تعرفه قیمت چاپ تراکت | طراحی تراکت و سرنسخه

مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع تراکت|چاپ فوری انواع تراکت|ارسال به سراسر کشور

تراکت و سرنسخه

تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

تراکت|طراحی تراکت|چاپ تراکت در اصفهان|تراکت آرایشی
دسترسی سریع به قیمت های تراکت و سرنسخه
چاپ تراکت و سرنسخه | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A4)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A4)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A4)
 • کرافت ۸۰ گرم (A4)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱,۳۵۲,۰۰۰ ۲,۰۶۱,۰۰۰ ۱,۴۳۴,۰۰۰ ۲,۱۴۴,۰۰۰ ۱,۵۱۷,۰۰۰ ۲,۲۲۶,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۹۰۹,۰۰۰ ۲,۶۶۳,۰۰۰ ۱,۹۸۶,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۲,۰۶۳,۰۰۰ ۲,۸۱۷,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۴,۴۳۲,۰۰۰ ۴,۰۴۶,۰۰۰ ۴,۵۱۸,۰۰۰ ۴,۱۳۲,۰۰۰ ۴,۶۰۴,۰۰۰


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۰ گرم | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱,۷۴۸,۰۰۰ ۲,۴۷۴,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۵۵۶,۰۰۰ ۱,۹۱۳,۰۰۰ ۲,۶۳۹,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲,۶۶۳,۰۰۰ ۳,۳۸۷,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۳,۴۶۴,۰۰۰ ۲,۸۱۷,۰۰۰ ۳,۵۴۱,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵,۲۹۰,۰۰۰ ۶,۱۴۸,۰۰۰ ۵,۳۷۶,۰۰۰ ۶,۲۳۴,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۶,۳۲۰,۰۰۰


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه| سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲,۲۴۹,۰۰۰ ۳,۱۴۹,۰۰۰ ۲,۳۵۴,۰۰۰ ۳,۲۵۳,۰۰۰ ۲,۴۵۹,۰۰۰ ۳,۳۵۹,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳,۳۳۱,۰۰۰ ۴,۱۴۳,۰۰۰ ۳,۴۴۳,۰۰۰ ۴,۲۵۵,۰۰۰ ۳,۵۵۵,۰۰۰ ۴,۳۶۷,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۶,۹۶۷,۰۰۰ ۸,۶۵۷,۰۰۰ ——- ۸,۷۸۷,۰۰۰ ۷,۲۲۷,۰۰۰ ۸,۹۱۷,۰۰۰


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | کرافت ۸۰ گرم | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱,۷۹۷,۰۰۰ ۲,۵۲۴,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲,۷۰۹,۰۰۰ ۳,۵۲۶,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵,۴۰۵,۰۰۰ ۶,۳۳۴,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت و سرنسخه | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A5)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A5)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A5)
 • کرافت ۸۰ گرم (A5)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۶۷۷,۰۰۰ ۱,۰۳۲,۰۰۰ ۷۴۳,۰۰۰ ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۸۰۹,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۹۵۵,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰ ۱,۰۱۷,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۹۸۲,۰۰۰ ۲,۲۱۷,۰۰۰ ۲,۰۵۳,۰۰۰ ۲,۲۸۸,۰۰۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۲,۳۶۰,۰۰۰


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۰ گرم | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۷۵,۰۰۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰ ۹۴۱,۰۰۰ ۱,۳۰۴,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۳۳۳,۰۰۰ ۱,۶۹۴,۰۰۰ ۱,۳۹۵,۰۰۰ ۱,۷۵۶,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰ ۱,۸۱۸,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۶۴۶,۰۰۰ ۳,۰۷۵,۰۰۰ ۲,۷۱۷,۰۰۰ ۳,۱۴۶,۰۰۰ ۲,۷۸۹,۰۰۰ ۳,۲۱۸,۰۰۰


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱,۱۳۳,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۶۷۳,۰۰۰ ۲,۰۷۹,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳,۴۹۱,۰۰۰ ۴,۳۳۶,۰۰۰


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | کرافت ۸۰ گرم| چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۲۶۳,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۳۵۶,۰۰۰ ۱,۷۶۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۷۰۳,۰۰۰ ۳,۱۶۹,۰۰۰

 • توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.
 • توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
چاپ تراکت و سرنسخه | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A6)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A6)
 • کرافت ۸۰ گرم (A6)

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۳۹,۰۰۰ ۵۱۸,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ ۵۸۴,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۷۸,۰۰۰ ۶۶۸,۰۰۰ ۵۳۹,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۹۱,۰۰۰ ۱,۱۰۹,۰۰۰ ——- ——-


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه| سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۰ گرم | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۳۸,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۶۸,۰۰۰ ۸۴۷,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۳۲۴,۰۰۰ ۱,۵۳۸,۰۰۰


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | A6 | کرافت ۸۰ گرم | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۵۰,۰۰۰ ۶۳۳,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۷۸,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۳۵۲,۰۰۰ ۱,۵۸۵,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد

چاپ تراکت و سرنسخه | چاپ تک رنگ | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A4) مشکی
 • تحریر ۸۰ گرم (A5) مشکی

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | چاپ مشکی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۶۳,۰۰۰ ۱,۱۰۳,۰۰۰ ۹۳۸,۰۰۰ ۱,۱۷۸,۰۰۰ ۱,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۲۵۳,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۵۰۵,۰۰۰ ۱,۸۵۵,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰ ۱,۹۲۵,۰۰۰ ۱,۶۴۵,۰۰۰ ۱,۹۹۵,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳,۳۶۱,۰۰۰ ۴,۰۳۷,۰۰۰ ۳,۴۳۹,۰۰۰ ۴,۱۱۵,۰۰۰ —— ——


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wwwmonji/public_html/wp-includes/shortcodes.php on line ۶۲۴

تراکت و سرنسخه | سایز ۲۰×۱۴.۵ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | چاپ مشکی

تیراژ ۸ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۳۲,۰۰۰ ۵۵۲,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۷۵۴,۰۰۰ ۹۲۹,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۶۸۱,۰۰۰ ۲,۰۱۹,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد

خدمات سرچسب و برش از وسط و خط تا
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
ته چسب ( سرچسب ) ۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
برش از وسط ۵۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
خط تا ۱۱۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
تعرفه طراحی تراکت
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
یکـرو ۴۴۰,۰۰۰
دورو ۵۵۰,۰۰۰

تخفیفات ویژه – جدیدترین محصولات ویژه اعضاء کانال تلگرام منجی

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟