تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

لیبل کاغذی | لیبل گلاسه | لیبل مات

لیبل کاغذی | لیبل گلاسه | لیبل مات | مرکز تخصصی چاپ انواع برچسب در اصفهان

لیبل کاغذی

لیبل های کاغذی انواع مختلفی دارند از قبیل (گلاسه، نیمه گلاسه، مات) و از نظر رنگ هم تنوع بسیار دارند .در حقیقت لیبل های کاغذی را میتوان به هر رنگی در آورد. این برچسبها از نظر مارک هم متنوع هستند و از نظر خاصیت چسبندگی به صورت برچسب و معمولی می باشند. برچسب های کاغذی را می توان در سایزها و مدل های مختلف چاپ کرد و حداقل تعداد سفارش این برچسب ها یک برگه A3 می باشد.

حداقل تعداد سفارش برچسب کاغذی یک برگه A3 می باشد که هزینه یک برگه ۱۶۰ هزارتومان می باشد.

برچسب|لیبل|طراحی برچسب|طراحی لیبل|چاپ برچسب|چاپ لیبل|چاپ لیبل در اصفهان|چاپ لیبل در تهران|چاپ برچسب در اصفهان|چاپ لیبل در اصفهان|لیبل بسته بندی|برچسب بسته بندی|برچسب قهوه|برچسب شکلات|برچسب کاکائو|چاپ لیبل شکلات در اصفهان|کیا|kia|چاپ برچسب قهوه در اصفهان
دسترسی سریع

چاپ دیجیتال برچسب بدون روکش (مناسب تیراژهای زیر ۱۰۰۰ عدد)

این چاپ برای سفارشات تیراژ پایین و تحویل فوری مورد استفاده قرار میگیرد و قیمت آن نسبت به چاپ افست بیشتر است

سایز ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد ۵۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲.۵ سانتی متر ۱۴۴,۰۰۰ تومان (۱۷۶عدد) ۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۸۶,۰۰۰ تومان ۲۰۴,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۳ سانتی متر ۱۴۴,۰۰۰ تومان (۱۲۶عدد) ۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱۶,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۴ سانتی متر ۱۶۸,۰۰۰ تومان (۱۴۰عدد) ۲۰۴,۰۰۰ تومان ۲۷۶,۰۰۰ تومان ۳۱۲,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۵ سانتی متر ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۲۸,۰۰۰ تومان ۲۸۸,۰۰۰ تومان ۳۳۶,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۶ سانتی متر ۱۹۲,۰۰۰ تومان ۲۴۶,۰۰۰ تومان ۳۷۲,۰۰۰ تومان ۴۳۲,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۷ سانتی متر ۲۱۶,۰۰۰ تومان ۳۰۰,۰۰۰ تومان ۴۶۲,۰۰۰ تومان ۵۴۸,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
مستطیل ۳*۲ سانتی متر (لب تیز) -------- ۱۴۴,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان -------- ۳ روزکاری
مستطیل ۵*۳ سانتی متر (لب تیز) ۱۶۸,۰۰۰ تومان ۱۹۲,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان ۲۷۶,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
مستطیل ۵*۸ سانتی متر (لب تیز) ۱۹۸,۰۰۰ تومان ۲۶۷,۰۰۰ تومان ۴۲۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری

چاپ افست برچسب بدون روکش (مناسب تیراژهای بالای ۱۰۰۰ عدد )

این چاپ برای سفارشات تیراژ بالا و تحویل عادی مورد استفاده قرار میگیرد و قیمت آن نسبت به چاپ دیجیتال کمتر است و چون به صورت مشترک با سفارشات دیگر چاپ میشود قیمت نهایی مناسب است.

سایز ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲ و ۲.۵ سانتی متر ۳۶۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۳۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۳ و ۳.۵ سانتی متر ۳۹۶,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۳۶۶,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۴ و ۴.۵سانتی متر ۴۰۸,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۳۷۲,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۵ و ۵.۵ سانتی متر ۴۲۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۳۸۴,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۶ و ۶.۵ سانتی متر ۴۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۴۴۴,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۷ و ۷.۵ سانتی متر ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۴۹۸,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۸ و ۸.۵ سانتی متر ۶۲۴,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۵۷۶,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۹ و ۹.۵ سانتی متر ۶۸۴,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۶۴۸,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۱۰ و ۱۰.۵ سانتی متر ۷۸۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۷۳۲,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۲۷۶,۰۰۰ تومان ۲ روزکاری
۲۴۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۲۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۱۷ سانتی متر (لب تیز) ۴۳۲,۰۰۰ تومان ۲ روزکاری
۳۶۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۳۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۹.۵*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۴۳۲,۰۰۰ تومان ۲ روزکاری
۳۶۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۳۳۶,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری

چاپ افست برچسب با روکش سلفون براق (مناسب تیراژهای بالای ۱۰۰۰ عدد )

این چاپ برای سفارشات تیراژ بالا و تحویل عادی مورد استفاده قرار میگیرد و قیمت آن نسبت به چاپ دیجیتال کمتر است و چون به صورت مشترک با سفارشات دیگر چاپ میشود قیمت نهایی مناسب است.

سایز ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲ و ۲.۵ سانتی متر ۳۷۲,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۳۴۸,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۳ و ۳.۵ سانتی متر ۴۱۴,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۳۸۴,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۴ و ۴.۵سانتی متر ۴۳۲,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۳۹۶,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۵ و ۵.۵ سانتی متر ۴۵۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۴۱۴,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۶ و ۶.۵ سانتی متر ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۴۷۴,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۷ و ۷.۵ سانتی متر ۵۷۶,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۵۳۴,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۸ و ۸.۵ سانتی متر ۶۷۲,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۶۲۴,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۹ و ۹.۵ سانتی متر ۷۳۸,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۷۰۲,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
دایره ۱۰ و ۱۰.۵ سانتی متر ۸۴۰,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۷۹۲,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۲۵۲,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۲۱۶,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۱۷ سانتی متر (لب تیز) ۴۶۸,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
مستطیل ۹.۵*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۴۶۸,۰۰۰ تومان ۷ روزکاری
۴۲۰,۰۰۰ تومان ۱۰ روزکاری
پروژه|پروژه های برتر|نمونه کار|

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟