تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

لیبل کاغذی | لیبل گلاسه | لیبل مات

لیبل کاغذی | لیبل گلاسه | لیبل مات | مرکز تخصصی چاپ انواع برچسب در اصفهان

لیبل کاغذی

لیبل های کاغذی انواع مختلفی دارند از قبیل (گلاسه، نیمه گلاسه، مات) و از نظر رنگ هم تنوع بسیار دارند .در حقیقت لیبل های کاغذی را میتوان به هر رنگی در آورد. این برچسبها از نظر مارک هم متنوع هستند و از نظر خاصیت چسبندگی به صورت پرچسب و معمولی میباشند.

قیمت برچسب کاغذی سوپر گلاسه بدون روکش ( چاپ دیجیتال )

چاپ دیجیتال (مناسب تیراژهای پایین، زیر ۱۰۰۰ عدد)

این چاپ برای سفارشات تیراژ پایین و تحویل فوری مورد استفاده قرار میگیرد و قیمت آن نسبت به چاپ افست بیشتر است

سایز ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد ۵۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲.۵ سانتی متر ۱۲۰,۰۰۰ تومان (۱۷۶عدد) ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۳ سانتی متر ۱۲۰,۰۰۰ تومان (۱۲۶عدد) ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶۵,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۴ سانتی متر ۱۴۰,۰۰۰ تومان (۱۴۰عدد) ۱۷۰,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۲۶۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۵ سانتی متر ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۹۰,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲۸۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۶ سانتی متر ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲۰۵,۰۰۰ تومان ۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۷ سانتی متر ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵۰,۰۰۰ تومان ۳۸۵,۰۰۰ تومان ۴۵۶,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
مستطیل ۳*۲ سانتی متر (لب تیز) -------- ۱۲۰,۰۰۰ تومان ۱۵۰,۰۰۰ تومان -------- ۳ روزکاری
مستطیل ۵*۳ سانتی متر (لب تیز) ۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲۳۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
مستطیل ۵*۸ سانتی متر (لب تیز) ۱۶۵,۰۰۰ تومان ۲۲۲,۰۰۰ تومان ۳۴۹,۰۰۰ تومان ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
قیمت برچسب کاغذی سوپرگلاسه بدون روکش ( چاپ افست )

چاپ افست (مناسب تیراژهای بالا، بالای ۱۰۰۰ عدد )

این چاپ برای سفارشات تیراژ بالا و تحویل عادی مورد استفاده قرار میگیرد و قیمت آن نسبت به چاپ دیجیتال کمتر است و چون به صورت مشترک با سفارشات دیگر چاپ میشود قیمت نهایی مناسب است.

سایز ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲ و ۲.۵ سانتی متر ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۳ و ۳.۵ سانتی متر ۳۳۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۳۰۵,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۴ و ۴.۵سانتی متر ۳۴۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۳۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۵ و ۵.۵ سانتی متر ۳۵۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۶ و ۶.۵ سانتی متر ۴۰۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۳۷۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۷ و ۷.۵ سانتی متر ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۴۱۵,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۸ و ۸.۵ سانتی متر ۵۲۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۴۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۹ و ۹.۵ سانتی متر ۵۷۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۵۴۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۱۰ و ۱۰.۵ سانتی متر ۶۵۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۶۱۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۱۷ سانتی متر (لب تیز) ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۹.۵*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۲۸۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
قیمت برچسب کاغذی روکش سلفون براق ( چاپ افست )

سایز ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲ و ۲.۵ سانتی متر ۳۱۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۲۹۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۳ و ۳.۵ سانتی متر ۳۴۵,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۳۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۴ و ۴.۵سانتی متر ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۳۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۵ و ۵.۵ سانتی متر ۳۷۵,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۳۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۶ و ۶.۵ سانتی متر ۴۲۵,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۳۹۵,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۷ و ۷.۵ سانتی متر ۴۸۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۴۴۵,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۸ و ۸.۵ سانتی متر ۵۶۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۵۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۹ و ۹.۵ سانتی متر ۶۱۵,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۱۰ و ۱۰.۵ سانتی متر ۷۰۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۶۶۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۱۶۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۱۷ سانتی متر (لب تیز) ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۹.۵*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۳۲۰,۰۰۰ تومان ۵ روزکاری
۳۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟