تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

قیمت چاپ ساک دستی

مرکز تخصصی تولید و چاپ ساک دستی در اصفهان و کل کشور|با قیمت مناسب|تحویل فوری|تضمین کیفیت|ارسال به سراسر کشور
ساک دستی کرافت ضخیم
ساک دستی|طراحی ساک دستی|چاپ ساک دستی|ساک دستی کرافت|ساک دستی کرافت تک رنگ|چاپ ساک دستی کرافت در اصفهان

ساک دستی کرافت

ساک دستی کرافت از جنس مقوای قهوه ای رنگ با ضخامت ۱۲۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید.در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۱,۹۰۴,۰۰۰ ۳,۲۶۱,۰۰۰ ۶,۰۷۸,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۱,۹۰۴,۰۰۰ ۳,۲۶۷,۰۰۰ ۶,۰۸۴,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۲,۲۱۹,۰۰۰ ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۶,۸۷۷,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۲,۴۹۹,۰۰۰ ۴,۲۵۳,۰۰۰ ۷,۹۰۴,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۲,۵۰۶,۰۰۰ ۴,۲۶۰,۰۰۰ ۷,۹۲۴,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۳,۸۷۱,۰۰۰ ۶,۶۷۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۷,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۳,۸۷۱,۰۰۰ ۶,۶۷۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۷,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۳,۸۷۸,۰۰۰ ۶,۶۹۰,۰۰۰ ۱۲,۲۵۳,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۲,۶۸۸,۰۰۰ ۴,۷۱۹,۰۰۰ ۸,۶۷۸,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۳,۸۷۱,۰۰۰ ۶,۶۷۰,۰۰۰ ۱۲,۲۰۷,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۴,۰۸۸,۰۰۰ ۷,۰۹۵,۰۰۰ ۱۳,۰۳۳,۰۰۰

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۲,۳۶۶,۰۰۰ ۳,۷۰۶,۰۰۰ ۶,۷۰۲,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۲,۳۶۶,۰۰۰ ۳,۷۱۳,۰۰۰ ۶,۷۰۸,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۲,۹۲۶,۰۰۰ ۴,۳۹۵,۰۰۰ ۷,۷۸۱,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۳,۲۰۶,۰۰۰ ۴,۹۳۵,۰۰۰ ۸,۸۰۸,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۳,۲۱۳,۰۰۰ ۴,۹۴۱,۰۰۰ ۸,۸۲۷,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۵,۲۸۵,۰۰۰ ۸,۰۳۳,۰۰۰ ۱۴,۰۱۴,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۵,۲۸۵,۰۰۰ ۸,۰۳۳,۰۰۰ ۱۴,۰۱۴,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۵,۲۹۲,۰۰۰ ۸,۰۵۳,۰۰۰ ۱۴,۰۶۰,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۳,۶۱۲,۰۰۰ ۵,۶۱۰,۰۰۰ ۹,۹۲۶,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۵,۲۸۵,۰۰۰ ۸,۰۳۳,۰۰۰ ۱۴,۰۱۴,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۸,۴۵۸,۰۰۰ ۱۴,۸۴۰,۰۰۰
ساک دستی گلاسه ۱۷۰ گرمی / یک رو / روکش سلفون
ساک دستی|تولید ساک دستی ارزان|تولید ساک دستی فوری|چاپ ساک دستی در اصفهان|ساک دستی در اصفهان|ساک دستی آلوئه ورا

ساک دستی گلاسه ۱۷۰ گرم

ساک دستی گلاسه از جنس مقوای گلاسه با روکش سلفون و با ضخامت ۱۷۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید.در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید.

هزینه های فوق بر اساس زمینه تقریبا روشن و سلفون معمولی محاسبه شده است در صورت سفارش با چاپ کامل رنگی یا تمپلات باید از سلفون حرارتی استفاده بشودکه حدود ۱۰ درصد به مبلغ های فوق اضافه خواهد شد.

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۲,۴۲۲,۰۰۰ ۴,۲۳۹,۰۰۰ ۷,۹۲۴,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۲,۷۰۲,۰۰۰ ۴,۷۶۶,۰۰۰ ۸,۹۲۵,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۳,۲۶۹,۰۰۰ ۵,۶۹۱,۰۰۰ ۱۰,۶۲۸,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۳,۵۲۱,۰۰۰ ۶,۱۸۳,۰۰۰ ۱۱,۵۱۲,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۴,۰۷۴,۰۰۰ ۷,۲۲۳,۰۰۰ ۱۳,۵۴۶,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۵,۲۰۸,۰۰۰ ۹,۱۳۳,۰۰۰ ۱۶,۸۵۵,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۵,۲۰۸,۰۰۰ ۹,۱۳۳,۰۰۰ ۱۶,۸۵۵,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۶,۰۹۷,۰۰۰ ۱۰,۸۱۴,۰۰۰ ۲۰,۱۱۸,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۳,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۸۵۲,۰۰۰ ۱۲,۶۱۰,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۵,۲۰۸,۰۰۰ ۹,۱۳۳,۰۰۰ ۱۶,۸۵۵,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۶,۳۰۷,۰۰۰ ۱۱,۲۱۹,۰۰۰ ۲۰,۸۹۸,۰۰۰

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۲,۸۸۴,۰۰۰ ۴,۶۸۵,۰۰۰ ۸,۵۴۸,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۳,۱۶۴,۰۰۰ ۵,۲۱۱,۰۰۰ ۹,۵۴۹,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۳,۹۷۶,۰۰۰ ۶,۳۷۲,۰۰۰ ۱۱,۵۳۱,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۴,۲۲۸,۰۰۰ ۶,۸۶۵,۰۰۰ ۱۲,۴۱۵,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۴,۷۸۱,۰۰۰ ۷,۹۰۵,۰۰۰ ۱۴,۴۵۰,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۶,۶۲۲,۰۰۰ ۱۰,۴۹۷,۰۰۰ ۱۸,۶۶۲,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۶,۶۲۲,۰۰۰ ۱۰,۴۹۷,۰۰۰ ۱۸,۶۶۲,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۷,۵۱۱,۰۰۰ ۱۲,۱۷۷,۰۰۰ ۲۱,۹۲۵,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۴,۷۵۳,۰۰۰ ۷,۷۴۳,۰۰۰ ۱۳,۸۵۸,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۶,۶۲۲,۰۰۰ ۱۰,۴۹۷,۰۰۰ ۱۸,۶۶۲,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۷,۷۲۱,۰۰۰ ۱۲,۵۸۲,۰۰۰ ۲۲,۷۰۵,۰۰۰
ساک دستی گلاسه ۲۰۰ گرمی / یک رو / روکش سلفون
ساک دستی|تولید ساک دستی ارزان|تولید ساک دستی فوری|چاپ ساک دستی در اصفهان|ساک دستی در اصفهان|ساک دستی آلوئه ورا
ساک دستی|تولید ساک دستی ارزان|تولید ساک دستی فوری|چاپ ساک دستی در اصفهان|ساک دستی در اصفهان|ساک دستی آلوئه ورا

ساک دستی گلاسه ۲۰۰ گرم

ساک دستی گلاسه از جنس مقوای گلاسه با روکش سلفون و با ضخامت ۲۰۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید. در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید.

هزینه های فوق بر اساس زمینه تقریبا روشن و سلفون معمولی محاسبه شده است در صورت سفارش با چاپ کامل رنگی یا تمپلات باید از سلفون حرارتی استفاده بشودکه حدود ۱۰ درصد به مبلغ های فوق اضافه خواهد شد.

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۲,۵۶۲,۰۰۰ ۴,۴۹۶,۰۰۰ ۸,۴۰۵,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۲,۸۸۴,۰۰۰ ۵,۰۹۷,۰۰۰ ۹,۵۳۶,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۳,۵۰۷,۰۰۰ ۶,۱۲۹,۰۰۰ ۱۱,۳۸۸,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۳,۷۸۷,۰۰۰ ۶,۶۸۳,۰۰۰ ۱۲,۴۴۱,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۴,۴۱۷,۰۰۰ ۷,۸۶۴,۰۰۰ ۱۴,۶۷۷,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۵,۷۳۳,۰۰۰ ۱۰,۱۰۵,۰۰۰ ۱۸,۶۷۵,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۵,۷۳۳,۰۰۰ ۱۰,۱۰۵,۰۰۰ ۱۸,۶۷۵,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۶,۷۷۶,۰۰۰ ۱۲,۰۶۳,۰۰۰ ۲۲,۴۷۷,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۴,۱۸۶,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۱۳,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۵,۷۳۳,۰۰۰ ۱۰,۱۰۵,۰۰۰ ۱۸,۶۷۵,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۶,۹۸۶,۰۰۰ ۱۲,۴۶۸,۰۰۰ ۲۳,۲۵۷,۰۰۰

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۳,۰۲۴,۰۰۰ ۴,۹۴۱,۰۰۰ ۹,۰۳۰,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۳,۳۴۶,۰۰۰ ۵,۵۴۲,۰۰۰ ۱۰,۱۶۰,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۴,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۸۱۱,۰۰۰ ۱۲,۲۹۲,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۴,۴۹۴,۰۰۰ ۷,۳۶۵,۰۰۰ ۱۳,۳۴۵,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۵,۱۲۴,۰۰۰ ۸,۵۴۶,۰۰۰ ۱۵,۵۸۱,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۷,۱۴۷,۰۰۰ ۱۱,۴۶۹,۰۰۰ ۲۰,۴۸۲,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۷,۱۴۷,۰۰۰ ۱۱,۴۶۹,۰۰۰ ۲۰,۴۸۲,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۸,۱۹۰,۰۰۰ ۱۳,۴۲۶,۰۰۰ ۲۴,۲۸۴,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۵,۱۱۰,۰۰۰ ۸,۳۹۱,۰۰۰ ۱۵,۰۶۱,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۷,۱۴۷,۰۰۰ ۱۱,۴۶۹,۰۰۰ ۲۰,۴۸۲,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۳۱,۰۰۰ ۲۵,۰۶۴,۰۰۰
ساک دستی گلاسه ۲۵۰ گرمی / یک رو / روکش سلفون
ساک دستی|تولید ساک دستی ارزان|تولید ساک دستی فوری|چاپ ساک دستی در اصفهان|ساک دستی در اصفهان|ساک دستی آلوئه ورا

ساک دستی گلاسه ۲۵۰ گرم

ساک دستی گلاسه از جنس مقوای گلاسه با روکش سلفون و با ضخامت ۲۵۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید. در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید.

هزینه های فوق بر اساس زمینه تقریبا روشن و سلفون معمولی محاسبه شده است در صورت سفارش با چاپ کامل رنگی یا تمپلات باید از سلفون حرارتی استفاده بشودکه حدود ۱۰ درصد به مبلغ های فوق اضافه خواهد شد.

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۲,۷۴۴,۰۰۰ ۴,۸۴۰,۰۰۰ ۹,۰۴۲,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۳,۱۴۳,۰۰۰ ۵,۵۷۰,۰۰۰ ۱۰,۳۶۱,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۳,۸۱۵,۰۰۰ ۶,۷۱۰,۰۰۰ ۱۲,۴۷۴,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۴,۱۴۴,۰۰۰ ۷,۳۴۴,۰۰۰ ۱۳,۶۹۶,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۷۲۱,۰۰۰ ۱۶,۲۹۶,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۱۱,۴۲۱,۰۰۰ ۲۱,۲۷۵,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۱۱,۴۲۱,۰۰۰ ۲۱,۲۷۵,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۷,۶۸۰,۰۰۰ ۱۳,۷۵۷,۰۰۰ ۲۵,۷۰۱,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۴,۶۹۷,۰۰۰ ۸,۳۷۷,۰۰۰ ۱۵,۴۵۱,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۶,۴۳۳,۰۰۰ ۱۱,۴۲۱,۰۰۰ ۲۱,۲۷۵,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۷,۸۹۰,۰۰۰ ۱۴,۱۶۲,۰۰۰ ۲۶,۴۸۱,۰۰۰

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۳,۲۰۶,۰۰۰ ۵,۲۸۶,۰۰۰ ۹,۶۶۶,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۳,۶۰۵,۰۰۰ ۶,۰۱۵,۰۰۰ ۱۰,۹۸۵,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۴,۵۲۲,۰۰۰ ۷,۳۹۲,۰۰۰ ۱۳,۳۷۷,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۴,۸۵۱,۰۰۰ ۸,۰۲۶,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۵,۶۰۷,۰۰۰ ۹,۴۰۳,۰۰۰ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۷,۸۴۷,۰۰۰ ۱۲,۷۸۵,۰۰۰ ۲۳,۰۸۲,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۷,۸۴۷,۰۰۰ ۱۲,۷۸۵,۰۰۰ ۲۳,۰۸۲,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۹,۰۹۳,۰۰۰ ۱۵,۱۲۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۸,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۵,۶۲۱,۰۰۰ ۹,۲۶۸,۰۰۰ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۷,۸۴۷,۰۰۰ ۱۲,۷۸۵,۰۰۰ ۲۳,۰۸۲,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۹,۳۰۳,۰۰۰ ۱۵,۵۲۵,۰۰۰ ۲۸,۲۸۸,۰۰۰
جدول رنگ ساک دستی

رنگ بندی بند ساک دستی

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟