طراحی گرافیک از ایده پردازی تا اجرای پروژه های تبلیغاتی | نمونه کارها | هزینه آنلاین
031-32640997

جدول قیمت گذاری

یک جدول قیمت گذاری باورنکردنی

لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشدلورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.لورم ایپسوم متن ساختگی برای ایجاد مفهوم میباشد.

 

قیمت میز نوع یک

مبتدی
$۲۰

هرماه

به اشتراک گذاری
فشار ترک تحصیل
همکاری صفحه ویروسی
درآمد
حداقل پایه کاربر ماندگار
پیشرفته
$۵۰

هرماه

به اشتراک گذاری
فشار ترک تحصیل
همکاری صفحه ویروسی
درآمد
حداقل پایه کاربر ماندگار
استادی
$۲۰.۹۳۰

هرماه

به اشتراک گذاری
فشار ترک تحصیل
همکاری صفحه ویروسی
درآمد
حداقل پایه کاربر ماندگار
قیمت میز نوع دو

پیشرفته
$۵۰

هرماه

به اشتراک گذاری
تکنولوژی را فعال کنید
همکاری صفحه ویروسی
درآمد

 

حداقل پایه کاربر ماندگار

 

استادی
بهترین طرح قیمت / مقدار
NEW
$۷۵

هرماه

به اشتراک گذاری
فشار ترک تحصیل
همکاری صفحه ویروسی
درآمد
حداقل پایه کاربر ماندگار
مبتدی
$۲۰.۹۳۰

هرماه

به اشتراک گذاری
فشار ترک تحصیل
همکاری صفحه ویروسی
درآمد
حداقل پایه کاربر ماندگار
قیمت میز نوع سه

مبتدی
$۰.۹۹

هرماه

به اشتراک گذاری
فشار ترک تحصیل
همکاری صفحه ویروسی

 

درآمد
حداقل پایه کاربر ماندگار
پیشرفته
$۱۹۹

هرماه

به اشتراک گذاری
فشار ترک تحصیل
همکاری صفحه ویروسی
درآمد
حداقل پایه کاربر ماندگار
$۳۹۹

هرماه

به اشتراک گذاری
فشار ترک تحصیل
همکاری صفحه ویروسی
درآمد
حداقل پایه کاربر ماندگار
مبتدی
$۲۰.۹۳۰

هرماه

به اشتراک گذاری
فشار ترک تحصیل
همکاری صفحه ویروسی
درآمد

حداقل پایه کاربر ماندگار

یک نوع جدول دیگر