تماس با ما : 03132640997 ده خط ویژه

تعرفه قیمت چاپ تراکت | طراحی تراکت

مرکز تخصصی طراحی و چاپ انواع تراکت|چاپ فوری انواع تراکت|ارسال به سراسر کشور

تراکت

تراکت یکی از ساده ترین و در عین حال گسترده ترین نوع تبلیغات چاپی در فضاهای عمومی می باشد. اگر قصد تبلیغ و اطلاع رسانی بصورت مستقیم در سطح عمومی را دارید، استفاده از تراکت های شکیل و رنگی مناسب ترین روش می باشد زیرا هم هزینه آن نسبت به دیگر تبلیغات چاپی مناسب تر بوده و هم به مستقیم ترین روش اطلاع رسانی انجام می شود. تراکت در سایز های متفاوت و جنس های مختلف طراحی و چاپ می شود که بسته به سطح تبلیغات، بودجه و میزان مطلب میتوان انتخاب کرد.

چاپ تراکت | سایز A4 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A4)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A4)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A4)
 • کرافت ۸۰ گرم (A4)

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

 

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۴۹۳,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰ ۵۳۲,۰۰۰ ۷۳۳,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۷۶۶,۰۰۰ ۹۸۹,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ ۱,۰۳۳,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۵۲۴,۰۰۰ ۱,۷۸۱,۰۰۰ ۱,۵۷۴,۰۰۰ ۱,۸۳۱,۰۰۰ ۱,۶۲۴,۰۰۰ ۱,۸۸۲,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۶۵۸,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰ ۷۲۸,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱,۱۲۱,۰۰۰ ۱,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۱۶۱,۰۰۰ ۱,۳۶۴,۰۰۰ ۱,۲۰۲,۰۰۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۲,۴۱۸,۰۰۰ ۲,۶۵۲,۰۰۰ ۲,۴۷۷,۰۰۰ ۲,۷۱۱,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ ۲,۷۶۹,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۹×۲۰ | A4 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۱,۵۵۲,۰۰۰ ۱,۸۳۵,۰۰۰ ۱,۵۸۵,۰۰۰ ۱,۸۶۹,۰۰۰ ۱,۶۱۹,۰۰۰ ۱,۹۰۳,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳,۳۶۶,۰۰۰ ۳,۹۷۷,۰۰۰ ——- ۴,۰۱۶,۰۰۰ ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۰۵۵,۰۰۰

تراکت | سایز ۲۸×۲۰ | A4 | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۵۳۱,۰۰۰ ۷۲۷,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۸۷۷,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۸۱۹,۰۰۰ ۲,۰۶۶,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.

چاپ تراکت | سایز A5 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A5)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A5)
 • گلاسه ۱۷۰ گرم (A5)
 • کرافت ۸۰ گرم (A5)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰ ۳۱۷,۰۰۰ ۴۱۶,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۳۹۲,۰۰۰ ۵۰۳,۰۰۰ ۴۲۸,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۴۶۶,۰۰۰ ۵۷۷,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۷۷۰,۰۰۰ ۸۹۷,۰۰۰ ۸۱۳,۰۰۰ ۹۴۲,۰۰۰ ۸۵۶,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان) ۲ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۳۳۶,۰۰۰ ۴۲۷,۰۰۰ ۳۶۴,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰ ۳۹۲,۰۰۰ ۴۸۳,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۵۶۷,۰۰۰ ۶۶۹,۰۰۰ ۶۰۱,۰۰۰ ۷۰۲,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰ ۷۳۶,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۲۱۶,۰۰۰ ۱,۳۳۳,۰۰۰ ۱,۲۶۱,۰۰۰ ۱,۳۷۸,۰۰۰ ۱,۳۰۷,۰۰۰ ۱,۴۲۴,۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۵×۲۰ | A5 | گلاسه ۱۷۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان)
یکرو دورو
۲۰۰۰ عدد ۷۸۳,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۱,۹۹۶,۰۰۰

تراکت | سایز ۱۴.۸×۲۱ | A5 دقیق | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۲۷۳,۰۰۰ ۳۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۴۴۶,۰۰۰ ۵۴۷,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۹۱۷,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰

 • توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.
 • توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.
 • زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد.
چاپ تراکت | سایز A6 | چاپ رنگی | فــرم عمومی
 • تحریر ۸۰ گرم (A6)
 • گلاسه ۱۳۰ گرم (A6)
 • کرافت ۸۰ گرم (A6)

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | تحریر ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان) ۴ روزه (تومان)
یکرو دورو یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۲۱,۰۰۰ ۱۶۴,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۱۸۵,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰ ۲۶۴,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۳۶۳,۰۰۰ ۴۲۲,۰۰۰ ——- ——-

تراکت | سایز ۱۴.۵×۱۰ | A6 | گلاسه ۱۳۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۸ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۴۷,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۳۹,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۵۰۱,۰۰۰ ۵۵۶,۰۰۰

تراکت | A6 | کرافت ۸۰ گرم | فرم عمومی | چاپ رنگی

تیراژ ۱۳ روزه (تومان)
یکرو دورو
۱۰۰۰ عدد ۱۳۳,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰
۲۰۰۰ عدد ۲۱۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
۵۰۰۰ عدد ۴۳۹,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰

توجه : هزینه های جانبی شامل سرچسب (ته چسب ) و خط تا جداگانه محاسبه می گردد.

توجه : در صورت انتخاب سرچسب و خط تا یک روز به زمان جدول اضافه خواهد شد.

زمان ها بر اساس روزهای کاری و زمان چاپ بوده و تحویل آن صبح روز بعد می باشد

خدمات سرچسب و برش از وسط و خط تا
تعداد ۱۰۰۰ عدد ۲۰۰۰ عدد ۵۰۰۰ عدد
ته چسب ( سرچسب ) ۳۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
برش از وسط ۲۵,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
خط تا ۵۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
تعرفه طراحی تراکت
طراحی اختصاصی تراکـت (تومان)
یکـرو ۷۰,۰۰۰
دورو ۱۰۰,۰۰۰

تخفیفات ویژه – جدیدترین محصولات ویژه اعضاء کانال تلگرام منجی

نوشته های مرتبط

×

سلام

اگر سوالی دارید از ما بپرسید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟