لیبل کاغذی | لیبل گلاسه | لیبل مات

لیبل کاغذی | لیبل گلاسه | لیبل مات | مرکز تخصصی چاپ انواع برچسب در اصفهان

لیبل کاغذی

لیبل های کاغذی انواع مختلفی دارند از قبیل (گلاسه، نیمه گلاسه، مات) و از نظر رنگ هم تنوع بسیار دارند .در حقیقت لیبل های کاغذی را میتوان به هر رنگی در آورد. این برچسبها از نظر مارک هم متنوع هستند و از نظر خاصیت چسبندگی به صورت برچسب و معمولی می باشند. برچسب های کاغذی را می توان در سایزها و مدل های مختلف چاپ کرد و حداقل تعداد سفارش این برچسب ها یک برگه A3 می باشد.

حداقل تعداد سفارش برچسب کاغذی یک برگه A3 می باشد که در لیست زیر تعداد و قیما ذکر شده است.

برچسب|لیبل|طراحی برچسب|طراحی لیبل|چاپ برچسب|چاپ لیبل|چاپ لیبل در اصفهان|چاپ لیبل در تهران|چاپ برچسب در اصفهان|چاپ لیبل در اصفهان|لیبل بسته بندی|برچسب بسته بندی|برچسب قهوه|برچسب شکلات|برچسب کاکائو|چاپ لیبل شکلات در اصفهان|کیا|kia|چاپ برچسب قهوه در اصفهان
دسترسی سریع

چاپ دیجیتال برچسب بدون روکش (مناسب تیراژهای زیر ۱۰۰۰ عدد)

این چاپ برای سفارشات تیراژ پایین و تحویل فوری مورد استفاده قرار میگیرد و قیمت آن نسبت به چاپ افست بیشتر است

سایز ۱۰۰ عدد ۲۰۰ عدد ۴۰۰ عدد ۵۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲.۵ سانتی متر ۲۴۰,۰۰۰ تومان (۱۸۰عدد) ۲۴۰,۰۰۰ تومان(۱۸۰عدد) ۳۸۰,۰۰۰ تومان(۳۶۰عدد) ۴۲۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۳ سانتی متر ۲۴۰,۰۰۰ تومان (۱۲۶ عدد) ۳۸۰,۰۰۰ تومان(۲۵۲عدد) ۴۲۰,۰۰۰ تومان(۳۷۸عدد) ۴۶۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۴ سانتی متر ۳۸۰,۰۰۰ تومان (۱۴۰عدد) ۴۲۰,۰۰۰ تومان(۲۱۰ عدد) ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۵۸۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۵ سانتی متر ۴۲۰,۰۰۰ تومان (۱۲۰عدد) ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۶۵۰,۰۰۰ تومان ۷۵۵,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۶ سانتی متر ۴۲۰,۰۰۰ تومان (۱۰۵عدد) ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۷۲۰,۰۰۰ تومان ۸۲۵,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
دایره ۷ سانتی متر ۵۰۰,۰۰۰ تومان(۱۲۰عدد) ۶۱۵,۰۰۰ تومان ۸۹۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۳,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
مستطیل ۳*۲ سانتی متر (لب تیز) -------- ۲۴۰,۰۰۰ تومان (۲۳۰عدد) ۳۸۰,۰۰۰ تومان -------- ۳ روزکاری
مستطیل ۵*۳ سانتی متر (لب تیز) ۲۴۰,۰۰۰ تومان(۹۰ عدد) ۴۲۰,۰۰۰ تومان (۲۷۰عدد) ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۵۱۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
مستطیل ۵*۸ سانتی متر (لب تیز) ۴۶۰,۰۰۰ تومان(۱۲۰عدد) ۵۴۵,۰۰۰ تومان ۱,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۸۹۵,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری

چاپ افست برچسب بدون روکش (مناسب تیراژهای بالای ۱۰۰۰ عدد )

این چاپ برای سفارشات تیراژ بالا و تحویل عادی مورد استفاده قرار میگیرد و قیمت آن نسبت به چاپ دیجیتال کمتر است و چون به صورت مشترک با سفارشات دیگر چاپ میشود قیمت نهایی مناسب است.

سایز ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲ و ۲.۵ سانتی متر ۶۰۸,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۵۷۸,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
دایره ۳ و ۳.۵ سانتی متر ۶۰۸,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۵۷۸,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
دایره ۴ و ۴.۵سانتی متر ۶۰۸,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۵۷۸,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
دایره ۵ و ۵.۵ سانتی متر ۶۰۸,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۵۷۸,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
دایره ۶ و ۶.۵ سانتی متر ۷۷۳,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۷۲۸,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
دایره ۷ و ۷.۵ سانتی متر ۹۳۸,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۸۷۸,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
دایره ۸ و ۸.۵ سانتی متر ۱,۱۰۳,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۱,۰۲۸,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
دایره ۹ و ۹.۵ سانتی متر ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
دایره ۱۰ و ۱۰.۵ سانتی متر ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۳۳۳,۰۰۰ تومان ۱ روزکاری
۳۰۳,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۲۷۳,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۱۷ سانتی متر (لب تیز) ۶۶۶,۰۰۰ تومان ۱ روزکاری
۶۰۶,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۵۴۶,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
مستطیل ۹.۵*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۶۶۶,۰۰۰ تومان ۱ روزکاری
۶۰۶,۰۰۰ تومان ۳ روزکاری
۵۴۶,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری

چاپ افست برچسب با روکش سلفون براق (مناسب تیراژهای بالای ۱۰۰۰ عدد )

این چاپ برای سفارشات تیراژ بالا و تحویل عادی مورد استفاده قرار میگیرد و قیمت آن نسبت به چاپ دیجیتال کمتر است و چون به صورت مشترک با سفارشات دیگر چاپ میشود قیمت نهایی مناسب است.

سایز ۱۰۰۰ عدد زمان تحویل
دایره ۲ و ۲.۵ سانتی متر ۵۹۳,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
۵۶۳,۰۰۰ تومان ۱۱ روزکاری
دایره ۳ و ۳.۵ سانتی متر ۵۹۳,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
۵۶۳,۰۰۰ تومان ۱۱ روزکاری
دایره ۴ و ۴.۵سانتی متر ۵۹۳,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
۵۶۳,۰۰۰ تومان ۱۱ روزکاری
دایره ۵ و ۵.۵ سانتی متر ۵۹۳,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
۵۶۳,۰۰۰ تومان ۱۱ روزکاری
دایره ۶ و ۶.۵ سانتی متر ۷۵۰,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
۷۰۵,۰۰۰ تومان ۱۱ روزکاری
دایره ۷ و ۷.۵ سانتی متر ۹۰۸,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
۸۴۸,۰۰۰ تومان ۱۱ روزکاری
دایره ۸ و ۸.۵ سانتی متر ۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
۹۹۰,۰۰۰ تومان ۱۱ روزکاری
دایره ۹ و ۹.۵ سانتی متر ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان ۱۱ روزکاری
دایره ۱۰ و ۱۰.۵ سانتی متر ۱,۳۸۸,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
۱,۲۸۳,۰۰۰ تومان ۱۱ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۳۵۷,۰۰۰ تومان ۲ روزکاری
۳۲۷,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
مستطیل ۴.۸*۱۷ سانتی متر (لب تیز) ۷۱۴,۰۰۰ تومان ۲ روزکاری
۶۵۴,۰۰۰ تومان ۴ روزکاری
مستطیل ۹.۵*۸.۵ سانتی متر (لب تیز) ۷۱۴,۰۰۰ تومان ۶ روزکاری
۶۵۴,۰۰۰ تومان ۱۱ روزکاری
پروژه|پروژه های برتر|نمونه کار|

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟