طراحی گرافیک از ایده پردازی تا اجرای پروژه های تبلیغاتی | نمونه کارها | هزینه آنلاین
031-32640997

فروش دستگاه تولید پیکسل و مواد خام مصرفی

منجی گرافیک بزرگ ترین ارایه دهنده خدمات پیکسل و بج سینه در ایران ، چاپ تولید پیکسل و پخش مواد خام و فروش دستگاه و کاتر برای تولید بج و پیکسل

چاپ و تولید پیکسل های پشت فلزی در طرح ها و اندازه های مختلف
تولید پیکسل های جنس چوب و پلکسی
فروش پیکسل خام در اندازه های های مخلتف
فروش دستگاه و قالب تولید پیکسل
سفارش و ارسال به تمام نقاط ایران
ظرفیت تولید تا ۵۰۰۰ پیکسل در روز
چاپ با بالاترین کیفیت با چاپگر های دیجیتالی تمام رنگی انجام میشود
آماده همکاری با نمایشگاه ها، مدارس، دانشگاه ها و شرکت ها برای تولید انبوه

لیست قمت:
دستگاه ساخت بجهای سینه دایره ای دستی ======================================================> 400 هزار تومان
قالب ساخت بج دایره ای سایز های ۲۵ و ۳۲ و ۳۷ میلیمتری ==============================================> 275 هزار تومان
قالب ساخت بج دایره ای سایز های ۴۴ و ۵۰ و ۵۸ میلیمتری ==============================================> 325 هزار تومان
قالب ساخت بج دایره ای سایز ۷۵ میلیمتری =======================================================> 375 هزار تومان
دستگاه ساخت بجه سینه دایره ای ۱۵۸ میلیمتری همرا ه قالب و کاتر ========================================> 2200000 تومان
دستگاه ساخت بج سینه بیضی همراه قالب سایز ۴۵*۷۰ ==============================================> 1700000 تومان
دستگاه ساخت بج سینه مستطیل همراه قالب سایز ۵۸*۳۷ و ۲۵*۷۰ =======================================> 1700000 تومان
دستگاه ساخت بج سینه مربعی همراه قالب سایز ۳۷  ================================================> 1700000 تومان
دستگاه ساخت بج سینه دایره ای نیمه اتوماتیک  ====================================================>2500000 تومان
دستگاه کاتر پرسی چند برگی همراه یک صفحه برش ==================================================>475 هزاد تومان
صفحه برش کاتر پرسی چند برگی در مدل های مختلف =================================================> 150 هزار تومان
دستگاه کاتر دستی برای مدل های دایره ای========================================================> 100 هزاد تومان

بج سینه سوزنی دایره ای آهنی سایز ۲۵ و ۳۲ میلیمتر =================================================> 650 تومان
بج سینه سوزنی دایره ای آهنی سایز ۳۷ و ۴۴ میلیمتر ==================================================> 700 تومان
بج سینه سوزنی دایره ای آهنی سایز ۵۰ میلیمتر =====================================================> 800 تومان
بج سینه سوزنی دایره ای آهنی سایز ۵۸ میلیمتر =====================================================> 900 تومان
بج سینه سوزنی دایره ای آهنی سایز ۷۵ میلیمتر =====================================================> 1000 تومان
بج سینه سوزنی بیضی آهنی سایز ۴۵*۷۵ میلیمتر   ===================================================> 950 تومان
بج سینه سوزنی مستطیل آهنی سایز ۵۸*۳۷ میلیمتر ==================================================> 950 تومان
بج سینه سوزنی مستطیل آهنی سایز ۲۵*۷۰میلیمتر  ==================================================> 900 تومان
بج سینه سوزنی مربع آهنی سایز ۳۷ میلیمتر  =======================================================> 900 تومان
بج سینه کلیپس دار دایره ای ۴۴ و ۵۰ و ۵۸ میلیمتر=====================================================> 750 تومان
بج مگنت دار دایره ای سایز ۲۵ و ۳۲ میلیمتر =========================================================> 950 تومان
بج مگنت دار دایره ای سایز ۳۷ و ۴۴ میلیمتر  ========================================================> 1050 تومان
بج مگنت دار دایره ای سایز ۵۰ و ۵۸ میلیمتر  ========================================================> 1100 تومان
بج مگنت دار دایره ای سایز ۷۵ میلیمتر  ===========================================================> 1300 تومان
بج مگنت دار بیضی آهنی سایز ۴۵*۷۵ میلیمتر  ======================================================> 1500 تومان
بج مگنت دار مستطیل آهنی سایز ۵۸*۳۷ میلیمتر  ====================================================>1500 تومان
بج مگنت دار مربع آهنی سایز ۳۷ میلیمتر  =========================================================> 1500 تومان

هزینه تولید ۳۰۰ تومان

گذاشتن باسخ