قیمت چاپ ساک دستی

مرکز تخصصی تولید و چاپ ساک دستی در اصفهان و کل کشور|با قیمت مناسب|تحویل فوری|تضمین کیفیت|ارسال به سراسر کشور
ساک دستی کرافت ضخیم
ساک دستی|طراحی ساک دستی|چاپ ساک دستی|ساک دستی کرافت|ساک دستی کرافت تک رنگ|چاپ ساک دستی کرافت در اصفهان

ساک دستی کرافت

ساک دستی کرافت از جنس مقوای قهوه ای رنگ با ضخامت ۱۲۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید.در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:0a/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ ۳,۱۰۵,۰۰۰ ۴,۸۹۳,۰۰۰ ۹,۱۱۳,۰۰۰
کد:0b/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۳,۴۳۵,۰۰۰ ۵,۵۰۲,۰۰۰ ۱۰,۲۸۱,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۵,۵۱۶,۰۰۰ ۱۰,۳۰۸,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۳,۹۶۸,۰۰۰ ۶,۲۷۲,۰۰۰ ۱۱,۶۵۱,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۴,۴۰۳,۰۰۰ ۷,۰۷۷,۰۰۰ ۱۳,۱۷۰,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۴,۴۱۸,۰۰۰ ۷,۱۰۵,۰۰۰ ۱۳,۲۲۴,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۶,۸۱۸,۰۰۰ ۱۱,۲۴۲,۰۰۰ ۲۰,۶۴۹,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۶,۸۱۸,۰۰۰ ۱۱,۲۴۲,۰۰۰ ۲۰,۶۴۹,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۶,۸۴۸,۰۰۰ ۱۱,۲۹۸,۰۰۰ ۲۰,۷۵۰,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۴,۹۹۵,۰۰۰ ۸,۲۸۸,۰۰۰ ۱۵,۲۲۸,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۶,۸۱۸,۰۰۰ ۱۱,۲۴۲,۰۰۰ ۲۰,۶۴۹,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۶,۸۴۸,۰۰۰ ۱۱,۲۹۸,۰۰۰ ۲۰,۷۵۰,۰۰۰

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:0a/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ ۴,۱۲۵,۰۰۰ ۵,۸۴۵,۰۰۰ ۱۰,۴۹۰,۰۰۰
کد:0b/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۴,۴۵۵,۰۰۰ ۶,۴۵۴,۰۰۰ ۱۱,۶۵۸,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۴,۴۷۰,۰۰۰ ۶,۴۶۸,۰۰۰ ۱۱,۶۸۵,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۵,۵۴۳,۰۰۰ ۷,۷۴۲,۰۰۰ ۱۳,۶۶۲,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۵,۹۷۸,۰۰۰ ۸,۵۴۷,۰۰۰ ۱۵,۱۸۱,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۵,۹۹۳,۰۰۰ ۸,۵۷۵,۰۰۰ ۱۵,۲۳۵,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۹,۹۶۸,۰۰۰ ۱۴,۱۸۲,۰۰۰ ۲۴,۶۷۲,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۹,۹۶۸,۰۰۰ ۱۴,۱۸۲,۰۰۰ ۲۴,۶۷۲,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۹,۹۹۸,۰۰۰ ۱۴,۲۳۸,۰۰۰ ۲۴,۷۷۳,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۷,۰۳۵,۰۰۰ ۱۰,۱۹۲,۰۰۰ ۱۷,۹۸۲,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۹,۹۶۸,۰۰۰ ۱۴,۱۸۲,۰۰۰ ۲۴,۶۷۲,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۹,۹۹۸,۰۰۰ ۱۴,۲۳۸,۰۰۰ ۲۴,۷۷۳,۰۰۰
ساک دستی گلاسه ۱۷۰ گرمی / یک رو / روکش سلفون
ساک دستی|تولید ساک دستی ارزان|تولید ساک دستی فوری|چاپ ساک دستی در اصفهان|ساک دستی در اصفهان|ساک دستی آلوئه ورا

ساک دستی گلاسه ۱۷۰ گرم

ساک دستی گلاسه از جنس مقوای گلاسه با روکش سلفون و با ضخامت ۱۷۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید.در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید.

هزینه های فوق بر اساس زمینه تقریبا روشن و سلفون معمولی محاسبه شده است در صورت سفارش با چاپ کامل رنگی یا تمپلات باید از سلفون حرارتی استفاده بشودکه حدود ۱۰ درصد به مبلغ های فوق اضافه خواهد شد.

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:0a/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ ۳,۸۴۸,۰۰۰ ۶,۲۱۶,۰۰۰ ۱۱,۵۹۰,۰۰۰
کد:0b/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۴,۳۸۰,۰۰۰ ۷,۲۱۰,۰۰۰ ۱۳,۵۲۷,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۴,۸۷۵,۰۰۰ ۸,۰۹۵,۰۰۰ ۱۵,۱۸۱,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۵,۸۳۵,۰۰۰ ۹,۶۷۴,۰۰۰ ۱۸,۰۸۴,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۶,۲۴۰,۰۰۰ ۱۰,۴۶۵,۰۰۰ ۱۹,۵۷۵,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۸۷,۰۰۰ ۲۲,۸۸۳,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۹,۴۵۸,۰۰۰ ۱۶,۰۳۸,۰۰۰ ۲۹,۷۸۸,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۹,۴۵۸,۰۰۰ ۱۶,۰۳۸,۰۰۰ ۲۹,۷۸۸,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۱۱,۰۳۳,۰۰۰ ۱۸,۹۳۵,۰۰۰ ۳۵,۲۹۶,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۷,۱۶۳,۰۰۰ ۱۲,۱۸۰,۰۰۰ ۲۲,۵۳۹,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۹,۴۵۸,۰۰۰ ۱۶,۰۳۸,۰۰۰ ۲۹,۷۸۸,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۱۱,۰۳۳,۰۰۰ ۱۸,۹۳۵,۰۰۰ ۳۵,۲۹۶,۰۰۰

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:0a/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ ۴,۸۶۸,۰۰۰ ۷,۱۶۸,۰۰۰ ۱۲,۹۶۷,۰۰۰
کد:0b/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۵,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۱۶۲,۰۰۰ ۱۴,۹۰۴,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۵,۸۹۵,۰۰۰ ۹,۰۵۱,۰۰۰ ۱۶,۵۵۸,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۷,۴۱۰,۰۰۰ ۱۱,۱۴۴,۰۰۰ ۲۰,۰۹۵,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۷,۸۱۵,۰۰۰ ۱۱,۹۳۵,۰۰۰ ۲۱,۵۸۷,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۸,۷۷۵,۰۰۰ ۱۳,۶۵۷,۰۰۰ ۲۴,۸۹۴,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۱۲,۶۰۸,۰۰۰ ۱۸,۹۷۷,۰۰۰ ۳۳,۸۱۱,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۱۲,۶۰۸,۰۰۰ ۱۸,۹۷۷,۰۰۰ ۳۳,۸۱۱,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۱۴,۱۸۳,۰۰۰ ۲۱,۸۷۵,۰۰۰ ۳۹,۳۱۹,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۹,۲۰۳,۰۰۰ ۱۴,۰۸۴,۰۰۰ ۲۵,۲۹۳,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۱۲,۶۰۸,۰۰۰ ۱۸,۹۷۷,۰۰۰ ۳۳,۸۱۱,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۱۴,۱۸۳,۰۰۰ ۲۱,۸۷۵,۰۰۰ ۳۹,۳۱۹,۰۰۰
ساک دستی گلاسه ۲۰۰ گرمی / یک رو / روکش سلفون
ساک دستی|تولید ساک دستی ارزان|تولید ساک دستی فوری|چاپ ساک دستی در اصفهان|ساک دستی در اصفهان|ساک دستی آلوئه ورا
ساک دستی|تولید ساک دستی ارزان|تولید ساک دستی فوری|چاپ ساک دستی در اصفهان|ساک دستی در اصفهان|ساک دستی آلوئه ورا

ساک دستی گلاسه ۲۰۰ گرم

ساک دستی گلاسه از جنس مقوای گلاسه با روکش سلفون و با ضخامت ۲۰۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید. در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید.

هزینه های فوق بر اساس زمینه تقریبا روشن و سلفون معمولی محاسبه شده است در صورت سفارش با چاپ کامل رنگی یا تمپلات باید از سلفون حرارتی استفاده بشودکه حدود ۱۰ درصد به مبلغ های فوق اضافه خواهد شد.

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:0a/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ ۳,۹۹۰,۰۰۰ ۶,۴۴۷,۰۰۰ ۱۲,۰۲۹,۰۰۰
کد:0b/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۴,۵۸۳,۰۰۰ ۷,۵۷۴,۰۰۰ ۱۴,۱۸۲,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۵,۱۲۳,۰۰۰ ۸,۵۵۴,۰۰۰ ۱۶,۰۳۲,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۶,۱۷۳,۰۰۰ ۱۰,۲۹۷,۰۰۰ ۱۹,۲۱۸,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۶,۶۳۰,۰۰۰ ۱۱,۱۴۴,۰۰۰ ۲۰,۹۰۵,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۷,۶۸۸,۰۰۰ ۱۳,۰۶۹,۰۰۰ ۲۴,۶۱۱,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۱۰,۲۰۸,۰۰۰ ۱۷,۴۳۰,۰۰۰ ۳۲,۴۴۱,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۱۰,۲۰۸,۰۰۰ ۱۷,۴۳۰,۰۰۰ ۳۲,۴۴۱,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۱۱,۹۹۳,۰۰۰ ۲۰,۷۴۱,۰۰۰ ۳۸,۷۳۹,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۷,۶۶۵,۰۰۰ ۱۳,۰۷۶,۰۰۰ ۲۴,۲۸۷,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۱۰,۲۰۸,۰۰۰ ۱۷,۴۳۰,۰۰۰ ۳۲,۴۴۱,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۱۱,۹۹۳,۰۰۰ ۲۰,۷۴۱,۰۰۰ ۳۸,۷۳۹,۰۰۰

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:0a/عرض:۱۱.۵/ارتفاع:۱۸/عطف:۵ ۵,۰۱۰,۰۰۰ ۷,۳۹۹,۰۰۰ ۱۳,۴۰۶,۰۰۰
کد:0b/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۵,۶۰۳,۰۰۰ ۸,۵۲۶,۰۰۰ ۱۵,۵۵۹,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۶,۱۴۳,۰۰۰ ۹,۵۰۶,۰۰۰ ۱۷,۴۰۹,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۷,۷۴۸,۰۰۰ ۱۱,۷۶۷,۰۰۰ ۲۱,۲۲۹,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۸,۲۰۵,۰۰۰ ۱۲,۶۱۴,۰۰۰ ۲۲,۹۱۷,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۹,۲۶۳,۰۰۰ ۱۴,۵۳۹,۰۰۰ ۲۶,۶۲۲,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۱۳,۳۵۸,۰۰۰ ۲۰,۳۷۰,۰۰۰ ۳۶,۴۶۴,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۱۳,۳۵۸,۰۰۰ ۲۰,۳۷۰,۰۰۰ ۳۶,۴۶۴,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۱۵,۱۴۳,۰۰۰ ۲۳,۶۸۱,۰۰۰ ۴۲,۷۶۲,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۹,۷۰۵,۰۰۰ ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ۲۷,۰۴۱,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۱۳,۳۵۸,۰۰۰ ۲۰,۳۷۰,۰۰۰ ۳۶,۴۶۴,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۱۵,۱۴۳,۰۰۰ ۲۳,۶۸۱,۰۰۰ ۴۲,۷۶۲,۰۰۰
ساک دستی گلاسه ۲۵۰ گرمی / یک رو / روکش سلفون
ساک دستی|تولید ساک دستی ارزان|تولید ساک دستی فوری|چاپ ساک دستی در اصفهان|ساک دستی در اصفهان|ساک دستی آلوئه ورا

ساک دستی گلاسه ۲۵۰ گرم

ساک دستی گلاسه از جنس مقوای گلاسه با روکش سلفون و با ضخامت ۲۵۰ گرم می باشد که امکان چاپ تک رنگ (مثل مشکی،آبی،قرمز،سبز و…) وجود دارد.
از جدول رنگ موجود یک کد رنگی برای ساک دستی خود انتخاب نمایید. در چاپ رنگی محدودیتی در انتخاب طرح و رنگ ندارید.

هزینه های فوق بر اساس زمینه تقریبا روشن و سلفون معمولی محاسبه شده است در صورت سفارش با چاپ کامل رنگی یا تمپلات باید از سلفون حرارتی استفاده بشودکه حدود ۱۰ درصد به مبلغ های فوق اضافه خواهد شد.

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۶,۶۷۵,۰۰۰ ۱۱,۱۶۵,۰۰۰ ۲۰,۸۹۲,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۷,۲۳۰,۰۰۰ ۱۲,۲۴۳,۰۰۰ ۲۳,۰۳۱,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۸,۴۱۵,۰۰۰ ۱۴,۳۵۷,۰۰۰ ۲۷,۰۶۸,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۵۶,۰۰۰ ۳۶,۶۸۰,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۵۶,۰۰۰ ۳۶,۶۸۰,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۱۳,۴۰۳,۰۰۰ ۲۳,۳۱۷,۰۰۰ ۴۳,۶۴۶,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۸,۴۲۳,۰۰۰ ۱۴,۳۹۲,۰۰۰ ۲۶,۷۶۴,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۵۶,۰۰۰ ۳۶,۶۸۰,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۱۳,۴۰۳,۰۰۰ ۲۳,۳۱۷,۰۰۰ ۴۳,۶۴۶,۰۰۰

نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۸,۲۵۰,۰۰۰ ۱۲,۶۳۵,۰۰۰ ۲۲,۹۰۳,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۸,۸۰۵,۰۰۰ ۱۳,۷۱۳,۰۰۰ ۲۷,۸۲۵,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۹,۹۹۰,۰۰۰ ۱۵,۸۲۷,۰۰۰ ۲۹,۰۷۹,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ ۲۲,۵۹۶,۰۰۰ ۴۰,۷۰۳,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ ۲۲,۵۹۶,۰۰۰ ۴۰,۷۰۳,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۱۶,۵۵۳,۰۰۰ ۲۶,۲۵۷,۰۰۰ ۴۷,۶۶۹,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۱۰,۴۶۳,۰۰۰ ۱۶,۲۹۶,۰۰۰ ۲۹,۵۱۸,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ ۲۲,۵۹۶,۰۰۰ ۴۰,۷۰۳,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۱۶,۵۵۳,۰۰۰ ۲۶,۲۵۷,۰۰۰ ۴۷,۶۶۹,۰۰۰
جدول رنگ ساک دستی

رنگ بندی بند ساک دستی

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟