تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

تعرفه قیمت چاپ تراکت | طراحی تراکت

مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع تراکت|چاپ فوری انواع تراکت|ارسال به سراسر کشور

تراکت

تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A4)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A4)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A4)
 • کرافت ۸۰ گرم (A4)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۷ روزه (تومان) ۳ روزه (تومان) ۱ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۱۸,۰۰۰ ۵۷۹,۰۰۰ ۴۵۳,۰۰۰ ۶۱۴,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۵۴,۰۰۰ ۸۳۷,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰ ۸۷۸,۰۰۰ ——- ——-
۵۰۰۰ عدد ۱,۳۶۸,۰۰۰ ۱,۵۲۶,۰۰۰ ۱,۴۱۵,۰۰۰ ۱,۵۷۱,۰۰۰ ——- ——-

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۷ روزه (تومان) ۳ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۵۲,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰ ۵۸۷,۰۰۰ ۷۵۱,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۹۱۵,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۹۵۷,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۹۴۸,۰۰۰ ۲,۱۵۱,۰۰۰ ۲,۰۰۷,۰۰۰ ۲,۲۱۱,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۷ روزه (تومان) ۳ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱,۱۷۴,۰۰۰ ۱,۳۷۴,۰۰۰ ۱,۲۰۵,۰۰۰ ۱,۴۰۵,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۵۴۳,۰۰۰ ۲,۹۷۵,۰۰۰ ۲,۶۱۵,۰۰۰ ۳,۰۱۲,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۰ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۷۸,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۷۵۱,۰۰۰ ۹۲۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۷۸۷,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A5)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A5)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A5)
 • کرافت ۸۰ گرم (A5)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۷ روزه (تومان) ۳ روزه (تومان) ۱ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۱۸,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ ۲۴۶,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰ ——— ———
۲۰۰۰ عدد ۳۳۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۴۹۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۶۶۴,۰۰۰ ۷۷۱,۰۰۰ ۷۰۴,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ——— ———

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۷ روزه (تومان) ۳ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۸۴,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۶۵,۰۰۰ ۵۵۸,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۹۲,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۸۲,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰ ۱,۰۲۸,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۷ روزه (تومان) ۳ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۵۹۴,۰۰۰ ۶۹۴,۰۰۰ ———- ———-
۵۰۰۰ عدد ۱,۲۷۸,۰۰۰ ۱,۴۹۴,۰۰۰ ———- ———-

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۲ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۴۱,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۸۲,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۸۰۴,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰

 • توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A6)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A6)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A6)
 • کرافت ۸۰ گرم (A6)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۷ روزه (تومان) ۳ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۱۶,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۷۲,۰۰۰ ۲۱۷,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰ ۲۴۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳۳۵,۰۰۰ ۳۸۹,۰۰۰ ——– ——–

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۷ روزه (تومان) ۳ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۷۶,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰ ——- ——-
۲۰۰۰ عدد ۲۵۵,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰ ——- ——-
۵۰۰۰ عدد ۴۹۷,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰ ——- ——-

تراکت | A6 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۷ روزه (تومان) ۳ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۳۳۹,۰۰۰ ۳۶۳,۰۰۰ ۳۶۳,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
۴۰۰۰ عدد ۵۶۴,۰۰۰ ۶۰۶,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰

تراکت | A6 | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۰ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۴۶,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۱۸,۰۰۰ ۲۶۷,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۴۰۵,۰۰۰ ۴۵۳,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد

خدمات سرچسب و برش از وسط و خط تا
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
ته چسب ( سرچسب ) ۳۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
برش از وسط ۲۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
خط تا ۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
تعرفه طراحی تراکت
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
یکـرو ۵۰,۰۰۰
دورو ۷۰,۰۰۰

تخفیفات ویژه – جدیدترین محصولات ویژه اعضاء کانال تلگرام منجی

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟