فونت مناسب را در طراحی پوستر فراموش نکنید ، سعی کنید از یک فونت ساده و خوانا استفاده کنید تا مخاطبان محصول در اولین نگاه بتوانند به راحتی مطلب روی پستر را بخوانند.

اولین گام : توجه به تصاویر

برای طراحی هر پوستر ابتدا یک تصویر اصلی و یک بک گراند مناسب و هماهنگ با تصویر اصلی و همچنین در یک هامونی انتخاب نمایید، البته در نظر داشته باشید که رنگ های انتخابی متناسب با صنعت مورد تبلیغ باید انتخاب شود.

پروژه|پروژه های برتر|نمونه کار|

۲۴نکته طراحی پوستر

رنگ پوستر تبلیغاتی یکی و شاید اصلی ترین وجه طراحی هستند. رنگ در مخاطب شما ایجاد انرژی می کند، موجب بروز یک رفتار خاص در او می شود و در صورت استفاده صحیح، می تواند چشمان او را خیره کند. با توجه به موضوع طراحی، رنگ ها می توانند کاملا جسور، نامحسوس و یا رومانتیک باشند.

ایده بعدی استفاده از قطعه های رنگی است.(به این معنا که رنگ ها با هم مرز مشخص دارند و داخل هم نرفته اند.) برای این کار باید از دو چیز مطمئن شوید. اول این که رنگ هایی که کنار هم استفاده می کنید، هماهنگی لازم را داشته باشند و مطلب بعدی این که ترکیب این رنگ ها بتواند جلب توجه زیادی را برای پوستر تبلیغاتی ایجاد کند.یک کار خلاقانه دیگر می تواند این باشد که از رنگ های محدود استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید شما می توانید با فونت های مختلف، پیام یک پوستر تبلیغاتی را زمین تا آسمان تغییر دهید. می توانید برای نشان دادن جدیت، از فونت های بولد، برای بالابردن ظرافت از فونت ایتالیک و برای بیان بازیگوشی و سرگرمی از فونت های غیر رسمی (سست و لوس) استفاده کنید.

پیشنهاد می شود حداقل از دو فونت متفاوت در کار خود استفاده کنید. یکی برای عنوان و یکی برای متن.

یک پوستر تبلیغاتی باید سریعا جلب توجه کند و مخاطب آن بتواند در سریع ترین فرصت ممکن آن را بخواند. شما باید اطلاعات را از لحاظ اهمیت دسته بندی کنید. اگر متن شما خیلی کوتاه است، دنبال تصاویر و گرافیک برجسته و ساده باشید، مانند طرح زیر. اما اگر متن شما زیاد است، تمرکز خود را روی متن بگذارید و آن را از لحاظ اهمیت، اولویت بندی کنید.

ساختن یک تصویر با استفاده از تصاویر دیگر، چیزی شبیه جادو است و می تواند افراد را هیجان زده کند. در پوستر «غذا و شراب ملبورن»، یک تصویر ارائه شده که در آن، شیشه های شراب با استفاده از لبه های یک چنگال طراحی شده است. یکی از بهترین کارها در طراحی نگاتیو، این است که اطراف نقطه ای را که میخواهیم جلب توجه کند، از نگاتیو(فضایی که در آن چیزی چاپ نمی شود مانند چنگال در تصویر زیر) پر کنیم. این کار باعث می شود به سرعت توجه مخاطب به آن نقطه جلب شود.

گاهی اوقات هر چه کمتر توضیح بدهید، بهتر است و می تواند برای مخاطب جذاب تر باشد.

یک کلمه تنها یا یک تصویر ساده،گاهی اوقات خیلی بیشتر از کلمات زیاد و تصاویر پیچیده می تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. به هیچ وجه از تصاویر اضافه یا کلمات فقط برای زیاد کردن حجم کار استفاده نکنید.

رنگ پوستر تبلیغاتی یکی و شاید اصلی ترین وجه طراحی هستند. رنگ در مخاطب شما ایجاد انرژی می کند، موجب بروز یک رفتار خاص در او می شود و در صورت استفاده صحیح، می تواند چشمان او را خیره کند. با توجه به موضوع طراحی، رنگ ها می توانند کاملا جسور، نامحسوس و یا رومانتیک باشند.

ایده بعدی استفاده از قطعه های رنگی است.(به این معنا که رنگ ها با هم مرز مشخص دارند و داخل هم نرفته اند.) برای این کار باید از دو چیز مطمئن شوید. اول این که رنگ هایی که کنار هم استفاده می کنید، هماهنگی لازم را داشته باشند و مطلب بعدی این که ترکیب این رنگ ها بتواند جلب توجه زیادی را برای پوستر تبلیغاتی ایجاد کند.یک کار خلاقانه دیگر می تواند این باشد که از رنگ های محدود استفاده کنید.

برای ایجاد اهمیت بیشتر متن، خارج و داخل آن از عکس استفاده کنید.

کنار هم قرار دادن اَشکال هندسی ، می تواند اَشکال دیگر را بسازد. آن ها می توانند با استفاده از خط هایشان، چشم مخاطب را به جاهای مختلف پوستر تبلیغاتی هدایت کنند. یک ترکیب زیبا درست کنید و توجه مخاطب را به همان سمتی که می خواهید ببرید. استفاده از اشکال در طراحی، یک کار زیرکانه است و تاثیرات باورنکردنی ای دارد.

متن ها، عکس ها و کلیه اطلاعات در اختیار شماست. فکر کنید و ایده دهید که به چه صورت های مختلفی می شود متن و عکس را خورد کرد و دوباره کنار هم چید. این شما هستید که مشخص می کنید مخاطب باید به چه صورت پوستر تبلیغاتی را مطالعه کند و پیام آن را دریافت نماید. به تلفیق گرافیک، کلمات و حتی حروف فکر کنید.

هنگامی که از عکس ها، کلمات و رنگ ها در لایه های مختلف استفاده می کنید، باعث می شود تصویر نهایی دارای ابعاد مختلف و عمق شود. پوستر تبلیغاتی زیر، مربوط به فستیوال کشت و زرع است. در این تصویر، شهر و زندگی کشاورزی نمایش داده شده است و کلمات و تصاویر روی هم افتاده اند.

وقتی شما از فونت ها و تصاویر هیجان انگیز استفاده می کنید، یک تاثیر جدی و واکنش فوق العاده در بیننده به جا می گذارید. با این کار باعث می شوید پیام شما با احساسات و انرژی مخاطب درگیر شود. گاهی اوقات استفاده از کلمات کم، تاثیرگزاری را فوق العاده می کند.

زندگی همیشه روی یک خط مستقیم حرکت نمی کند. نگاه از زاویه های مختلف می تواند یک پوستر تبلیغاتی را هیجان انگیز کند. زاویه نگاه عکس ها را تغییر دهید. از بالا و پایین عکس بگیرید. به جای آن که کلمات و جملات را خیلی صاف و مرسوم بنویسید، آن ها را بشکنید. روی قطر بنویسید. دایره ای بنویسید.

استفاده از تقارن، محور و تکرار، برای چشم ها تناسب ایجاد می کند. رنگ، گرافیک و میزان متن باید در تناسب با هم باشند. تناسب به این معنا نیست که پوستر تبلیغاتی شما، حتما باید کاملا متقارن و روی محور باشد. تناسب به این معناست که یک طرف نباید بار و سنگینی بیشتری داشته باشد. (فضای خالی الزاما بار سبک نیست. تناسب به محتوای درونی پوستر اشاره دارد.)

استفاده از یک تصویر زیبا و دراماتیک در پوستر تبلیغاتی می تواند پیام شما را به خوبی منتقل کند. تصاویر به محصول شما اعتبار می بخشند. آن ها می توانند محصولات شما را واقعی کنند و باعث می شوند مخاطب تا حدی کیفیت را ببیند.

عکاسی لزوما همیشه نیاز شما را برآورده نمی کند و یا شاید همیشه بودجه کافی برای عکاسی وجود نداشته باشد. به جای آن کار، شما می توانید خودتان کاراکتر خلق کنید. شما می توانید یک دنیای بزرگ و کامل به خصوص در زمینه هدفتان خلق کنید. تصویرسازی می تواند مسطح و یا دارای لایه و عمق باشد.

از فونت های غیر معمول استفاده کنید. تصاویر متضاد را در کنار هم قرار دهید. تصاویر و اطلاعات رو به گونه ای در کنار هم قرار دهید که یک چیز جدید خلق شود. در تصویر زیر که مربوط به فستیوال بولوگنا است، همین اتفاق افتاده است.

ابتدا تصمیم بگیرید که مخاطب قرار است به چه ترتیبی مطالب پوستر تبلیغاتی شما را بخواند. سپس برای دستیابی به این هدف، از رنگ ها، خطوط، ابعاد و میزان متن استفاده کنید و برایش یک مسیر مشخص قرار دهید.

خوانا بودن پوستر تبلیغاتی الزاما به این معنا نیست که مخاطب بتواند تمام مطالب روی پوستر را مطالعه کند. باید مطمئن شوید که مخاطب دقیقا متوجه تبلیغ شما شده است و می داند محصول، خدمات یا توصیه شما چیست. مطمئن شوید که از فاصله زیاد هم پوستر شما قابل فهم است.

تمام پوسترها تبلیغاتی از لحاظ سایز و طراحی یکسان نمی باشند. اندازه و فرم پوستر را بنا به ایده خودتان تغییر دهید. الزامی ندارد همیشه پوستر ها عمودی باشند. طراحی افقی و یا حتی دایره ای را امتحان کنید.

یک تک کلمه یا یک عکس تنها می تواند احساسات مخاطب را به چالش بکشاند. احساس عشق، احساس خشم و یا حتی مریضی.

عکس یک زن در حال گریه کردن… عکس یک مرد در حال مرگ… کلمه آتش… بیننده کاملا احساساتی می شود و نیاز دارد بیشتر بداند!!!

هنگامی که شما بیش از یک رویداد یا محصول دارید، طبیعتا باید بیش از یک پوستر تبلیغاتی طراحی کنید. وقتی یک سری پوستر طراحی می کنید، بد نیست قالب یکسانی داشته باشند. به این معنا که تصاویر و رنگ ها می توانند تغییر کنند ولی پوستر دوم و سوم باید مخاطب را به یاد پوستر اول هم بندازد. این به معنای کپی نیست. به معنای ایجاد ساختار یکسان برای همه آن هاست. پوستر ها هر کدام به صورت جدا باید دارای پیام باشند و وقتی در کنار هم قرار می گیرند هم معنا داشته باشند.

پیش از آن که چیزی را بفروشید، باید خریدار آن را خوب بشناسید. اطمینان حاصل کنید که طراحی شما مطابق سلیقه، عادت خریداری و فرهنگ اوست.

به شیوه های گوناگون، تضاد ایجاد کنید. از رنگ های متضاد استفاده کنید. مانند آبی و نارنجی. اصلا چه طور است که کار را سیاه و سفید طراحی کنید؟ فونت های کوچک و بزرگ را در کنار هم بیاورید.

محدودیت ها را از بین ببرید. از غیرممکن ها استفاده کنید. چیزهایی که در کنار هم جور نمی شوند را در کنار هم بیاورید. چیز جدید خلق کنید.

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟