تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

تعرفه قیمت چاپ تراکت | طراحی تراکت

مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع تراکت|چاپ فوری انواع تراکت|ارسال به سراسر کشور

تراکت

تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A4)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A4)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A4)
 • کرافت ۸۰ گرم (A4)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۷۸۴,۰۰۰ ۱,۱۵۴,۰۰۰ ۸۲۴,۰۰۰ ۱,۱۹۳,۰۰۰ ۸۶۱,۰۰۰ ۱,۲۳۱,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۱۴۳,۰۰۰ ۱,۵۴۴,۰۰۰ ۱,۱۸۶,۰۰۰ ۱,۵۸۶,۰۰۰ ۱,۲۲۹,۰۰۰ ۱,۶۲۹,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۲۰۱,۰۰۰ ۲,۶۵۳,۰۰۰ ۲,۲۵۲,۰۰۰ ۲,۷۰۲,۰۰۰ ۲,۳۰۱,۰۰۰ ۲,۷۴۹,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۸۸۱,۰۰۰ ۱,۲۱۷,۰۰۰ ۹۱۶,۰۰۰ ۱,۲۵۲,۰۰۰ ۹۵۱,۰۰۰ ۱,۲۸۷,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۳۵۱,۰۰۰ ۱,۷۱۵,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰ ۱,۷۵۴,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۷۹۳,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۷۶۲,۰۰۰ ۳,۱۴۹,۰۰۰ ۲,۸۱۸,۰۰۰ ۳,۲۰۵,۰۰۰ ۲,۸۷۴,۰۰۰ ۳,۲۶۲,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱,۸۷۱,۰۰۰ ۲,۲۷۴,۰۰۰ ۱,۹۰۴,۰۰۰ ۲,۳۰۷,۰۰۰ ۱,۹۳۶,۰۰۰ ۲,۳۳۹,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۴,۰۴۹,۰۰۰ ۴,۹۲۴,۰۰۰ ——- ۴,۹۶۲,۰۰۰ ۴,۱۲۴,۰۰۰ ۴,۹۹۹,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۵۵,۰۰۰ ۶۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۹۶,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱,۶۳۲,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A5)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A5)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A5)
 • کرافت ۸۰ گرم (A5)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۰۱,۰۰۰ ۵۸۶,۰۰۰ ۴۳۲,۰۰۰ ۶۱۶,۰۰۰ ۴۶۲,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۸۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰ ۸۱۶,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰ ۸۵۲,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۱۰۹,۰۰۰ ۱,۳۳۴,۰۰۰ ۱,۱۵۲,۰۰۰ ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۴۱۷,۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۴۸,۰۰۰ ۶۱۶,۰۰۰ ۴۷۶,۰۰۰ ۶۴۴,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰ ۶۷۲,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۸۳,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰ ۷۱۶,۰۰۰ ۸۹۷,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۳۸۸,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۴۳۲,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۱,۶۶۹,۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۹۴۳,۰۰۰ ۱,۱۱۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۰۳۲,۰۰۰ ۲,۴۶۹,۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۵۵,۰۰۰ ۶۲۳,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۶۹۶,۰۰۰ ۸۸۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۳۴۴,۰۰۰ ۱,۶۳۲,۰۰۰

 • توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.
 • توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A6)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A6)
 • کرافت ۸۰ گرم (A6)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۰۵,۰۰۰ ۲۹۷,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۹۴,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰ ۴۲۳,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵۵۸,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰ ——- ——-

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۲۷,۰۰۰ ۳۱۱,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۴۵,۰۰۰ ۴۳۶,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۶۹۷,۰۰۰ ۷۹۴,۰۰۰

تراکت | A6 | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۳۱,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۵۱,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۶۷۵,۰۰۰ ۸۱۹,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد

خدمات سرچسب و برش از وسط و خط تا
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
ته چسب ( سرچسب ) ۳۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
برش از وسط ۲۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
خط تا ۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
تعرفه طراحی تراکت
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
یکـرو ۱۰۰,۰۰۰
دورو ۱۵۰,۰۰۰

تخفیفات ویژه – جدیدترین محصولات ویژه اعضاء کانال تلگرام منجی

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟