تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

قیمت چاپ ساک دستی

مرکز تخصصی تولید و چاپ ساک دستی در اصفهان و کل کشور|با قیمت مناسب|تحویل فوری|تضمین کیفیت|ارسال به سراسر کشور
ساک دستی کرافت ضخیم | یک رو
  • تک رنگ
  • رنگی
ساک دستی کرافت ضخیم | تک رنگ | یک رو  | ۱۳ روزکاری
نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۱,۱۴۴,۰۰۰ ۲,۴۹۶,۰۰۰ ۴,۸۲۴,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۱,۵۳۴,۰۰۰ ۲,۵۵۶,۰۰۰ ۴,۹۳۲,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۱,۷۸۱,۰۰۰ ۲,۹۱۰,۰۰۰ ۵,۵۶۲,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۱,۹۸۹,۰۰۰ ۳,۲۹۴,۰۰۰ ۶,۳۳۰,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۲,۰۴۸,۰۰۰ ۳,۴۰۲,۰۰۰ ۶,۵۴۰,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۳,۱۱۴,۰۰۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۹,۹۷۲,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۳,۱۱۴,۰۰۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۹,۹۷۲,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۳,۲۳۱,۰۰۰ ۵,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰,۳۹۲,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۲,۱۳۹,۰۰۰ ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۶,۹۷۲,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۳,۱۱۴,۰۰۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۹,۹۷۲,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۳,۲۳۱,۰۰۰ ۵,۴۳۶,۰۰۰ ۱۰,۳۹۲,۰۰۰

ساک دستی کرافت ضخیم | رنگی | یک رو  | ۱۳ روزکاری
نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۱,۸۰۱,۰۰۰ ۲,۷۷۲,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۱,۸۳۳,۰۰۰ ۲,۸۳۲,۰۰۰ ۵,۳۰۴,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۲,۲۹۵,۰۰۰ ۳,۳۸۴,۰۰۰ ۶,۱۵۶,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۲,۵۰۳,۰۰۰ ۳,۷۶۸,۰۰۰ ۶,۹۲۴,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۲,۵۶۱,۰۰۰ ۳,۸۷۶,۰۰۰ ۷,۱۳۴,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۴,۱۴۱,۰۰۰ ۶,۱۶۸,۰۰۰ ۱۱,۱۶۰,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۴,۱۴۱,۰۰۰ ۶,۱۶۸,۰۰۰ ۱۱,۱۶۰,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۴,۲۵۸,۰۰۰ ۶,۳۸۴,۰۰۰ ۱۱,۵۸۰,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۲,۷۳۷,۰۰۰ ۴,۱۸۲,۰۰۰ ۷,۷۱۶,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۴,۱۴۱,۰۰۰ ۶,۱۶۸,۰۰۰ ۱۱,۱۶۰,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۴,۲۵۸,۰۰۰ ۶,۳۸۴,۰۰۰ ۱۱,۵۸۰,۰۰۰

ساک دستی گلاسه ۱۷۰ گرمی / یک رو / روکش سلفون
  • تک رنگ
  • رنگی
ساک دستی گلاسه ۱۷۰ گرمی / تک رنگ / روکش سلفون | ۱۳ روزکاری
نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۱,۸۳۳,۰۰۰ ۳,۰۹۶,۰۰۰ ۵,۹۹۴,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۲,۰۵۴,۰۰۰ ۳,۴۸۰,۰۰۰ ۶,۷۴۴,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۴,۱۳۴,۰۰۰ ۷,۹۵۶,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۲,۶۴۶,۰۰۰ ۴,۴۷۶,۰۰۰ ۸,۶۲۸,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۳,۰۶۲,۰۰۰ ۵,۲۳۲,۰۰۰ ۱۰,۱۱۶,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۴,۴۰۷,۰۰۰ ۷,۵۳۰,۰۰۰ ۱۴,۴۲۴,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۴,۴۰۷,۰۰۰ ۷,۵۳۰,۰۰۰ ۱۴,۴۲۴,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۵,۲۳۹,۰۰۰ ۹,۰۲۴,۰۰۰ ۱۷,۳۸۸,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۳,۱۶۶,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۴۸۲,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۴,۴۰۷,۰۰۰ ۷,۵۳۰,۰۰۰ ۱۴,۴۲۴,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۵,۲۳۹,۰۰۰ ۹,۰۲۴,۰۰۰ ۱۷,۳۸۸,۰۰۰

ساک دستی گلاسه ۱۷۰ گرمی / رنگی / روکش سلفون | ۱۳ روزکاری
نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۲,۱۳۲,۰۰۰ ۳,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۳۶۶,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۲,۳۵۳,۰۰۰ ۳,۷۵۶,۰۰۰ ۷,۱۱۶,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۲,۹۷۷,۰۰۰ ۴,۶۰۸,۰۰۰ ۸,۵۵۰,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۳,۱۵۹,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۹,۲۲۲,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۳,۵۷۵,۰۰۰ ۵,۷۰۶,۰۰۰ ۱۰,۷۱۰,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۵,۴۳۴,۰۰۰ ۸,۴۷۸,۰۰۰ ۱۵,۶۱۲,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۵,۴۳۴,۰۰۰ ۸,۴۷۸,۰۰۰ ۱۵,۶۱۲,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۶,۲۶۶,۰۰۰ ۹,۹۷۲,۰۰۰ ۱۸,۵۷۶,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۳,۷۶۴,۰۰۰ ۶,۰۱۲,۰۰۰ ۱۱,۲۲۶,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۵,۴۳۴,۰۰۰ ۸,۴۷۸,۰۰۰ ۱۵,۶۱۲,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۶,۲۶۶,۰۰۰ ۹,۹۷۲,۰۰۰ ۱۸,۵۷۶,۰۰۰

ساک دستی گلاسه ۲۰۰ گرمی / یک رو / روکش سلفون
  • تک رنگ
  • رنگی
ساک دستی گلاسه ۲۰۰ گرمی / تک رنگ / روکش سلفون | ۱۳ روزکاری
نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۱,۹۳۷,۰۰۰ ۳,۲۷۶,۰۰۰ ۶,۳۳۶,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۲,۱۸۴,۰۰۰ ۳,۷۰۸,۰۰۰ ۷,۱۸۸,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۲,۶۳۳,۰۰۰ ۴,۴۳۴,۰۰۰ ۸,۵۲۶,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۲,۸۴۱,۰۰۰ ۴,۸۲۴,۰۰۰ ۹,۳۰۶,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۳,۳۱۵,۰۰۰ ۵,۶۸۲,۰۰۰ ۱۰,۹۸۶,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۴,۷۹۱,۰۰۰ ۸,۲۱۴,۰۰۰ ۱۵,۷۶۸,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۴,۷۹۱,۰۰۰ ۸,۲۱۴,۰۰۰ ۱۵,۷۶۸,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۵,۷۳۳,۰۰۰ ۹,۹۱۲,۰۰۰ ۱۹,۱۳۴,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۳,۴۲۶,۰۰۰ ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۱۱,۳۶۴,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۴,۷۹۱,۰۰۰ ۸,۲۱۴,۰۰۰ ۱۵,۷۶۸,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۵,۷۳۳,۰۰۰ ۹,۹۱۲,۰۰۰ ۱۹,۱۳۴,۰۰۰

ساک دستی گلاسه ۲۰۰ گرمی / رنگی / روکش سلفون | ۱۳ روزکاری
نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۲,۲۳۶,۰۰۰ ۳,۸۴۸,۰۰۰ ۶,۷۰۸,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۲,۴۸۳,۰۰۰ ۳,۹۸۴,۰۰۰ ۷,۵۶۰,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۳,۱۴۶,۰۰۰ ۴,۹۰۸,۰۰۰ ۹,۱۲۰,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۳,۳۵۴۰۰۰ ۵,۲۹۸,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۳,۸۲۹,۰۰۰ ۶,۱۵۶,۰۰۰ ۱۱,۵۸۰,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۵,۸۱۸,۰۰۰ ۹,۱۶۲,۰۰۰ ۱۶,۹۵۶,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۵,۸۱۸,۰۰۰ ۹,۱۶۲,۰۰۰ ۱۶,۹۵۶,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۶,۷۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۲۰,۳۲۲,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۴,۰۲۴,۰۰۰ ۶,۴۶۸,۰۰۰ ۱۲,۱۰۸,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۵,۸۱۸,۰۰۰ ۹,۱۶۲,۰۰۰ ۱۶,۹۵۶,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۶,۷۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۲۰,۳۲۲,۰۰۰

ساک دستی گلاسه ۲۵۰ گرمی / یک رو / روکش سلفون
  • تک رنگ
  • رنگی
ساک دستی گلاسه ۲۵۰ گرمی / تک رنگ / روکش سلفون | ۲۱ روزکاری
نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۷,۰۳۲,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۲,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۱۸۲,۰۰۰ ۸,۰۸۲,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۲,۹۷۱,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰ ۹,۷۰۸,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۳,۲۱۸,۰۰۰ ۵,۵۱۴,۰۰۰ ۱۰,۶۶۲,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۳,۸۲۲,۰۰۰ ۶,۵۷۰,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۵,۵۵۱,۰۰۰ ۹,۵۸۸,۰۰۰ ۱۸,۵۲۲,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۵,۵۵۱,۰۰۰ ۹,۵۸۸,۰۰۰ ۱۸,۵۲۲,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۶,۷۱۵,۰۰۰ ۱۱,۶۸۸,۰۰۰ ۲۲,۶۴۴,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۳,۹۵۲,۰۰۰ ۶,۸۲۲,۰۰۰ ۲۶,۲۹۲,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۵,۵۵۱,۰۰۰ ۹,۵۸۸,۰۰۰ ۱۸,۵۲۲,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۶,۷۱۵,۰۰۰ ۱۱,۶۸۸,۰۰۰ ۲۲,۶۴۴,۰۰۰

ساک دستی گلاسه ۲۵۰ گرمی / رنگی / روکش سلفون | ۲۱ روزکاری
نام سایز ۵۰۰عدد ۱۰۰۰عدد ۲۰۰۰عدد
کد:۰/عرض:۱۴/ارتفاع:۲۲/عطف:۷ ۲,۴۳۸,۰۰۰ ۳,۹۰۶,۰۰۰ ۷,۴۰۴,۰۰۰
کد:۱/عرض:۱۷/ارتفاع:۲۵/عطف:۷ ۲,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۴۵۸,۰۰۰ ۸,۴۵۴,۰۰۰
کد:۲/عرض:۲۴/ارتفاع:۲۳/عطف:۹ ۳,۴۸۴,۰۰۰ ۵,۵۱۴,۰۰۰ ۱۰,۳۰۲,۰۰۰
کد:۳/عرض:۱۹/ارتفاع:۳۲/عطف:۱۰ ۳,۷۳۱,۰۰۰ ۵,۹۸۸,۰۰۰ ۱۱,۲۵۶,۰۰۰
کد:۴/عرض:۲۴/ارتفاع:۳۹/عطف:۱۰ ۴,۳۳۶,۰۰۰ ۷,۰۴۴,۰۰۰ ۱۳,۳۴۴,۰۰۰
کد:۵a/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۰/عطف:۱۰ ۶,۵۷۸,۰۰۰ ۱۰,۵۳۶,۰۰۰ ۱۹,۷۱۰,۰۰۰
کد:۵b/عرض:۳۰/ارتفاع:۴۵/عطف:۱۲ ۶,۵۷۸,۰۰۰ ۱۰,۵۳۶,۰۰۰ ۱۹,۷۱۰,۰۰۰
کد:۶/عرض:۳۵/ارتفاع:۵۰/عطف:۱۲ ۷,۷۴۲,۰۰۰ ۱۲,۶۳۶,۰۰۰ ۲۳,۸۳۲,۰۰۰
کد:۷/عرض:۳۸/ارتفاع:۲۴/عطف:۱۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۷,۳۷۴,۰۰۰ ۱۳,۸۹۰,۰۰۰
کد:۸/عرض:۴۵/ارتفاع:۳۰/عطف:۱۲ ۶,۵۷۸,۰۰۰ ۱۰,۵۳۶,۰۰۰ ۱۹,۷۱۰,۰۰۰
کد:۹/عرض:۵۰/ارتفاع:۳۵/عطف:۱۵ ۷,۷۴۲,۰۰۰ ۱۲,۶۳۶,۰۰۰ ۲۳,۸۳۲,۰۰۰

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟